Kursy dla nauczycieli

Lista kursów
dla nauczycieli

Informacja dla osób ubiegających się o dofinansowanie kursu: możliwość dofinansowania – jednym z zadań statutowych naszej placówki jest doskonalenie zawodowe nauczycieli. (podstawa prawna: art. 70a ust. 3a Karty Nauczyciela w zw. z §  2 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o finansowaniu doskonalenia nauczycieli.

 • I cz. 19-22 lutego 2020r.; II cz. 15-17 czerwca 2020r.; III cz. 15-18.10.2020r. rekrutacja zakończona
 • Dr n. med. Marianna Białek, Mgr Andrzej M’hango
 • dla lekarzy rehabilitacji ruchowej, pediatrów, lekarzy rodzinnych, mgr rehabilitacji ruchowej, mgr fizjoterapii, licencjatów fizjoterapii, techników fizjoterapii.
 • 28-30 października 2020 - rekrutacja otwarta
 • wykładowca General Movements Trust
 • dla lekarzy, fizjoterapeutów
 • termin w trakcie ustalania
 • wykładowca General Movements Trust
 • dla lekarzy, fizjoterapeutów, którzy ukończyli kurs Diagnostyki metodą Prechtla
 • 24-26.08.2020; 12-14 grudnia 2020
 • Magdalena Lepsikova
 • dla fizjoterapeutów, lekarzy
 • 26-28 czerwca 2021
 • Magdalena Lepsikova
 • dla fizjoterapeutów, lekarzy
 • 15-17.12.2020
 • Magdalena Lepsikova
 • dla fizjoterapeutów, lekarzy
 • Termin w trakcie ustalania
 • Irena Martynowa
 • dla pedagogów, psychologów, nauczycieli - terapeutów EEG Biofeedback
 • w trakcie ustalania
 • Irena Martynowa
 • dla pedagogów, psychologów, nauczycieli - terapeutów EEG Biofeedback
 • 28-31.07.2020- rekrutacja zakończona
 • Irena Martynova
 • dla pedagogów, psychologów, nauczycieli
 • 9-12.10.2020- rekutacja otwarta
 • Irena Martynova
 • dla pedagogów, psychologów, nauczycieli
 • 25-26 lipca 2020
 • mgr Izabela Fajkowska
 • ala psychologów, pedagogów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych
 • 26 listopada 2019r.
 • Roger Ehrenreich
 • dla fizjoterapeutów, lekarzy, ginekologów, położnych
 • 3-4.11.2020 - rekrutacja otwarta
 • Roger Ehrenreich
 • dła lekarzy pediatrów oraz fizjoterapeutów i lekarzy pracujący z dziećmi
 • 31.05-1.06.2020 - rekrutacja otwarta
 • Roger Ehrenreich
 • dla osób zajmujących się pielęgniarstwem, opieką i pielęgnacją, zarówno na oddziałach szpitalnych, jak i ambulatoryjnie
 • Termin w trakcie ustalania
 • Agnieszka Rosa
 • dla pedagogów, terapeutów pedagogicznych, psychologów, tyflopedagogów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych
 • Termin: 24-26.07.2020
 • Ilona Brzozowska – Misiewicz
 • dla pracowników służby zdrowia (pielęgniarek i pielęgniarek środowiskowych pracujących z młodymi matkami i ich dziećmi, lekarzy), fizjoterapeutów, masażystów, osób towarzyszących kobietom w ciąży, nauczycieli szkoły rodzenia, logopedów
 • Termin: I część: 6-10.05.2020 II część: 2-6.12.2020 - rekrutacja zamknięta
 • Axel Hennes- international Schroth Senior Instructor
 • dla fizjoterapeutów
 • 02.09.2020
 • Claudia Pohlig-Wetzelsperger, Alfons Fuchs
 • dla fizjoterapeutów
 • Zjazd I 5-9.10.2020r. Zjazd II w trakcie ustalania - rekrutacja otwarta
 • dr Ewa Górna
 • dla fizjoterapeutów
 • w trakcie ustalania
 • Agnieszka Stępień
 • dla absolwentów kursu PNF Podstawowego, których główną częścią składową pracy zawodowej stanowi rehabilitacja dzieci i młodzieży
 • Termin w trakcie ustalania
 • mgr Hanna Darian, mgr Wielisława Wasyłew - Zwierz
 • dla psychologów, pedagogów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych
 • Zjazd I 29.07-1.08.2020 - rekrutacja zakończona. Terminy pozostałych zjazdów w trakcie ustalania
 • mgr Justyna Sadowska
 • dla fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, lekarzy, logopedów
 • 8-9 sierpnia 2020 - rekrutacja otwarta - wolne miejsca
 • Izabela Fajkowska
 • dla psychologów, pedagogów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych
 • 22-25.08.2020 oraz 26-29.08.2020
 • Barbara Zukunft-Huber, Cornelia Gondosch-Weinhold
 • dla fizjoterapeutów, lekarzy (szczególnie pediatrzy, ortopedzi)
 • 25-28.05.2020r - Nowy Sącz- Rekrutacja Otwarta
 • 10-13.09.2020r - Białystok - Rekrutacja Otwarta
 • 16-19.11.2020r- Wrocław - Rekrutacja Otwarta
 • Certyfikowani nauczyciele metody
 • dla lekarzy
 • 1-2.08.2020 - rekrutacja otwarta
 • mgr Bogna Stępień Błachowiak
 • dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • termin w trakcie ustalania
 • prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
 • psycholodzy, pedagodzy
 • termin w trakcie ustalania
 • Maria Wojna
 • dla nauczycieli przedszkolnych
 • Wrocław 2020 A 2.02-9.02.2020 B 14.05-17.05.2020 C 16.09-20.09.2020 D termin w trakcie ustalania E termin w trakcie ustalania - rekrutacja zakończona
 • Certyfikowani nauczyciele metody
 • dla fizjoterapeutów
 • Wrocław 2020 A 20.01- 31.01.2020 B1 termin w trakcie ustalania B2 w trakcie ustalania C1 w trakcie ustalania C2 w trakcie ustalania D w trakcie ustalania
 • Opole 2020 A 15-26.06.2020 B1 w trakcie ustalania B2 w trakcie ustalania C1 w trakcie ustalania C2 w trakcie ustalania D w trakcie ustalania
 • Certyfikowani nauczyciele metody
 • dla fizjoterapeutów