Kurs

Integracja Funkcji Wykonawczych

Informacje podstawowe

Terminy: 

cz. I 6.11.2023r. – online

cz. II 9-10.11.2023r. – stacjonarnie

Prowadzenie:

Dr n. med. Adriana Pietraszkiewicz – pediatra; ceniony specjalista z zakresu wad i zaburzeń rozwojowych u dzieci. Autorka programów szkoleniowych dla lekarzy i terapeutów. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnostyki metodą Vojty (jedna z trzech osób w Polsce), a także Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. Kierownik studiów podyplomowych na kierunku „Wczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka”, realizowanych na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.
Beata Wacławowicz –  terapeuta pedagogiczny, pedagog, oligofrenopedagog; terapeutka Metody Feuersteina IE z bogatym doświadczeniem w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca”. Ekspert w projekcie innowacyjnym „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie” (obszary: diagnoza psychologiczno-pedagogiczna; planowanie i monitorowanie działań edukacyjno-terapeutycznych). Kierownik studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z arteterapią na Uniwersytecie SWPS
Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci; specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach WWR; studenci psychologii, pedagogiki i kierunków pokrewnych.
Liczba godzin: 22 (3 dni)
Cena: 750zł (płatne do 5 dni od daty zgłoszenia)
Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis: Jak pokazują najnowsze badania z dziedziny neuropsychologii, poziom rozwoju funkcji wykonawczych ma większe znaczenie dla osiągnięć szkolnych dziecka niż poziom jego inteligencji czy też wyjściowe umiejętności czytania i liczenia. Funkcje wykonawcze są kluczowe dla rozwoju poznawczego, społecznego i psychicznego. To dzięki nim zachowanie człowieka staje się planowe, celowe, świadome i wybiórcze, zaś jego reakcje – elastyczne i kontrolowane

Podczas szkolenia uczestnicy poznają Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych – nowatorską koncepcję pracy z dzieckiem wykorzystującą nowoczesne narzędzie edukacyjno-terapeutyczne (podłogę multimedialną). Szkolenie odbywa się głównie w formie warsztatów. W części teoretycznej omawiane są podstawy naukowe metody Integracji Funkcji Wykonawczych. W części praktycznej uczestnicy uczą się, jak prowadzić zajęcia edukacyjno-terapeutyczne zgodnie z założeniami programu, poznają pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do diagnozy i monitorowania przebiegu terapii.

Cel: przygotowanie specjalistów do prowadzenia treningów funkcji wykonawczych.

Uczestnicy otrzymują certyfikat z zakresu terapii Integracji Funkcji Wykonawczych.
Kurs uprawnia do prowadzenia terapii funkcji wykonawczych z wykorzystaniem interaktywnego Programu Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych®

Program kursu

I DZIEŃ – 8 GODZ.  (GODZ. 9.00 – 16.00)

9.00– 12.15 (10.30-10.45 przerwa kawowa) 

Interdyscyplinarna natura funkcji wykonawczych dr n. med. A. Pietraszkiewicz                                                                     
Mózgowa organizacja funkcji wykonawczych                                                                                  
Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka a kontrolująca funkcja uwagi.

12.15 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 14.00 

Wprowadzenie do treningu Funkcji Wykonawczych – zagadnienia teoretyczne: B. Wacławowicz

 • Koncepcje funkcji wykonawczych
 • Związek funkcji wykonawczych z innymi procesami psychicznymi
 • funkcje wykonawcze a uwaga
 • funkcje wykonawcze a pamięć
 • funkcje wykonawcze a intelekt
 • funkcje wykonawcze a język
 • funkcje wykonawcze a emocje

14.00 – 14.30 przerwa obiadowa

14.30 – 16.00

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych

 •  Koncepcja i założenia programu

II DZIEŃ – 8 GODZ. (GODZ. 9.00 – 16.00)

9.00 – 13.45 (11.15-11.30 przerwa kawowa)
Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych: B. Wacławowicz

 • Metodyczna analiza programu/multimedialnych ćwiczeń z wykorzystaniem podłogi interaktywnej
 • Analiza przypadków

13.45 – 14.15 przerwa obiadowa
14.15 – 16.00
Ćwiczenia praktyczne – metodyka prowadzenia zajęć

III DZIEŃ – 6 GODZ. (GODZ. 9.00 – 14.00)
9.00 – 10.30
Ćwiczenia praktyczne – metodyka prowadzenia zajęć
10.30 – 10.45 przerwa kawowa
10.45 – 14.00 (12.15 – 12.30 przerwa kawowa)
Terapeutyczna wartość programu

 • Narzędzia diagnostyczne
 • Organizacja zajęć, planowanie terapii, stopniowanie trudności
 • Arkusz monitorowania

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl