Kurs

Rysunek w diagnozie i terapii

Informacje podstawowe

Termin: w trakcie ustalania
Prowadzący: mgr psychologii, mgr. sztuki Wielisława Wasyłew- Zwierz
Adresaci: Psychologowie, pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych
Liczba godzin: 16
Liczba miejsc: 20
Cena: 690zł (płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia)
Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis:
Cel: zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności oceny, analizy i właściwych możliwości interpretacji rysunku dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zapoznanie z testami projekcyjnymi.

Program kursu obejmuje interpretację i analizę rysunków i wytworów dziecięcych. Zapoznaje z narzędziami do diagnozowania i interpretowania tego rodzaju prac. Kurs dodatkowo poszerzony jest o inne testy projekcyjne stosowane w artterapii. Szkolenie to ma także na celu zapoznanie uczestników z szeroko rozumianą twórczości dziecięcą. Odpowiednia wiedza własny rozwój i doświadczenie pozwoli wykorzystywać rysunek i inne wytwory dziecka do oceny jego rozwoju, stanu emocjonalnego, pozwoli prowadzić je w odkrywaniu własnych fascynacji i pokonywaniu lęków i trudności

Program kursu

Dzień pierwszy

1.Rysunek terapeutyczny
2.Test drzewa, rysunek rodziny i inne testy projekcyjne
3.metody pracy z dzieckiem poprzez metody projekcyjne

Dzień drugi

1.Znaczenie koloru w analizie i interpretacji prac
2.wykorzystanie koloru w procesie budowania zdrowia
3.Dodatkowe testy projekcyjne – mandala projekcyjna
4.Praktyczne zastosowanie sztuki w pracy z najmłodszymi /sztuka sensoryczna
5.Pobudzanie rozwoju kreatywności dziecięcej

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl