Kurs

Komunikacja alternatywna i wspomagająca - kurs praktyczny

Informacje podstawowe

Termin: 18-19.04.2020 oraz 6-7.06.2020 – rekrutacja otwarta, wolne miejsca
Adresaci: pedagodzy, logopedzi, psycholodzy, nauczyciele szkół specjalnych i szkół integracyjnych, rodzice
Liczba godzin: 36
Cena: 890zł (300zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 590zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Prowadzenie:

 • mgr Ewa Cieślińska – filolog, logopeda, pedagog specjalny, specjalista terapii pedagogicznej, specjalista alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu AAC (m.inn. kurs Blissa  I i II stopnia, szkolenia dotyczące wykorzystywania technologii komputerowej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, staż w szkole dla uczniów z MPDz w Hamburgu, specjalizującej się  w pracy z uczniami niemówiącymi). Członek Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” ( w latach 2009-2011 wiceprezes Zarządu, w latach 2012-2014 członek komisji rewizyjnej). Przez trzy lata  redaktor Biuletynu Stowarzyszenia Mówić bez Słów. Wieloletni wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 116 i Gimnazjum nr 52 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym we Wrocławiu. Posiada 20 – letnie doświadczenie w pracy  dziećmi i młodzieżą z wieloraką niepełnosprawnością i ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się z zastosowaniem  wspomagających i alternatywnych metod komunikowania się (AAC) oraz technologii wspomagającej (AT). Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej. Przeszkoliła już kilkaset osób. Brała  udział i występowała na  wielu Konferencjach krajowych i międzynarodowych, mających na celu propagowanie wiedzy na temat pracy z dziećmi i młodzieżą z poważnymi problemami w porozumiewaniu się. Prywatnie mama i terapeuta 34 –letniego młodego człowieka, od 27 lat użytkownika AAC.
 • mgr Aleksandra Kuzak – pedagog specjalny, specjalistka AAC. Od 8 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami sprzężonymi z zastosowaniem metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) oraz technologii wspomagającej (AT) w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 116 i Gimnazjum Specjalnym nr 52 dla Uczniów z MPDz we Wrocławiu.  Absolwentka studiów podyplomowych  z zakresu alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Członek zarządu Stowarzyszenia „Mówić bez słów” (w latach 2011-2015). Uzyskała  rekomendację dr Magdaleny Grycman z zakresu wprowadzania i rozwijania Indywidualnych Systemów Komunikacji u dzieci ze złożonymi problemami w porozumiewaniu się.  Uczestniczyła w  wielu szkoleniach, warsztatach, konferencjach z zakresu alternatywnych i wspomagających form porozumiewania się, a także pracy z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Szkolenie bazuje na wieloletnich doświadczeniach  zaczerpniętych z terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także dorosłych użytkowników AAC.  Wprowadza słuchaczy w zagadnienia AAC, dostarcza podstawowych informacji teoretycznych, porządkuje wiedzę uczestników, ale przede wszystkim koncentruje się na umiejętnościach praktycznych ćwiczonych podczas części warsztatowych. Uczestnik szkolenia zobaczy dziesiątki gotowych pomocy do porozumiewania się, w tym urządzeń wysokiej technologii oraz zostanie zapoznany ze specjalistycznym oprogramowaniem: Boardmaker, Grid3, Grid for IPad, GridPlayer, LetMeTalk. Przekazywana wiedza będzie zobrazowana fragmentami filmów ukazujących dzieci podczas realizacji strategii  AAC na różnych etapach umiejętności i pracę terapeutyczną, także z użyciem urządzeń wysokiej technologii. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z analizami przypadków dzieci: ich diagnozami, celami terapii, realizowanymi strategiami oraz pomocami, z których korzystają.

Program kursu

PROGRAM

Program szkolenia:

„Komunikacja alternatywna  i wspomagająca”

Część I

Sobota  9.00 – 18.00

Niedziela 8.00 – 17.00

 1. AAC – pojęcie, użytkownicy
 2. Kompetencje komunikacyjne, język, mowa
 3. Poziomy rozwoju komunikacji
 4. Etap przedsymboliczny
 5. Kształtowanie się funkcji symbolicznej u dzieci
 6. Budowanie indywidualnego systemu AAC:
  1. diagnoza umiejętności porozumiewania się
  2. budowanie programów
  3. wyznaczanie celów terapeutycznych

Część II

Sobota 9.00 – 18.00

Niedziela  8.00 – 17.00

 1. Etap symboliczny
 2. Systemy symboli /znaków – przegląd, omówienie
 3. Sposoby dostępu – strategie wyboru
 4. Pomoce komunikacyjne – przegląd
 5. Budowanie indywidualnego systemu komunikacji –manipulacja zmiennymi AAC
 6. AAC sposobem na aktywizowanie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niemówiących
 7. Model uczestnictwa
 8. Czytanie uczestniczące
 9. Paszport (folder) osobisty

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji „Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

Formularz rejestracji

Województwo:Dane do faktury: (opcjonalne)


TakNie


TakNie


TakNie


Informacje o ochronie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

Uwagi !

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Fundacja Promyk Słońca
42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
ING Bank Śląski S.A.

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl

Zamknij