O nas

O nas

Kim jesteśmy

Jesteśmy placówką szkoleniową prowadzoną przez Fundację Promyk Słońca, której misją jest pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym nieprawidłowym rozwojem. Wszystkie nasze działania  podejmujemy po to, aby zapewnić im możliwie jak najszybszą diagnostykę, skuteczną rehabilitację oraz edukację. Szkoląc terapeutów, mamy pewność, że na terenie całej Polski dzieci oraz dorośli będą mieli dostęp do kompleksowej diagnostyki i terapii.

Co robimy

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca organizuje kursy adresowane do specjalistów pracujących z dziećmi i dorosłymi.

Organizujemy kursy dla

  • fizjoterapeutów, 
  • lekarzy, 
  • nauczycieli, 
  • psychologów, 
  • pedagogów,
  • logopedów,
  • innych specjalistów.

Nasi wykładowcy

Nasze kursy prowadzone są przez uznanych, certyfikowanych wykładowców z kraju i zagranicy.

Nasza oferta

W ofercie mamy około 80 różnych kursów, a rocznie szkolimy ponad 1000 osób.

ważne fakty

rejestr instytucji szkoleniowych

Fundacja “Promyk Słońca” jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr ewid. 2.14/00271/2015 z 28 maja 2015, REGON 011500547. 

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

Fundacja prowadzi Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego “Promyk Słońca”, która wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez przez Urząd Miejski Wrocławia (REGON 022048870; zaświadczenie nr 21/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 – kliknij TU i pobierz dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia).

certyfikat ISO 9001:2015-10

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2015-10 – kliknij TU i pobierz pdf).  

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 Po ukończeniu kursów uczestnicy otrzymują zaświadczenie – kliknij TU i pobierz pdf. 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli i PKD

 Wśród naszych zadań statutowych znajduje się m.in. doskonalenie zawodowe nauczycieli.

PKD: 8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Współpraca

Współpracujemy z renomowanymi ośrodkami naukowo-szkoleniowymi, zajmującymi się problemami dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwoju.