Kurs online

Komunikacja Alternatywna i wspomagająca - pierwsze kroki w aac

Paulina Gałczyńska
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z teorią i praktyką pracy z dziećmi z trudnościami komunikacyjnymi, zobaczą wiele indywidualnie stworzonych pomocy do pracy nad komunikacją oraz nagrania z procesu wprowadzania AAC. Uczestnicy nauczą się jak krok po kroku wprowadzać AAC niemówiącemu dziecku.
1200 zł
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć
 • poznasz ogólnodostępne aplikacje do tworzenia materiałów elektronicznych przeznaczonych do pracy z uczniami na zajęciach w szkole i w domu.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

Uczestnicy otrzymują zestaw materiałów:

 1. Demo programów komputerowych służących do projektowania i drukowani tablic z symbolami

– Mówik Print

– Boardmaker (ważny 30 dni)

– Tobii Communicator 5 (ważny 30 dni)

 1. Kilka gigabajtów gotowych pomocy dydaktycznych w postaci plików pdf oraz plików do edycji (w formie linku)
 2. Szablon scenariusza zajęć oraz materiały do trzech przykładowych zajeć AAC (film, symbole do druku, scenariusz)
 3. Podręczną bazę danych dotyczącą AAC- listę rekomendowanych źródeł wiedzy
 4. Wszystkie omawiane arkusze diagnostyczne
 5. Listę celów w AAC

Ważne informacje:
uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Plan kursu

I zjazd 

I Dzień 8.00-15.00

II dzień 8.00-15.00

 1. Kompetencje komunikacyjne- funkcje i znaczenie
 2. AAC- co to jest? Najważniejsze terminy
 • AAC a mowa
 • rola partnera w komunikacji
 • mity w AAC
 • zespół w pracy terapeutycznej
 • kwestie prawne w AAC
 1. Jak się komunikować bez mowy- ćwiczenia
 2. Diagnoza umiejętności komunikacyjnych- zasoby dziecka
 • historia uczenia się AAC z analizą dotychczasowej dokumentacji
 • aktualne strategie komunikacyjne dziecka- autorski arkusz
 1. Metody dostępu w AAC
 2. Symbole- przegląd dostępnych baz płatnych i darmowych
 3. Pierwsze „słowa” w AAC
 4. AAC- różnorodność strategii- przegląd i prezentacja narzędzi
 5. Pierwsze strategie- jak zacząć komunikacje- model aktywny

II zjazd 

I Dzien 8.00-15.00

II dzień 8.00-15.00

 1. AAC sposobem na edukację specjalną

Jak tworzyć pomoce edukacyjne z wykorzystaniem AAC?

 • wykorzystanie planów aktywności- warsztaty z tworzenia planów
 • projektowanie tablic komunikacyjnych w Mówik Princie
 • czytanie uczestniczące (gotowe książki z symbolami, adaptacje dostępnych książek, tworzenie własnych) część warsztatowa- wspólne zaprojektowanie książeczki
 • śpiewanie uczestniczące, część warsztatowa- wspólne zaprojektowanie piosenki
 • tworzenie teledysków w programie Power Point
 • historyjki odnoszące się do doświadczeń dzieci- wykorzystanie zdjęć dziecka i jego rodziny
 • zagadki, część warsztatowa- indywidualne projektowanie zagadek
 • gry planszowe
 • wybór aktywności podczas terapii
 • struktura zdania- wydłużanie długości wypowiedzi
 • matematyka
 • historyjki kreatywne
 • inne pomysły (listy zakupów, kolorowanie, pisanie itp)
 • lap booki tematyczne – pomysły na tworzenie oraz proponowane temat
 1. Paszport (folder) osobisty

Prowadzący

question-mark-2492009_640

Paulina Gałczyńska

pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

– pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego (Uniwersytet Wrocławski), terapeuta AAC, wykładowca akademicki, autorka bloga na Facebooku „AAC Komunikacja wspomagająca Wrocław”, terapeuta dzieci z autyzmem, absolwentka licznych kursów i konferencji związanych z komunikacją alternatywną i wspomagającą

– „Obsługa i tworzenie prezentacji w programie Eyefeel” do sterowania wzrokiem AssisTech

-”Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących” Mówik

– Wszyscy angażujemy się i komunikujemy się – szkolenie z zakresu AAC- Kraków- Susan Norwell (USA)

– Eyetracking w AAC – Tobii Communicator 5 Akademia Mogę Potrafię Chcę

– Rola logopedy we wspomaganiu rozwoju komunikacji dziecka potrzebującego AAC,

– Nowoczesne technologie w komunikacji z dzieckiem z niepełnosprawnością

– VB-MAPP. Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii. Program do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zab.

– Diagnoza funkcjonowania młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju TTAP

– Picture Exchange Communication System. PECS Poland

– Rozwijanie kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych. PECS Poland

– Wykorzystanie AAC w pracy z uczniami z autyzmem

– Komunikacja alternatywna I i II poziom

– Kurs początkowy (poziom A0) Polskiego Języka Migowego

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej