Kurs

Zaburzenia regulacji i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia - kurs rozwijający

Informacje podstawowe

Termin:  w trakcie ustalania

Cena: 1200 zł

Prowadzenie: Dr n med. Sabine Nantke – pediatra, psychoterapeutka. Lekarz pediatra w Centrum Pediatrii Społecznej Friedrichshain, do 2009 roku Dyrektor Centrum ds. medycznych. Instruktorka IntraActPlus IBCLC, instruktorka terapii manualnej. Od 2009 roku prowadzi szkolenia i wykłady, w szczególności dotyczące wcześniaków, niemowląt i małych dzieci.
Adresaci: absolwenci kursu podstawowego
Miejsce kursu:
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis:

Adresatami 2-dniowego szkolenia są absolwenci szkolenia podstawowego „Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji u niemowląt”. Szkolenie stanowi pogłębienie treści zaprezentowanych na szkoleniu podstawowym, poszerzone o prezentację możliwości praktycznego zastosowania

 

Program kursu

Tematy:

 • Wczesna diagnostyka, planowanie terapii i możliwości wczesnej terapii w zaburzeniach rozwoju i zachowania w wieku niemowlęcym
 • Wykorzystanie podstawowych zasad psychologii uczenia się i psychologii poznawczej do analizy interakcji między dzieckiem i rodzicami
 • Rozpoznawanie zaburzeń integracji sensorycznej i traumatyzacji u dzieci z grupy ryzyka i wcześniaków, wpływ na interakcję między dzieckiem i rodzicami, celowe wsparcie rodziców w podejściu do szczególnych potrzeb dziecka.
 • Przykłady wczesnej diagnostyki i wczesnej interwencji w przypadku podejrzeń AD(H)D, autyzmu i zaburzeń rozwoju intelektualnego.
 • Ćwiczenia praktyczne w małych grupach uczestników.
 • Instruktaż dla rodziców w zakresie handlingu i podejścia do zaburzeń integracjii sensorycznej.
 • Praca z rodzicami w stanie wyczerpania i depresji
 • Zajęcia praktyczne z udziałem dzieci z zaburzeniami regulacji – diagnostyka z wykorzystaniem techniki wideo, prowadzenie rozmowy i praktyczna analiza zaprezentowanej diagnostyki i wczesnej terapii na podstawie nagrań wideo

 

Dzień I: 9.00-17.00.

Dzień II: 9.00-14.00

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl