Kurs

Trening umiejętności społecznych

Informacje podstawowe

Termin: 11-12.05.2024 – rekrutacja otwarta 

Termin: 9-10.03.2024 – rekrutacja zakończona

Prowadzenie: Renata Gołębiowska
Adresaci: logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, nauczyciele
Cena: 650 zł
(płatne do 5 dni po przesłaniu formularza zgłoszeniowego)
Miejsce kursu: Wrocław

 • Kurs specjalistyczny dla pedagogów, psychologów i nauczycieli dotyczący pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Na kursie powiększysz  wiedzę na temat kompetencji społecznych osób z autyzmem różnych grup wiekowych.
 • Na kursie zdobędziesz  praktyczne umiejętności i poznasz techniki, które mogą być natychmiast stosowane w pracy z osobami z ASD.

Proponowany kurs jest dedykowany specjalistom zajmującym się pracą z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jego główną cechą jest skupienie się na poszerzaniu wiedzy dotyczącej pracy nad rozwijaniem kompetencji społecznych u osób z ASD w różnym wieku. Jedną z kluczowych zalet tego kursu jest zapewnienie uczestnikom pogłębionej wiedzy na temat profilu rozwoju społecznego osób z ASD oraz zrozumienie logiki “Aspergerdziecka” w sytuacjach społecznych.

Kurs umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności, które mogą być natychmiast stosowane w codziennej pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie oceniać kompetencje komunikacyjne i społeczne, jak kształtować te umiejętności w środowisku rodzinnym, przedszkolu oraz szkole, oraz jak planować pracę z grupą, wykorzystując różnorodne techniki i scenariusze.

Niewątpliwą korzyścią z udziału w kursie będzie wgląd w metody treningu umiejętności społecznych, takie jak trening A. Goldsteina, oraz możliwość wykorzystania dostępnych na rynku programów i pomocy w pracy z osobami z ASD. Poprzez pogłębienie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności uczestnicy będą lepiej przygotowani do efektywnej pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w różnych grupach wiekowych.

Podczas kursu:
–         poznasz profil rozwoju społecznego osoby z ASD ( od wczesnego dzieciństwa po dorosłość)
–         poznasz logikę funkcjonowania Aspergerdziecka 
–         dowiesz się jak wiele okazji do rozwoju społecznego może być w szkole i w przedszkolu; jak możesz je wykorzystać 
–         niezależnie od tego jakimi metodami pracujesz, zyskasz inne spojrzenie na pracę z osobami z autyzmem z innej perspektywy

PROWADZĄCA

Renata Gołębiowska

Neurologopeda, pedagog specjalny. Od 2003 roku prowadzi szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla profesjonalistów i rodziców. Pracuje w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn w Mikoszowie  oraz   w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, prowadzi własny gabinet i  jest wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Zajmuje się diagnozą  funkcjonalną, terapią dzieci i młodzieży oraz konstruuje programy terapeutyczne. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Udziela porad dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka oraz kompleksowość oddziaływań. Priorytetem w terapii  jest rozwój relacji oraz dynamicznej komunikacji,  która służy dzieleniu się doświadczeniem i buduje współdziałanie. W pracy terapeutycznej to potrzeby rozwojowe dziecka i jego rodziny wpływają na wybór  metody i zastosowanych technik.

Program kursu

Dzień I
9.00-16;00
1.     Ocena kompetencji komunikacyjnych i społecznych
2.     Świat społeczny osób z autyzmem
3.     Logika “ aspergerdziecka” w sytuacji społecznych
4.     Obszary pracy terapeutycznej w kształtowaniu umiejętności społecznych – jak? Gdzie ? i z kim? 
5.     Trening Umiejętności Społecznych – podstawowe cele i zasady
6.     Kształtowanie kompetencji społecznych w środowisku rodzinnym
7.     TUS w przedszkolu, szkole

Dzień II 
9:00- 14.00
1.     Programy rozwoju kompetencji społecznych od dziecięcych przyjaźni po dorosłość
2.     Założenia treningu A. Goldsteina
3.     Planowanie pracy z grupą-techniki i opracowanie scenariuszy
4.     Warsztat 
5. Wykorzystanie dostępnych na rynku programów i pomocy

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl