Kurs

Logorytmika w teorii i praktyce

Informacje podstawowe

Termin:  23.11.2024 – rekrutacja otwarta
Prowadzenie: Ewelina Kordiak – Gołębska – Neuroloogpedka i terapeutka zaburzeń mowy, polonistka, trenerka. Współpracuje z SWPS we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Milenium w Gnieźnie i placówkami oświatowymi na Dolnym Śląsku. Kolejną dekadę prowadzi terapię neurologopedyczną dzieci i dorosłych, zajęcia indywidualne, grupowe, konsultacje dla rodziców oraz szkolenia dla firm i instytucji oświatowych z zakresu komunikacji, zaburzeń mowy, logorytmiki, emisji i higieny głosu. Od 2007 roku prowadzi LOGOCENTRUM, diagnozując i rehabilitując dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy i myślenia, konsultuje osoby występujące publicznie, przyszłych aktorów i dziennikarzy.
Adresaci: logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi i nauczyciele nauczania początkowego

Promocja do 31.08.2024!
Cena: 450 350 zł (płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia)

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 450 zł

Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis:
Logorytmika to program ćwiczeń muzyczno – ruchowych, realizowanych z dziećmi z zaburzeniami mowy i myślenia, z zaburzeniami zachowania oraz zaburzeniami słuchu lub wzroku, ściśle podporządkowanych terapii logopedycznej, zwłaszcza korekcji elementów fonicznych wypowiedzi w obu płaszczyznach: segmentalnej i suprasegmentalnej. Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z technikami logorytmicznymi i wdrożenie ich do pracy terapeutów.

Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie bogaty materiał muzyczny, który pozwala przeprowadzić grupowe zajęcia logorytmiczne bez …konieczności bycia muzykiem.

Cel: Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnych sesji logorytmicznych. Poprzez połączenie słowa, ruchu i muzyki, logorytmika staje się inspirującym narzędziem wspomagającym terapię, będąc jednocześnie atrakcyjną dla małych podopiecznych. Uczestnicy nauczą się budować scenariusz zajęć logorytmicznych oraz uzyskają niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu mechanizmów mózgowych człowieka odpowiedzialnych za koordynację, naśladowanie, pamięć ciała, wreszcie mowę. Zaprezentowany zostanie materiał filmowy z zajęć logorytmicznych (również indywidualnych) z dziećmi w różnym wieku. Większość ćwiczeń jest autorskich, wykorzystywanych w terapii neurologopedycznej dzieci z szerokim spektrum zaburzeń mowy i myślenia.

Program kursu

Kurs planownay jest w godzinach 9.00-16.30

Wprowadzenie teoretyczne
– Rys historyczny
– Założenia programowe logorytmiki
– Nuerolingwistyczne aspekty logorytmiki
– Psycholingwistyczne aspekty logorytmiki
– Treści i formy logorytmiki
– Znaczenie logorytmiki w terapii zaburzeń mowy i myślenia

Warsztat pracy terapeuty logorytmiki
– Etapy kształtowania prawidłowego modelu rytmu
-Trening słuchowy – dobór materiałów, pomocy (instrumentarium, materiał muzyczny)
– Specyfika pracy z dziećmi z szerokim spektrum zaburzeń mowy i myślenia
– Logorytmika a praca z dziećmi z zaburzeniami słuchu fonologicznego
– Aktywności integrujące ( dotyk, węch, smak, wzrok, słuch, narząd, przedsionkowy odbierający ruch, propriocepcja 

Zajęcia praktyczne
– Budowa scenariusza zajęć
– Program i cele pracy – określanie potrzeb grupy
– Trening (ćwiczenia wyrabiające poczucie świadomego ruchu, ćwiczenia naprężająco – rozluźniające, ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi itd.)
– Wykorzystanie elementów logorytmiki w indywidualnej pracy z dzieckiem
– Pytania indywidualne/ konsultacje

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl