Kurs

Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy

Informacje podstawowe

Termin: Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie). Przyjmujemy zgłoszenia na listę osób oczekujących (wymagane wpisowe).
Prowadzący: Wojciech Kozłowski – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapii bazalnej i bilateralnej, instruktor sportu, terapeuta CST Upledgera. Prowadzi strony dla terapeutów i rodziców dzieci z trudnościami rozwojowymi: terapiazmyslow.pl oraz si–poznan.pl
Adresaci: logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, terapeuci pedagogiczni, psycholodzy, tyflopedagodzy, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi.
Liczba godzin: 10
Cena: 490 zł (płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia).
Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis: Warsztat stworzony na potrzeby wspierania sensorycznego dzieci tam gdzie występują zaburzenia mowy na tle sensorycznym i rozwoju postawy. Kto by pomyślał, że ‚stopa’ dużo potrafi namieszać w stawie skroniowo-żuchowym a niewidoczne zaburzenia sensoryczne ‘dys-harmonizują’ rozwój aparatu ruchowego i czucia w obrębie twarzy, preferencji węchowych oraz pokarmowych a w konsekwencji mowy. 

Prezentowana na szkoleniu koncepcja pracy z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi w dużej mierze oparta jest na uważności na dziecku i niedyrektywności. Prezentowane scenariusze ‘procedur’ są jedynie ‘punktem wyjścia’ do działań terapeutycznych. Ważniejsza jest relacja z dzieckiem i uważność na dziecku tak, aby nie doznawało negatywnych emocji zaburzających rozwój podczas terapii wpierających rozwój mowy.

Program kursu

Program (godz. 9.00-17.30) 

1. Czym jest integracja sensoryczna a czym nie jest. Profile sensoryczne ludzi.
2. Zmysł dotyku i propriocepcji całego ciała w korelacji do zmysłów w obrębie buzi i twarzy.
3. Zaburzenia postawy dziecka na tle sensorycznym i ich wpływ na mowę. 
4. Czy rozwój stopy może wpływać na napięcie mięśniowe w obrębie twarzy?! Powięź i taśmy anatomiczne ukryte w naszym ciele – fascynująca sieć powiązań, o których mało wiemy. 

5. Propozycje terapeutyczne przy zaburzeniach czucia w ustach i na twarzy w ujęciu zaburzeń integracji sensorycznej (nadmierne ślinienie się, zgrzytanie zębami, otwarta buzia, gryzienie).
6. Zmysł wzroku, przetwarzanie obrazu i uczenie się.
7. Zmysł słuchu w ujęciu integracji sensorycznej. Od dźwięku do rozwoju mowy. Wpływ układu przedsionkowego na funkcje słuchowe.
8. Model mózgu według Paula MacLeana a praca z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi.
9. O zaburzeniach mowy wynikających z doświadczeń sensorycznych w obrębie zmysłu smaku i węchu.
10. Kiedy wysłać do terapeuty SI?! Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń SI. Kwestionariusze SI dla terapeutów/nauczycieli i rodziców.
11. Usprawnienie połączeń międzypółkulowych oraz ich wpływ na rozwój mowy. Integracja bilateralna, – co to jest, jak działa?! – ćwiczenia praktyczne.
12. Nauka przez ruch – neurorozwojowe podejście do trudności w uczeniu się.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl