Kursy dla nauczycieli

Lista kursów
dla nauczycieli

Informacja dla osób ubiegających się o dofinansowanie kursu: możliwość dofinansowania – jednym z zadań statutowych naszej placówki jest doskonalenie zawodowe nauczycieli. (podstawa prawna: art. 70a ust. 3a Karty Nauczyciela w zw. z §  2 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o finansowaniu doskonalenia nauczycieli.