Kurs

PNF Podstawowy

Informacje podstawowe

Termin: I zjazd 22-26.02.2025, II zjazd  31.03-04.04.2025r. – rekrutacja otwarta

Prowadzenie: dr Ewa Górna
Adresaci: Fizjoterapeuci
Liczba godzin: 100
Liczba miejsc:
16

Promocja do 31.08.2024!
Cena: 3700 3600zł (900zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 2700zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3700 zł


Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis: Koncepcja PNF (Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation) powstała w 1946 r. w Kalifornii dzięki współpracy neurofizjologa dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki Maggi Knott; jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie) ruchu 

Cel: Wprowadzenie do koncepcji PNF, nauka technik i zasad głównych wzorców ruchowych, analiz biomechaniki i patomechaniki normalnego ruchu i chodu; program kursu obejmuje czterodniową pracę z pacjentem prowadzoną przez uczestników kursu przy superwizji instruktora prowadzącego

Uwagi: Kurs składa się z dwóch niezależnych części. Kurs prowadzi certyfikowany i akredytowany instruktor IPNFA (International PNF Association). Uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF.

Program kursu

CZĘŚĆ PIERWSZA

Dzień 1. Teoria i tułów

 •  9.00     Powitanie, przedstawienie prowadzących i uczestników. Omówienie programu kursu.  Wprowadzenie do koncepcji PNF – definicja, historia, filozofia
 • 10.45    Zasady główne koncepcji PNF, sumowanie bodźców. Praktyczne przykłady zastosowania. Wzorce łopatki i miednicy – Elew. Ant.- Depr. Post.
 • 13.00   Przerwa obiadowa
 • 13.45   Wzorce ruchowe łopatki i miednicy z uwzględnieniem zasad głównych – Elew. Post.- Depr. Ant.
 • 15.45   Kombinacje wzorców łopatki i miednicy z uwzględnieniem filozofii i zasad głównych. Różne sposoby nauczania ruchu
 • 18.00   Zakończenie dnia

Dzień 2. Praca na macie

 • 8.30     Pytania z dnia poprzedniego. Techniki w PNF – Rytmiczne pobudzanie ruchu, Kombinacja skurczów izotonicznych. Powtórzenie wzorców łopatki i miednicy z wykorzystaniem technik. Stadia kontroli motorycznej
 • 10.15   Wprowadzenie do pracy na macie. Obroty z wykorzystaniem wzorców łopatki i miednicy. Facilitacja zmian pozycji: leżenie przodem – stanie z uwzględnieniem faz kontroli motorycznej. Technika – Stabilizacja Zwrotna
 • 13.00   Przerwa obiadowa
 • 13.45   Mata – rozwinięcie pracy z wykorzystaniem techniki Kombinacja skurczów izotonicznych
 • 15.45   Badanie pacjenta i planowanie terapii w PNF, ICF
 • 18.00   Zakończenie dnia

Dzień 3. Wzorce ruchowe

 • 8.30     Pytania z dnia poprzedniego. Wzorce ruchowe – wprowadzenie. Wzorce ruchowe kkg i kkd. Technika – Dynamiczna zwrotność ciągła, Replikacja (Odtwarzanie)
 • 10.15   Rozwinięcie pracy we wzorcach z zastosowaniem technik
 • 13.00   Przerwa obiadowa
 • 13.45   Techniki mobilizacyjne: Hold-Relax 
 • 16.15   Mata – rozwinięcie pracy w leżeniu tyłem (rotacja dla dolnego tułowia, mostek, przejście do siadu prostego)
 • 18.00   Zakończenie dnia

Dzień 4. Tułów i chód

 • 8.30     Pytania z dnia poprzedniego. Wprowadzenie do chodu.
 • 10.15   Aktywności w pozycji siedzącej – korekcja tułowia, głowy, stóp. Wzorce ruchowe głowy i szyi
 • 13.00   Przerwa obiadowa
 • 13.45   Facilitacja chodu z wykorzystaniem technik. Stanie obunóż równolegle, w wykroku, przenoszenie ciężaru ciała, stanie jednonóż, chód w przód. Chód tyłem, chód bokiem, kroki obronne
 • 16.30   Demonstracja pacjenta. Omówienie demonstracji
 • 18.00   Zakończenie dnia

Dzień 5.

 •  8.30     Pytania z dnia poprzedniego. Powtórzenie wzorców ruchowych głowy. Wzorce ruchowe tułowia – Lifting, zastosowanie w różnych pozycjach wyjściowych Chopping – zastosowanie w różnych pozycjach wyjściowych
 • 11.00   Dynamiczne wzorce dla tułowia
 • 13.30   Informacja na temat drugiej części kursu, pracy własnej w przerwie kursu. Praca domowa. Zakończenie dnia


CZĘŚĆ DRUGA:

Dzień 6.

 • 9.00     Powitanie, wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, omówienie pracy domowej. Powtórzenie kombinacji wzorców łopatki i miednicy w 3 fazie kontroli motorycznej
 • 11.15   Rozwinięcie wzorców ruchowych kkg ze zgięciem i wyprostem stawu łokciowego. Powtórzenie technik: Rytmiczne pobudzanie ruchu, Dynamiczna zwrotność ciągła
 • 13.00   Przerwa obiadowa
 • 14.00   Funkcje wegetatywne – oddychanie. Facilitacja oddychania w różnych zespołach chorobowych. Technika: Hold-Relax – powtórzenie, przykłady praktyczne
 • 16.00   Przygotowanie do pracy z pacjentami – sprawy organizacyjne. Badanie pacjenta i plan pracy. Demonstracja pacjenta
 • 18.00   Zakończenie dnia

Dzień 7.

 • 8.30     Pytania z poprzedniego dnia. Rozwinięcie wzorców ruchowych kkd ze zgięciem i wyprostem stawu kolanowego. Powtórzenie technik: Rytm. Pobudzanie Ruchu, Dyn. Zwr. Ciągła, Komb. Sk. Izoton., Technika: Contact-Relax
 • 11.00   Powtórzenie i rozwinięcie facilitacji chodu. Chód w bok, tył, kroki skrzyżne, schody. Torowanie poszczególnych faz chodu
 • 13.00   Przerwa obiadowa
 • 14.00   Mata – zmiany pozycji, praca w siadzie prostym i bocznym.
 • 16.30   Uczestnicy kursu pracują z pacjentami. Przedstawienie pacjentów grupie 
 • 18.00   Zakończenie dnia

Dzień 8.

 • 8.30     Pytania z poprzedniego dnia. Techniki stabilizacyjne – Rytmiczna stabilizacja, różnicowanie technik. Wzorce ruchowe w różnych poz. wyjściowych – facilitacja czołgania, czworakowania
 • 11.00   Stretch inicjalny, restretch – teoria i praktyka 
 • 13.00   Przerwa obiadowa
 • 14.00   Zmiana normalnej kolejności ruchu (Timing for emphasis). Zadania praktyczne dla grupy
 • 16.30   Uczestnicy kursu pracują z pacjentami. Przedstawienie pacjentów grupie 
 • 18.00   Zakończenie dnia

Dzień 9.

 •  8.30     Pytania z poprzedniego dnia. Rozwinięcie wzorców ruchowych. Powtórzenie technik wykorzystujących stretch na wzorcach z ruchem zgięcia/wyprostu w stawie pośrednim
 • 11.00   Funkcje wegetatywne – teoria i praktyka. Terapia twarzy – facilitacja mięśni mimicznych
 • 13.00   Przerwa obiadowa
 • 14.00   Stymulacja zamykania ust, krtani, akt przełykania. Kursanci przygotowują karty badania i terapii
 • 16.30   Uczestnicy kursu pracują z pacjentami. Przedstawienie pacjentów grupie 
 • 18.00   Zakończenie dnia

Dzień 10.

 •  8.30     Pytania z poprzedniego dnia. Omówienie pracy z pacjentami, postępów w terapii, przedstawienie pracy domowej Powtórki materiału zgodne z życzeniami grupy
 • 11.00   Wzorce bilateralne symetryczne, asymetryczne. Kombinacje technik. Zadania praktyczne dla grupy
 • 13.30   System szkolenia w koncepcji PNF
 • Podsumowanie kursu, rozdanie certyfikatów
 • Zakończenie kursu podstawowego PNF

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl