Kursy dla nauczycieli

Lista kursów
dla nauczycieli

Informacja dla osób ubiegających się o dofinansowanie kursu: możliwość dofinansowania – jednym z zadań statutowych naszej placówki jest doskonalenie zawodowe nauczycieli. (podstawa prawna: art. 70a ust. 3a Karty Nauczyciela w zw. z §  2 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o finansowaniu doskonalenia nauczycieli.

 • I cz. 28.02-03.03.2022 II cz. 20.04-23.04.2022 III cz. 06.06-08.06.2022 - rekrutacja otwarta
 • Dr n. med. Marianna Białek, Mgr Andrzej M’hango
 • dla lekarzy rehabilitacji ruchowej, pediatrów, lekarzy rodzinnych, mgr rehabilitacji ruchowej, mgr fizjoterapii, licencjatów fizjoterapii, techników fizjoterapii.
 • 19-21 listopada 2021 - rekrutacja otwarta
 • wykładowca General Movements Trust
 • dla lekarzy, fizjoterapeutów
 • termin w trakcie ustalania
 • wykładowca General Movements Trust
 • dla lekarzy, fizjoterapeutów, którzy ukończyli kurs Diagnostyki metodą Prechtla
 • 21-23.06.2021 - rekrutacja zakończona.
 • Magdalena Lepsikova
 • dla fizjoterapeutów, lekarzy
 • 10-12.12.2021 - rekrutacja otwarta
 • Magdalena Lepsikova
 • dla fizjoterapeutów, lekarzy
 • 27-29.11.2021
 • Magdalena Lepsikova
 • dla fizjoterapeutów, lekarzy
 • termin w trakcie ustalania
 • Irena Martynowa
 • dla pedagogów, psychologów, nauczycieli - terapeutów EEG Biofeedback
 • termin w trakcie ustalania
 • Irena Martynowa
 • dla pedagogów, psychologów, nauczycieli - terapeutów EEG Biofeedback
 • Termin w trakcie ustalania
 • Irena Martynova
 • dla pedagogów, psychologów, nauczycieli
 • Termin w trakcie ustalania
 • Irena Martynova
 • dla pedagogów, psychologów, nauczycieli
 • Termin: 23-24 października 2021r. - rekrutacja otwarta
 • Magdalena Okrzasa
 • ala psychologów, pedagogów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych
 • termin w trakcie ustalania
 • Roger Ehrenreich
 • dla fizjoterapeutów, lekarzy, ginekologów, położnych
 • Termin: 2-3 września 2021r. - rekrutacja otwarta
 • Roger Ehrenreich
 • dła lekarzy pediatrów oraz fizjoterapeutów i lekarzy pracujący z dziećmi
 • termin w trakcie ustalania
 • Roger Ehrenreich
 • dla osób zajmujących się pielęgniarstwem, opieką i pielęgnacją, zarówno na oddziałach szpitalnych, jak i ambulatoryjnie
 • termin w trakcie ustalania
 • Agnieszka Rosa
 • dla pedagogów, terapeutów pedagogicznych, psychologów, tyflopedagogów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych
 • Termin: 2-4.07.2021 - rekrutacja otwarta
 • Ilona Brzozowska – Misiewicz
 • dla pracowników służby zdrowia (pielęgniarek i pielęgniarek środowiskowych pracujących z młodymi matkami i ich dziećmi, lekarzy), fizjoterapeutów, masażystów, osób towarzyszących kobietom w ciąży, nauczycieli szkoły rodzenia, logopedów
 • Termin: I część: 5-9.06.2021, II część: 1-5.10.2021 - rekrutacja zamknięta
 • Axel Hennes- international Schroth Senior Instructor
 • dla fizjoterapeutów
 • termin w trakcie ustalania
 • Claudia Pohlig-Wetzelsperger, Alfons Fuchs
 • dla fizjoterapeutów
 • Termin: podzielony na dwa zjazdy:
  I zjazd 19-22.08.2021
  II zjazd 25-30.10.2021r.
 • dr Ewa Górna
 • dla fizjoterapeutów
 • termin w trakcie ustalania
 • Agnieszka Stępień
 • dla absolwentów kursu PNF Podstawowego, których główną częścią składową pracy zawodowej stanowi rehabilitacja dzieci i młodzieży
 • termin w trakcie ustalania
 • mgr Hanna Darian, mgr Wielisława Wasyłew - Zwierz
 • dla psychologów, pedagogów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych
 • Termin: Zjazd I 10-13.02.2022, II 1-3.09.2022, III 10-12.06.2022, IV 22-25.09.2022, V 25-27.11.2022, VI -VII 2023r.
 • mgr Justyna Sadowska
 • dla fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, lekarzy, logopedów
 • Termin: 11-12.09.2021r. - rekrutacja otwarta
 • Izabela Fajkowska
 • dla psychologów, pedagogów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych
 • 15-18.07.2021; 19-22.08.2021; 14-17.10.2021; 9-12.12.2021 – rekrutacja zamknięta
 • Barbara Zukunft-Huber, Cornelia Gondosch-Weinhold
 • dla fizjoterapeutów, lekarzy (szczególnie pediatrzy, ortopedzi)
 • termin w trakcie ustalania
 • prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
 • psycholodzy, pedagodzy
 • termin w trakcie ustalania
 • Maria Wojna
 • dla nauczycieli przedszkolnych
 • Wrocław 2020 C1 23-27.07.2021 D 21-24.10.2021 E termin w trakcie ustalania 2022r. - rekrutacja zakończona
 • Certyfikowani nauczyciele metody
 • dla fizjoterapeutów
 • Wrocław 2020/2021 - rekrutacja zakończona
  A 20.01- 31.01.2020
  B1 7-12.06.2021
  B2 13-17.06.2021
  C 6-10.09.2021
 • Opole 2020/2021 - Z powodu zmiany przepisów oświatowych wszystkie zjazdy szkolenia zostaną przeprowadzone we Wrocławiu - rekrutacja zakończona
 • Zjazd A 15-26.11.2021
  B1 17-22.01.2022
  B2 23-27.01.2022
  C1 w trakcie ustalania
  C2 4-8.04.2022
  D 20-24.06.2022
 • Certyfikowani nauczyciele metody
 • dla fizjoterapeutów