Kurs

EEG Biofeedback (II stopień)

Informacje podstawowe

Termin: 24-27.10.2024r. – rekrutacja otwarta.

Prowadzenie: Irena Martynova
Adresaci: Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi
Liczba godzin:  45 godz. lekcyjnych

Promocja do 31.08.2024! 

Cena:  1800 1700 zł (600 wpisowe + 1100zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1800 zł 

Miejsce szkolenia: Wrocław
Forma: Szkolenie

Opis: Nieustanne podnoszenie kwalifikacji jest niezbędne w tej dziedzinie terapii. Program kursu  obejmuje zagadnienia, które pozwalają rozszerzyć wiedzę : 

 z zakresu neuroterapii (QEEG, trening alfa/theta) i nowych osiągnięć naukowych (HEG, hemoencefalografia), a także wzbogacić warsztat terapeuty Biofeedback o dodatkowe narzędzia treningowe (HRV- np. dla osób narażonych na stres; , BVP i in.).
Szkolenie pozwala na zapoznanie się z nowymi technologiami, które   rozszerzyć mogą ofertę gabinetu Biofeedback (proste urządzenia HRV, BVP, nowoczesne urządzenia zarówno do neuroterapii, monitoringu fizjologicznego, jak i treningu).

Cel: Podniesienie kwalifikacji terapeuty Biofeedback

Program kursu

I dzień

10.00 – 11.30  Diagnoza i planowanie terapii w oparciu o analizę wyników ilościowych EEG.
11.30-11.45 Przerwa
11.45 – 13.30 Zajęcia praktyczne. Diagnoza dwukanałowa: prawidłowy montaż elektrod, analiza wyników
13.30-14.00 Przerwa obiadowa
14.00- 16.00 Zajęcia praktyczne. Diagnoza dwukanałowa, analiza wyników. Wybór obszaru  oraz protokołu treningu (zakresu częstotliwości wzmacniania i redukcji fal mózgowych).
16.00-16.15 Przerwa
16.15 – 18.00 Analiza przypadków z własnej praktyki Uczestników Kursu.

II dzień

9.00- 10.30  Metoda pracy z pacjentami z deficytem uwagi i nadpobudliwością: patofizjologia, objawy, stosowane protokoły.
10.30-10.45 Przerwa
10.45-13.00- Metoda terapii w dysleksji.
13.00- 13.30 Przerwa obiadowa
13.30- 15.00- Autyzm, Zespół Aspergera: patofizjologia, objawy, stosowane protokoły.
15.00-15.15 Przerwa
15.15- 18.00 Trening relaksacyjny Alpha/Theta: komu polecamy, podstawowe protokoły. RSA biofeedback – jako podstawa w treningu relaksacyjnym.

III dzień.

9.00- 11.00 – Podstawy EEG. Analiza wybranych przypadków. Zajęcia prowadzone są w pracowni EEG.
11.00- 11.15 Przerwa
11.15 – 13.00  Prawidłowe i nie prawidłowe wzorce EEG. Analiza wybranych przypadków – c.d.
13.00-13.30 Przerwa obiadowa
13.30 – 15.30 Wybrane przypadki, stosowane protokoły treningowe.
15.30-15.45 Przerwa
15.45- 17.30 Wybrane przypadki, stosowane protokoły treningowe.

IV dzień.

9.00-11.00 Omówienie przypadków z własnej praktyki. Dyskusja.
11.0- 11.15 Przerwa.
11.15-12.30 Omówienie przypadków z własnej praktyki. 
12.30-13.00 Przerwa obiadowa.
13.00- 14.30 Podsumowanie zajęć. Wydanie certyfikatów.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl