Kurs

PNF w Pediatrii

Informacje podstawowe

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).
Prowadzenie: Agnieszka Stępień – instruktor IPNFA
Adresaci: Absolwenci kursu PNF Podstawowego, których główną częścią składową pracy zawodowej stanowi rehabilitacja dzieci i młodzieży.
Liczba godzin: 50
Cena: 3100zł (1100zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 2000zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis: 
Cel: Na kursie przedstawione zostaną: analiza podstawowych zaburzeń dzieci i młodzieży oraz specyficzne strategie terapii wplatające w terapię PNF doświadczenia takich koncepcji jak: SI (Sensory Integration), Peto i innych uznanych na świecie koncepcji rehabilitacji proprioceptywnej. Duża część zajęć to praca praktyczna z użyciem przyrządów, zabawek, pomocy psychomotorycznych w kombinacji z założeniami i zasadami koncepcji PNF.

Program kursu

1 dzień

9.00 – 10.45   Przywitanie. Zastosowanie koncepcji PNF w pediatrii – możliwości zastosowania zasad, wzorców, technik.
10.45 – 11.00  Przerwa
11.00 – 13.00  Prawidłowy rozwój dziecka. Zaburzenie rozwoju w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego.
13.00 – 14.00  Przerwa
14.00 – 15.45  Usprawnianie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Praca na macie.
15.45 – 16.00  Przerwa
16.00 – 18.00  Usprawnianie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Stymulacje w pozycji siedzącej i stojącej.

2 dzień
9.00 – 10.45    Schorzenia rdzenia kręgowego – wprowadzenie.
10.45 – 11.00  Przerwa
11.00 – 13.00  Możliwości funkcjonalne dzieci ze schorzeniami rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa. Irradiacje.
13.00 – 14.00  Przerwa
14.00 – 15.45  Wady wrodzone i nabyte narządu ruchu. Wady stóp.
15.45 – 16.00  Przerwa
16.00 – 18.00  Choroby nerwowo – mięśniowe – wprowadzenie.

3 dzień

8.30 – 10.45   Rdzeniowy zanik mięśni, dystrofie mięśniowe, polineuropatie – planowanie terapii. Przygotowanie do pionizacji.
10.45 – 11.00  Przerwa
11.00 – 13.00  Skoliozy nerwowo-mięśniowe – wprowadzenie.
13.00 – 13.30  Podsumowanie. Zakończenie kursu.

4 dzień

9.00 – 10.45   Usprawnianie dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, obwodowego układu nerwowego i chorobami nerwowo- mięśniowymi – powtórzenie podstawowych zasad. Terapia w różnych pozycjach wyjściowych.
10.45 – 11.00  Przerwa
11.00 – 13.00  Wrodzone i nabyte wady narządu ruchu – rozwinięcie.
13.00 – 14.00  Przerwa
14.00 – 15.45  Zaburzenia chodu u dzieci. Planowanie terapii na poziomie struktur, stymulacja poszczególnych faz chodu.
15.45 – 16.00  Przerwa
16.00 – 18.00  Praca z pacjentami. Demonstracja i omówienie terapii. 

5 dzień

9.00 – 10.45   Uszkodzenia splotu barkowego. Rozwój czynności manualnych. Kształtowanie prawidłowego chwytu.
10.45 – 11.00  Przerwa
11.00 – 13.00  Znaczenie stymulacji wielozmysłowej w terapii z dziećmi. Kształtowanie schematu ciała.
13.00 – 14.00  Przerwa
14.00 – 16.00  Praca z pacjentami. Demonstracja i omówienie terapii.
16.00 – 16.15  Przerwa
16.15 – 17.00  Podsumowanie pracy z pacjentami. Terapia oro-facjalna u dzieci.
17.00 Zakończenie kursu.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl