Kurs

Otępienie czołowo skroniowe - diagnoza i terapia

Informacje podstawowe

Termin: kurs online – zgłoszenia: kliknij TUTAJ>
Prowadzenie: prof.  zw. dr hab. Maria Pąchalska
Adresaci: psycholodzy, neuropsycholodzy, pedagodzy, logopedzi, neurologopedzi
Ilość miejsc: 30
Ilość godzin: 18
Cena: 890zł (500zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 390zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis: Tematyka wykładów i ćwiczeń stanowi połączenie w jedną spójną całość najnowszych światowych poglądów na temat  otępienia  czołowo skroniowego  (w  skrócie:  FTD, z  ang.  Fronto – Temporal  Dementia). Za nazwą otępienie czołowo-skroniowe kryją się różne zespoły chorobowe związane ze zmianami neurodegeneracyjnymi mózgu.

Cel: Zapoznanie  się z istotą otępienia czołowo – skroniowego, ze złożonością mechanizmów zaburzeń oraz z podstawowymi metodami neuropsychologicznej diagnozy umożliwiającymi różnicowanie otępienia czołowo-skroniowego od otępienia typu Alzheimera oraz opanowanie umiejętności praktycznego wykorzystania tych metod w praktyce. Zapoznanie się z metodami terapii neuropsychologicznej osób z otępieniem czołowo-skroniowym oraz z poszczególnymi treningami ukierunkowanymi na redukowanie osiowych objawów w poszczególnych wariantach otępienia. Zapoznanie się z istotą  tzw. zespołu opiekuna oraz z programami szkolenia rodzin.

Efekty kształcenia: Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu symptomatologii, patogenezy i patomechanizmu najczęściej stwierdzanych zespołów otepienia czołowo-skroniowego. Zapoznanie się z nowymi kierunkami rozwoju diagnostyki oraz terapii neuropsychologicznej otępienia czołowo-skroniowego oraz zapoznanie się z diagnostyką różnicową otępienia czołowo-skroniowego. Opanowanie praktycznej umiejętności wykonywania wybranych testów diagnostyki neuropsychologicznej otepienia czołowo-skroniowego.

Uczestnicy warsztatów są proszeni  o przyniesienie swoich laptopów.
W czasie kursu będzie można zapoznać się z możliwościami oceny podstawowych zdolności poznawczych (ćwiczenia na samych sobie). Zademonstrowany będzie sposób opracowywania profili poszczególnych składowych zaburzeń procesów poznawczych (np. pamięć, język, zachowanie itp.), które  pozwalają na  neuroprofilowanie metod terapii zaburzeń występujących u osób z otępieniem czołowo-skroniowym

Program kursu

Otępienie czołowo-skroniowe stanowi nadzwyczaj ważki, jak i trudny temat dla współczesnej nauki. Temat jest ważki przede wszystkim dlatego, że problemy związane z otępieniem w starszych latach dotyczą wciąż wzrastającej liczby osób w społeczeństwie, co stanowi nieunikniony, choć dość paradoksalny skutek przedłużenia się życia przeciętnego człowieka bez proporcjonalnej poprawy jego kondycji fizycznej i psychicznej.

Duże zróżnicowanie obrazu klinicznego, a może przede wszystkim szybki postęp badań podstawowych owocujący odkrywaniem coraz to nowych elementów histochemicznych, w pewnym sensie wymusza kreowanie coraz nowych jednostek, podjednostek czy zespołów chorobowych otępienia czołowo-skroniowego. W praktyce klinicznej często powodują one zamieszanie, bowiem nie ma przyżyciowych możliwości ich 100% diagnozowania.

Gdy zastanawiamy się nad leczeniem farmakologicznym oraz zaproponowaniem programu terapii ważna a zarazem pilna staje się diagnostyka różnicowa otępienia czołowo-skroniowego z innymi rodzajami otępienia. Nie jest bowiem bez znaczenia wybór metod postępowania, szczególnie terapii farmakologicznej w poszczególnych postaciach chorób zwyrodnieniowych. W zależności od przewagi pewnych procesów protogenetycznych nad innymi możemy spodziewać się odmiennych efektów terapeutycznych.  

W czasie trzydniowych warsztatów zostaną zaprezentowane, kryteria diagnostyczne otępienia czołowo-skroniowegoopracowane przez Grupę Roboczą Otępienia Czołowo-Skroniowego i Choroby Picka oraz kryteria Konsorcjum Degeneracji Płatów Czołowo-Skroniowych [Consortium for Fronto-Temporal Lobar Degeneration – FTLD]. Omówione zostaną  warianty behawioralne jak  i  językowe otępienia czołowo-skroniowego wraz ze specyficznymi wskazówkami jak prowadzić diagnozę i terapię neuropsychologiczną chorego dotkniętego tymi zaburzeniami. Prezentowane będą również szczególnie ciekawe  przypadki pacjentów z otępieniem czołowo-skroniowym [z literatury przedmiotu oraz z własnej praktyki klinicznej]. Dyskutowane będą odniesienia do różnych i wielorakich kwestii  związanych z objawami i stanami wynikającymi z neurodegeneracji mózgu u osób z otępieniem czołowo-skroniowym .  

 Przedstawione będzie kompleksowe podejście do diagnozy różnicowej osób z otępieniem czołowo-skroniowym z osobami z chorobą Alzheimera oraz zaprezentowane zostaną metody diagnozy otępienia czołowo-skroniowego. Uczestnik warsztatów zapozna się również z  opisami  metod terapeutycznych ukierunkowanych na pomoc choremu i jego rodzinie.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl