Kurs

Geronto-Psychomotoryka. Wspomaganie rozwoju w starszym wieku oraz przy demencji

Informacje podstawowe

Termin: Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kurs zaplanowany w 2020r.
Prosimy o zgłoszenia jeśli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu.
Po ustaleniu terminu szkolenia zostanie do Państwa wysłany mail z prośbą o potwierdzenie dalszej chęci uczestnictwa w szkoleniu.

Prowadzenie:

 • dr AndrzejMajewski – psychogerontolog, pedagog holistyczny, terapeuta, psychomotoryk, geronto-psychomotoryk, pedagog sportu, wykładowca, dyrektor Akademi Psychomotoryki i Geronto-Osychomotoryki w Niemczech, autor książek oraz licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w europejskiej działalność jako wykładowca.
 • mgr Jolanta Majewska – pedagog, terapeutka sysytemowa rodzin, par dzieci i młodzieży, superwizorka, psychomotoryczka, geronto-psychomotoryczka, dyrektorka ośrodka holistycznej pedagogiki integracyjnej i poradnii psychologicznej oraz centrum terapii i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w Niemczech, wykładowca, autorka książek oraz licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w europejskiej działalność jako wykładowca.
 • mgr Mariusz Dorot – pedagog, terapeuta, gerontolog, gerontopsychomotoryk. Jest absolwentem Instytutu Studiów nad Rodziną oraz studiów podyplomowych z zakresu gerontologii oraz wiedzy o kulturze. Ukończył studium organizacji czasu w starszym wieku KLANZA, studium metodyczne dotyczące aktywizacji kulturalnej osób starszych oraz kurs psychomotoryki i gerontopsychomotoryki w Niemczech. Wykładowca. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi, które zdobywał w organizacjach pozarządowych, placówkach pomocy społecznej, placówkach edukacyjnych oraz w pracy indywidualnej. Specjalizuje się w interdyscyplinarnych działaniach animacyjnych skierowanych do osób starszych niesamodzielnych i osób z chorobami otępiennymi. Jest właścicielem firmy Geronto.
 • mgr Thesi Zak – Nauczycielka, superwizorka, motopedagog, Geronto-psychomotoryczka, wykładowca na Uniwersytecie Pedagogicznym w Wiedniu na katedrze Motoedukacji i Motogeragogiki. Wydawczyni pisma „ Motopdagogika w Austrii.”, autorka książek i licznych artykułów. Posiada wieloletnie doświadczenie w europejskiej działalność jako wykładowca, oraz w pracy w przedszkolach, szkołach, instytucjach dla osób niepełnosprawnych, w pracy z emerytami, w domach starców, z osobami cierpiących na demencję a także w edukacji i szkoleniach dorosłych.

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkoli i szkół, specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych
Cena:  2960 zł (460 zł wpisowego + 2500 płatne do 28 dni przed rozpoczęciem szkolenia) W przypadku udziału w pojedynczych modułach: 790zł.
Dla absolwentów kursu Psychomotoryka: w przypadku udziału w pojedynczych modułach: 690 zł. Uwaga! Absolwenci kursu całościowego z Psychomotoryki nie muszą brać udziału w I zjeździe (tematyka pokrywa się).
Wpisowe: 450 
Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca”, Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro

Opis: Geronto-Psychomotoryka jest terapeutyczną metodą ruchową skierowaną do osób starszych lub w średnim wieku z handicapem (np. Z ograniczeniami intelektualnymi, ograniczeniami ruchowymi, otępieniem, niepełnosprawnościami sprzężonymi itp.). Metoda ta jest oparta na holistycznym podejściu i jest skoncentrowana na potrzebującego pomocy człowieka.

Szkolenie Geronto-Psychomotoryki kieruje się do osób z zawodów pedagogicznych, terapeutycznych lub społecznych, pracujących już ze starszymi ludźmi, lub zamierzających taką pracę podjąć, które zainteresowane są podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych. Jak również do osób zainteresowanych pracą ruchem ze starszymi lub niepełnosprawnymi ludźmi. …


Oferty zajęć gerontopsychomotorycznych w domach spokojnej starości nie są tylko przeznaczone do fizycznej aktywizacji osób starszych.
Ich głównym celem jest zachowanie, ponowne nabywanie oraz dalszy rozwój kompetencji społecznych, emocjonalnych, fizycznych, rzeczowych. W ten sposób starszy człowiek jest wspierany w radzeniu sobie z jego problemami życiowymi, a personel domów opieki jest odciążany.

W Geronto-psychomotoryce wykorzystuje się wiele różnych treści:

 • małe gry i zabawy psycho-ruchowe
 • elementy sportu dla seniorów
 • formy zabaw przedstawiających, opisujących oraz obrazujących
 • podstawowe elementy gimnastyki funkcjonalnej
 • improwizacja
 •  taniec ekspresyjny
 • poprawa wydolności i wytrzymałości
 • relaks
 • specjalne oferty do wsparcnia rozwoju psychoruchowego

W skrócie: Geronto-Psychomotoryka obejmuje wszystkie obszary, aby umożliwić radosną pracę ruchową i różnorodne doświadczenia w celu poprawy samodzielności.

 

Program kursu

Szkolenie Geronto-Psychomotoryka

Zawiera 4 dwudniowe Moduły, które opierają się na podstawach naukowych wypracowanych na Uniwersytecie w Marburgu/Niemcy w latach 80/90. Badania nad tym konceptem prowadziła Dr. Marianne Eisenburger wraz z teamem fakultetu Motologii tegoż uniwersytetu. Koncept jest z powodzenie stosowany od 25 lat w Austrii i Niemczech. W Niemczech koncept Geronto-Psychomtoryki był na Akademie Psychomotoryki i Motopedagogiki w Schwabach dalej rozwijany. W 2015 roku pierwsi Polscy ukończyli studia podyplomowe Psychomotoryki i Geronto-Psychomotoryki w Schwabach: Prof.Dr. Kruk-Lasocka, Dr. Anna Suchon, Mgr. Mariusz Dorot.

1 Moduł:
Seminarium podstawowe Psychomotoryka:
Postawa psychomotoryka i podstawowe zasady koncepcji psychomotoryki w teorii i praktyce, yajęcia praktyczne.
Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi

2 Moduł:
Poznanie koncepcji Geronto-Psychomotoryki w teorii i praktyce.

3 Moduł:
Opracanie i wypróbowanie konkretnych ideii dotyczących budowania „mostów” poprzez ruch dla i z osobami z handicapem. Walidacja.
Geronto-Psychomotoryka w życiu codziennym. Trasfer psychomotorycznego wspomagania rozwoju na pracę z osobami w starszym wieku lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

4 Moduł:
Wspólnie przygotowane praktyczne sekwencje psychomotoryczne będą w kilkuosobowych grupach przeprowadzane i reflektowane. Egzamin praktyczny

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji „Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

Formularz rejestracji

Województwo:Dane do faktury: (opcjonalne)


TakNie


TakNie


TakNie


Informacje o ochronie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

Uwagi !

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Fundacja Promyk Słońca
42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
ING Bank Śląski S.A.

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl

Zamknij