Kurs

Zaburzenia regulacji i nieprawidłowości w rozwoju i zachowaniu małego dziecka (3-6 lat) - diagnostyka i terapia

Informacje podstawowe

Termin w trakcie ustalania

Prowadzenie: Dr n med. Sabine Nantke – lekarz pediatra, psychoterapeutka, wykładowca IntraActPlus.
Adresaci: Specjaliści pracujący z niemowlętami i ich rodzicami, lekarze, psychologowie, położne, pielęgniarki, pedagodzy, terapeuci
Cena: 900zł (500zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 400zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Miejsce kursu:
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis:

Wielu rodziców 3-6-latków szuka fachowej pomocy w związku z nieprawidłowościami i zaburzeniami rozwoju i zachowania swoich dzieci. Może to być nadpobudliwość, agresja, wybuchy złości, skrajny bunt, objawiający się czasem nawet sikaniem w majtki czy wymiotowaniem, problemy z jedzeniem i ze snem. Wydaje się, że współcześni rodzice coraz gorzej radzą sobie z takimi problemami, dlatego takie szkolenie, skierowane do różnych specjalistów pracujących z dziećmi, jest bardzo potrzebne.

Szkolenie z wykorzystaniem materiałów wideo obejmuje następujące tematy:

• Koncepcja IntraActPlus w przypadkach nieprawidłowości w zachowaniu małego dziecka

• Praca z rodzicami w przypadku problemów wpływających na codzienne życie (bunt, lęk separacyjny, zachowania agresywne, nadmierna lękliwość, problemy ze spaniem)

• wczesne rozpoznanie ADHD, autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej

• możliwości interdyscyplinarnej pracy z dzieckiem i jego rodziną

Program kursu

Dzień 1

1. Definicja i objawy zaburzeń regulacji u małych dzieci

2. Możliwości analizy zachowania w ramach interakcji dziecko-rodzice

3. Wykorzystanie techniki wideo w diagnostyce (koncepcja IntraActPlus)

4. Przykłady buntu, lęku separacyjnego, zachowań agresywnych (materiały wideo)

 

Dzień 2

1. Diagnostyka i planowanie terapii w sferze zdolności do tworzenia więzi i zachowania małego dziecka

2. Opracowanie planu przeprowadzenia diagnostyki i planu terapii

3. Przekazanie informacji o diagnozie – jak rozmawiać z rodzicami

4. Jak rozpocząć interwencję terapeutyczną w przypadku następujących zaburzeń

• bunt

• lęk separacyjny

• zaburzenia karmienia i jedzenia

• nadmierna lękliwość, wycofanie

• zachowania agresywne

5. Granice możliwości terapeutycznych, znaczenie dalszej diagnostyki i terapii.

6. Jak rozmawiać z rodzicami, gdy podejrzewamy u dziecka ADHD, autyzm czy niepełnosprawność intelektualną?

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl