Kurs

Trudne zachowania - pozytywne podejście - poziom II

Informacje podstawowe

Termin: w trakcie ustalania
Prowadzenie: Renata Gołębiowska – neurologopeda, pedagog specjalny. Od 2003 roku prowadzi szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla profesjonalistów i rodziców. Pracuje w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn w Mikoszowie  oraz   w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, prowadzi własny gabinet i  jest wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Zajmuje się diagnozą  funkcjonalną, terapią dzieci i młodzieży oraz konstruuje programy terapeutyczne. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Udziela porad dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka oraz kompleksowość oddziaływań. Priorytetem w terapii  jest rozwój relacji oraz dynamicznej komunikacji,  która służy dzieleniu się doświadczeniem i buduje współdziałanie. W pracy terapeutycznej to potrzeby rozwojowe dziecka i jego rodziny wpływają na wybór  metody i zastosowanych technik.
Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, rodzice i opiekunowie
Cena: 650zł (płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia)
Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis: Proponowane szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy nad zachowaniami trudnymi, które posiadają bazowa wiedzę na temat analizy behawioralnej , modelowania oraz stosowania wzmocnień pozytywnych.Każde zachowanie trudne pełni funkcje komunikatu. Zrozumieć zachowanie dziecka, to przyjąć tezę ,że dziecko doświadcza świata inaczej niż my dorośli. Jak nie zgubić się w gąszczu porad wychowawczych? Jak pomoc dzieciom nieśmiałym, lekowym i buntownikom. Wysoko wrażliwy i mało wrażliwy rodzic i nauczyciel – czy to ma jakieś znaczenie? Więcej strategii reagowania i wpływu na wzajemne interakcje, mniej bezradności.

Program kursu

Program dwudniowego szkolenia: 15 godzin dydaktycznych

Dzień 1 – od 9:00 do 16:00

Część I – To tylko dziecko 
1.     Dziecko wysoko wrażliwe 
2.     Trudny charakter- ale uparty !
3.     Kiedy rodzice są wrażliwi, a kiedy nie są wrażliwi- korzyści i przeszkody 

4.     Dobry początek – od niemowlaka 

Część II- Każde zachowanie jest komunikatem
1.     Funkcje jakie pełni zachowanie
2.     Zanim podejmiesz działanie- plan B, który pomoże
3.     Warsztat na przykładach uczestników
4.     Strategie działania – strategie interakcyjne i strategie reagowania
5.     Co zrobić, żeby poprawić dopasowanie

Dzień 2- od 9:00 do 14:00

Część III – Różne charaktery, temperamenty i zachowania- jak nie zgubić się w gąszczu porad wychowawczych 
1.     Dzieci lękowe 
2.     „Zawsze na nie” – buntownik, ale czy z wyboru
3.     Dzieci zamknięte w sobie 

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl