Kurs

Kurs online

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Magdalena Okrzasa
Dwudniowe szkolenie dla terapeutów na temat diagnozy SI.
Promocja do 31.08.2024! 
850 750 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 850 zł
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • udoskonalisz umiejętności diagnostyczne w zakresie procesów integracji sensorycznej
 • rozwiniesz umiejętności analizy danych uzyskanych z obserwacji klinicznej i testów SI
 • zapoznasz się z arkuszem badań dla danych rodzajów dysfunkcji SI
 • pogłębisz wiedzę o diecie sensorycznej i zasadach tworzenia programów domowych

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu
 • program WORD

Opis

 

Ważne informacje:

 • kurs online
 • uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Plan kursu

 1. Zaburzenia modulacji, podtypy dysfunkcji, charakterystyczne objawy kliniczne, studium przypadku.
 2. Problemy różnicowania sensorycznego, podłoże neuroanatomiczne dysfunkcji, objawy kliniczne trudności w różnicowaniu wrażeń poszczególnych systemów sensorycznych.
 3. Obszar kontroli posturalnookoruchowej – charakterystyczne problemy sensoryczne
 4. Dyspraksja jako problem planowania motorycznego – wiodące wyznaczniki tego obszaru zakłóceń procesów SI.
 5. Dieta sensoryczna – podstawowe założenia i zasady tworzenia programów indywidualnych dla dziecka.
 6. Specyfika postępowania diagnostycznego problemów małego dziecka i dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
 7. Analiza nagrania z diagnozy z przyporządkowaniem zaobserwowanych  objawów dysfunkcji SI do tabeli obszarów zaburzeń.
 8. Opracowanie samodzielnych diagnoz  na podstawie materiału filmowego i danych z wywiadu.
 9. Studium przypadku. Analiza informacji z wywiadu, obserwacji klinicznej i testów SI i określanie pierwszoplanowych obszarów zakłóceń SI w odniesieniu do problemu zgłaszanego przez rodzica.
 10. Opracowywanie programów indywidualnych domowych, zaleceń do placówek dla danego obrazu klinicznego dziecka.

Prowadzący

question-mark-2492009_640

Magdalena Okrzasa

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej