Kurs

Kurs online

Obserwacja Kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym

Magdalena Okrzasa, dr nauk medycznych Elżbieta Binek
Dwudniowe szkolenie dla terapeutów pracujących z dziećmi ze spectrum autyzmu.
750 zł
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • udoskonalisz umiejętności diagnostyczne w zakresie procesów integracji sensorycznej
 • rozwiniesz umiejętności analizy jakościowej danych uzyskanych z obserwacji klinicznej SI
 • pogłębisz umiejętności interpretacji obrazu klinicznego dysfunkcji SI

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

Program warsztatów:

 1. Obserwacja kliniczna zakłóceń procesów modulacji- podstawowe aspekty i wskaźniki.
 2. Zaburzenia motoryczne: problemy posturalne i trudności w planowaniu motorycznym, charakterystyczne objawy kliniczne.
 3. Podstawowe pojęcia z zakresu rehabilitacji – wyjaśnienia znaczenia terminów używanych do oceny problemów motorycznych dzieci.
 4. Aktualne narzędzia do oceny procesów sensorycznych dziecka.
 5. Analiza porównawcza różnych modeli Obserwacji Klinicznej.
 6. Prezentacja najczęściej stosowanych prób klinicznych w procesie diagnostycznym.
 7. Analiza jakościowa wykonania prób z uwzględnieniem podejścia fizjoterapeutycznego.
 8. Modyfikacja prób ze względu na wiek badanego.
 9. Podstawowe informacje na temat mózgowego porażenia dziecięcego – specyfika oceny klinicznej u dzieci z tym problemem.
 10. Analiza materiału filmowego z diagnoz pod kątem jakościowym wykonania prób klinicznych.
 11. Jakościowa ocena testów SI jako wymiar obserwacji klinicznej.

Prowadzący

question-mark-2492009_640

dr nauk medycznych Elżbieta Binek

question-mark-2492009_640

Magdalena Okrzasa

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej