Kurs

Warsztaty EEG Biofeedback

Informacje podstawowe

Termin: 04.04.2020 – rekrutacja otwarta 
Prowadzenie: Irena Martynowa
Adresaci: pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele – terapeuci EEG Biofeedback
Cena: 350zł (100zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 250zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis: Nieustanne podnoszenie kwalifikacji jest niezbędne w tej dziedzinie terapii. Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom na poszerzenie swojej wiedzy, konsultację indywidualnych przypadków pacjentów oraz m.in. analizę protokołów.

Program kursu

Dzień pierwszy:

 • Współczesne szkoły, strategie i metody terapii indywidualnej i grupowej afazji. Założenia i ograniczenia. Film terapia afazji.
 • Praca z rodziną – psychoedukacja, strategia radzenia sobie w sytuacji trudnej.
  Interpretacja wyników badania zaburzeń nazywania i rozumienia w celu zabudowania profilu zaburzeń języka oraz postawienia diagnozy.
 • Narzędzia wspomagające postawienie diagnozy – wywiad, badanie zaburzeń uwagi pamięci.

PROGRAM WARSZTATU – 14.00-19.00

 • Stany psychofizjologiczne związane z generacją określonych fal
 • Uruchamianie programu. Badanie wstępne, analiza wyników.
 • Diagnoza przypadków specyficznych.
 • Wybór częstotliwości pasm treningowych, montaż elektrod, ustawienie progów, analiza wyników
 • Diagnoza i terapia ADHD/ADD, dysleksji, autyzmu, Zespołu Aspergera, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, obniżonego nastroju.
 • Analiza przypadków trudnych RSA Biofeedback

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji „Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

Formularz rejestracji

Województwo:Dane do faktury: (opcjonalne)


TakNie


TakNie


TakNie


Informacje o ochronie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

Uwagi !

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Fundacja Promyk Słońca
42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
ING Bank Śląski S.A.

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl

Zamknij