Kurs online

Afazja - diagnoza i terapia

prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
Treści warsztatów to połączenie w jedną spójną całość najnowszych światowych trendów w myśleniu o mózgu i afazji (przede wszystkim w ujęciu teorii mikrogenetycznej) wraz ze specyficznymi wskazówkami, jak prowadzić diagnozę i terapię neuropsychologiczna chorego z afazją.
890 zł
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • jak prowadzić diagnozę i terapię neuropsychologiczna chorego z afazją
 • poznasz oparte na bogatym doświadczeniu klinicznym opisy technik, metod, programów i podejść
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

Treści warsztatów to połączenie w jedną spójną całość najnowszych światowych trendów w myśleniu o mózgu i afazji (przede wszystkim w ujęciu teorii mikrogenetycznej) wraz ze specyficznymi wskazówkami, jak prowadzić diagnozę i terapię neuropsychologiczna chorego z afazją. W czasie trzydniowych warsztatów przedstawione będzie szczegółowe podejście do diagnozy afazji. Zaprezentowane będą oparte na bogatym doświadczeniu klinicznym opisy technik, metod, programów i podejść.

Warsztat obejmuje: kursy poranne, w których odbędą się głównie wykłady teoretyczne oraz kursy popołudniowe obejmujące głównie ćwiczenia ukierunkowane na zapoznanie się z metodami diagnozy i terapii afazji.

Cele:

Zapoznanie się definicją oraz mechanizmami zaburzeń języka o typie afazji oraz z metodami neuropsychologicznej diagnozy i terapii chorych z afazją. Zapoznanie się z metodami badania afazji oraz opanowanie umiejętności wykorzystania tych metod w praktyce klinicznej.

Ważne informacje:
uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Plan kursu

Dzień pierwszy:

1.1.        Afazja: omówienie podstawowych zagadnień teoretycznych. Etiologia i rodzaje afazji (klasyczne i nowe podejścia do klasyfikacji w oparciu o badania neuroobrazowe uszkodzenia mózgu). Modele zaburzeń poznawczych w afazji.

1.2.        Plastyczność i neurogeneza w procesie wychodzenia z afazji

1.3.       Bostońska Bateria Nazywania wersja polska – opis narzędzia
  Zapoznanie się z możliwościami administrowania tej baterii
   Ocena wyników

Dzień drugi:

2.1.       Afazja: omówienie podstawowych zagadnień diagnostycznych. Jak formuje się objaw w ujęciu teorii mikrogenetycznej. Rodzaje i cele diagnozy. Model diagnozy.

2.2.       Psychospołeczne konsekwencje afazji. Modyfikacja więzi rodzinnych i społecznych, Funkcjonowanie społeczne. Utrata tożsamości i rozpad systemu Ja.

2.3.       Test Żetonów wersja polska – opis narzędzia
   Zapoznanie się z możliwościami administrowania tej baterii
   Ocena wyników

Dzień trzeci:

3.1.       Modele poprawy funkcji po uszkodzeniu mózgu. Struktura procesu rehabilitacji. Współczesne szkoły terapeutyczne, Metody terapii indywidualnej i grupowej afazji. Pomoce terapeutyczne.

3.2.       Praca z rodziną – psychoedukacja, strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej.

3.3.       Wykorzystanie nowych neurotechnologii w terapii chorych z afazją. Neuromarkery funkcjonalne i neuroterapia: neurofeedback, przezczaszkowa stymulacja stałym prądem elektrycznym tDCS.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej