Kurs

GERONTO-PSYCHOMOTORYKa I Stopnia - KONCEPCJA WSPOMAGANIA ROZWOJU OSÓB STARSZYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ DEMENCJĄ

Informacje podstawowe

Termin: Zjazd I 12-13.10.2024r. Zjazd II 19-20.10.2024r.

Prowadzenie: dr Andrzej Majewskimgr Jolanta Majewska 
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkoli i szkół, specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych

Liczba godzin: 32

Promocja do 31.08.2024!

Cena: 2500 2400 zł (400 zł wpisowego + 2000 płatne do 28 dni przed rozpoczęciem szkolenia)

Najniższa cena z ostatnich do dni przed obniżką: 2500 zł
Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego “Promyk Słońca”, Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro

Godziny: 

Sobota 10.00-16.00

Niedzial 9.00-15.00


Czego się nauczysz: 

 • Poznasz zmiany zachodzące w funkcjach poznawczych i w funkcjach wykonawczych w procesie starzenia się oraz poznasz metody spowalniające te zmiany.
 • Poznasz możliwości wykorzystania plastyczności mózgu w pracy z ludźmi starszymi.
 • Poznasz sposoby wsparcia rozwoju psychoruchowego wspomagające ROZWÓJ osób starszych oraz osób z demencją.
 • Poznasz metody efektywnej komunikacji z osobami starszymi oraz z osobami z demencją.
 • Wzbogacisz warsztat pracy w oparciu o nasze doświadczenia w zakresie wspomagania rozwoju osób starszych.
 • Otrzymasz możliwość poznania/wypracowania postawy chroniącej ciebie przed wypaleniem zawodowym.

Cel kursu:

Zrozumienie procesów neurodegeneracyjnych prowadzących do demencji. Zdobycie kompetencji w komunikowaniu z osobami z demencją oraz zdobycie kompetencji do prowadzenia zajęć psychomotorycznych z osobami starszymi oraz z osobami z demencj:

 O metodzie: 

Geronto-Psychomotoryka jest terapeutyczną metodą ruchową opartą na neurofizjologicznych podstawach oraz na holistycznym obrazie człowieka. Geronto-Psychomotoryka jest metodą skierowaną do osób starszych lub w średnim wieku z niepełnosprawnością (np. z ograniczeniami intelektualnymi, ograniczeniami ruchowymi, otępieniem, niepełnosprawnościami sprzężonymi itp.). Metoda ta jest oparta na holistycznym podejściu i jest skoncentrowana na potrzebującym pomocy człowieku. Oferty zajęć gerontopsychomotorycznych w domach spokojnej starości są przeznaczone nie tylko do fizycznej aktywizacji osób starszych. Ich głównym celem jest zachowanie, ponowne nabywanie oraz dalszy rozwój kompetencji społecznych, emocjonalnych, fizycznych, rzeczowych. W ten sposób starszy człowiek jest wspierany w radzeniu sobie z jego problemami życiowymi, a personel domów opieki jest odciążany.

Wsparcie psychomotoryki geriatrycznej ma na celu poprawić osobom w podeszłym wieku ich umiejętność radzenia sobie z różnymi sytuacjami życiowymi. Aktywny udział w programach psychomotoryki geriatrycznej pozwala uczestnikom, zwiększyć zakres ich psychicznej i ruchowej samodzielności. Dzięki temu zyskują więcej pewności, więcej wiary w siebie, poszerzają własne możliwości działania i osiągają większą wolność osobistą. Jakość życia, komfort psychiczny, aktywność i integracja społeczna  mogą być znacznie lepsze dzięki wsparciu ze strony psychomotoryki geriatrycznej.

Obecnie liczbę chorych na Alzheimera szacuje się w Polsce na co najmniej 500 tys. Według prof. A. Szczudlika, prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego statystyki te będą szybko wzrastać, ponieważ nasze społeczeństwo jest najszybciej starzejącym się w Europie. Jednak życie samodzielne, niezależne, w szerokim tego słowa znaczeniu, aż do późnego wieku, ma dla osób starszych oraz ich rodzin, a także  – co nie mniej ważne  – dla pracowników domów opieki społecznej i domów dla osób starszych niebagatelne znaczenie.

Szkolenie Geronto-Psychomotoryki jest skierowane się do pedagogów, psychologów, terapeutów, które zainteresowane są podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych. Jak również do osób zainteresowanych pracą ruchem ze starszymi lub niepełnosprawnymi ludźmi.


O prowadzących:

 

 • dr AndrzejMajewski – psychogerontolog, pedagog holistyczny, terapeuta, psychomotoryk, geronto-psychomotoryk, pedagog sportu, wykładowca, dyrektor Akademi Psychomotoryki i Geronto-Osychomotoryki w Niemczech, autor książek oraz licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w europejskiej działalność jako wykładowca.
 • mgr Jolanta Majewska – pedagog, terapeutka sysytemowa rodzin, par dzieci i młodzieży, superwizorka, psychomotoryczka, geronto-psychomotoryczka, dyrektorka ośrodka holistycznej pedagogiki integracyjnej i poradnii psychologicznej oraz centrum terapii i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w Niemczech, wykładowca, autorka książek oraz licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w europejskiej działalność jako wykładowca.

struktura kursu

 • Program ramowy kursu I stopnia: 
1 Moduł: Seminarium podstawowe Psychomotoryka: – Postawa psychomotoryka i podstawowe zasady koncepcji psychomotoryki w teorii i praktyce, zajęcia praktyczne. – Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi. 2 Moduł: Poznanie koncepcji Geronto-Psychomotoryki w teorii i praktyce.
  Struktura kursu: 
 • Kurs I stopnia trwa 4 dni (dwa moduły dwudniowe) i obejmuje wykład o oraz zajęcia praktyczne. Kurs I stopnia kończy się uzyskaniem wiedzy umożliwiającej samodzielne prowadzenie zajęć Geronto-Psychomotorycznych oraz jest warunkiem do wzięcia udziału w szkoleniu II stopnia.
 • Kurs II stopnia trwa 4 dni  (dwa moduły dwudniowe) Celem kursu II stopnia jest podniesienie kwalifikacji Geronto-Psychomotoryka. Kurs II stopnia składa się również z części teoretycznej i praktycznej i kończy egzaminem. Absolwenci kursu II stopnia otrzymują certyfikat wydany przez niemiecką Akademię Psychomotoryki.
Stopień II planowany jest w połowie 2024 roku Oba stopnie kursu opierają się na podstawach naukowych wypracowanych na Uniwersytetach w Marburgu/Niemcy oraz Erlangen/Norymberga w latach 80/90. Badania nad tym konceptem prowadziła na Uniwersytecie w Marburgu Dr. Marianne Eisenburger wraz z teamem fakultetu Motologii tegoż uniwersytetu. A na Uniwersytecie Erlangen/Norymberga badania były prowadzone pod kierunkiem prof. Oswalda Wolf. Wyniki tych wieloletnich badań dały podstawy do stworzenia programu (niem. Selbständigkeit im alter „SIM”) pol. „Samodzielność/niezależność w starości” Koncept ten (w międzyczasie rozszerzony i wzbogacony nowymi osiągnięciami nauki)  jest z powodzeniem stosowany od 30 lat w Austrii i Niemczech. W Niemczech koncept SIM był dalej rozwijany na Akademii Psychomotoryki i Motopedagogiki w Schwabach dając początki Geronto-Psychomtoryki. W 2015 roku pierwsi polscy specjaliści ukończyli studia podyplomowe Psychomotoryki i Geronto-Psychomotoryki w Schwabah    

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl