Kurs

Narzędzia diagnostyczne procesów SI- Testy Południowo-Kalifornijskie w ocenie jakościowej

Informacje podstawowe

Termin: 03-04.01.2025r. –  rekrutacja otwarta
Prowadzenie: Magdalena Okrzasa
Adresaci: osoby, które ukończyły kurs II st SI. lub studia podyplomowe SI zawierające w programie testy Południowo-Kalifornijskie jako narzędzia badawcze
Liczba godzin: 18

Promocja do 31.08.2024 r.
Cena: 890  790 zł (płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia), w cenie podręcznik z jakościową oceną testów Południowo-kalifornijskich i opisem prób klinicznych SI.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 890 zł

Miejsce kursu: Wrocław

Cele:
• doskonalenie umiejętności diagnostycznych w zakresie procesów SI
• rozwijanie umiejętności przeprowadzania procedur testowych oraz analizy danych uzyskanych z obserwacji klinicznej i testów SI
• rozwijanie umiejętności do interpretacji obrazu klinicznego 

Program kursu

I dzień 10.00-18.45 
II dzień 9.00-16.00

I. Prezentacja wybranych testów PołudniowoKalifornijskich wg
kolejności:

 • Test Imitacji Pozycji
 • Test Przekraczania Linii Środka Ciała
 • Test Obustronnej Koordynacji Ruchowej
 • Test Kinestezji
 • Test Identyfikacji Palców
 • Test Grafestezji
 • Test Lokalizacji Bodźca Dotykowego
 • Test Różnicowania Prawo-Lewo
 • Test Kopiowania Wzorów
 • Test Równowagi w Pozycji Stojącej

II. Ćwiczenia warsztatowe wg porządku:

 1. Procedura wykonania, przypomnienie i przećwiczenie w parach
  danego testu.
 2. Analiza jakościowa możliwych reakcji dziecka w czasie w
  wykonywania zadań testu w odniesieniu do poszczególnych
  obszarów przetwarzania sensorycznego.
 3. Próby kliniczne pokazujące umiejętności dziecka w obszarze
  związanym ze specyficznym celem danego testu jako dodatkowe
  propozycje do włączenia w procedury badania procesów SI.

III. Materiał filmowy.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl