Kurs online

Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia

prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
Treści warsztatów to połączenie w jedną spójną całość najnowszych światowych trendów w myśleniu o mózgu i zachowaniu (przede wszystkim w ujęciu teorii mikrogenetycznej) wraz ze specyficznymi wskazówkami, jak prowadzić diagnozę i terapię neuropsychologiczną chorego z zaburzeniami zachowania.
Promocja do 31.08.2024! 
890 zł 790
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 890 zł
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • poznasz definicję zachowania  oraz złożoność mechanizmów zaburzeń zachowania
 •  poznasz metody  neuropsychologicznej diagnozy i terapii zaburzeń zachowania
 • poznasz Kwestionariusz Oceny Zespołu Czołowego (FBInv)  w zmodyfikowanej wersji polskiej oraz opanujesz umiejętności praktycznego wykorzystania tego Kwestionariusza

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

W czasie trzydniowych warsztatów przedstawione będzie szczegółowe i kompleksowe podejście do diagnozy zaburzeń zachowania.Przedstawione  zostaną  oparte  na  bogatym doświadczeniu  klinicznym  opisy   technik, metod, programów i podejść terapeutycznych.

Ważne informacje:
uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Plan kursu

Dzień pierwszy

Mózg  a  zachowanie
Tematy:

 • Zachowanie:  problemy definicyjne.
 • Neurobiologiczne podłoże zachowania.
 • Struktury mózgowe biorące udział w zachowaniu: sterująca funkcja płatów czołowych w regulacji  zachowania.
 • Funkcje wykonawcze a zachowanie.
 • Kwestionariusz FBInv – opis narzędzia.
 • Zapoznanie się z tzw. ujemnymi i dodatnimi zachowaniami.

Dzień drugi

Zaburzenia zachowania
Tematy:

 • Zaburzenia zachowania: przyczyny i rodzaje.
 • Jak formuje się objaw  w ujęciu teorii mikrogenetycznej.
 • Zaburzenia funkcji wykonawczych.
 • Tzw. „zespół czołowy” jako przykład złożonej formy zaburzeń zachowania.
 • Psychospołeczne konsekwencje zaburzeń zachowania (wpływ na rodzinę, rozluźnienie więzi, funkcjonowanie społeczne).
 • Zastosowanie Kwestionariusza FBInv w ocenie własnego zachowania.
 • Ocena  wyników badania Kwestionariuszem FBInv.
 • Co to jest normą a co patologią w Kwestionartiuszu FBInv.

Dzień trzeci

Metody diagnozy i terapii zaburzeń zachowania
Tematy:

  • Współczesne metody diagnozy zaburzeń zachowania: Założenia i ograniczenia.
  • Współczesne metody terapii indywidualnej i grupowej zaburzeń zachowania. Założenia i ograniczenia.
  • Praca z rodziną – psychoedukacja, strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej.
  • Zastosowanie Kwestionariusza FBInv w ocenie własnego zachowania: Interpretacja  wyników badania.
  • Narzędzia wspomagające ocenę zachowania: wywiad, badanie zaburzeń procesów poznawczych

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej