Kurs

EEG Biofeedback (I stopień)

Informacje podstawowe

Termin: 15-18.10.2024 – rekrutacja otwarta

Prowadzenia: Irena Martynova

Adresaci: Pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele

Liczba godzin: 45

Promocja do 31.08.2024! 
Cena: 2100 2000 zł (700zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 1300zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2100 zł 

Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego “Promyk Słońca”, Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro

Opis: EEG-Biofeedback jest metodą terapeutyczną poprawiającą skuteczność funkcjonowania umysłu. Metoda ta przynosi pozytywne efekty w przypadkach problemów szkolnych: dysleksji, dysgrafii, zaburzeń uwagi, nadpobudliwości psychoruchowej, agresji, apatii, zaburzeń snu, stanów lękowych, depresji, różnych rodzajów uzależnień, zespołu chronicznego zmęczenia.

Cel: Szkolenie I stopnia przygotowuje uczestników do prowadzenia terapii   metodą EEG-Biofeedback, składa się z części teoretycznej i praktycznej. Program obejmuje tematykę proponowaną przez BCIA (Biofeedback Certification Institute of America). Zagadnienia dotyczą podstaw EEG (elektroencefalografii), systemu 10-20, aspektów teoretycznych metody Biofeedback, zasad prowadzenia pacjenta, a także protokołów terapeutycznych stosownych dla danego zaburzenia

Program kursu

I stopień EEG BIOFEEDBACK

1 dzień
10.00-11.30   Wprowadzenie do metody Biofeedback. Jak wygląda trening? Prezentacja sesji treningowej.
11.30-11.45  przerwa
11.45-13.30  Zastosowanie sprzężenia zwrotnego w terapii. Rodzaje terapii ze względu na pomiar funkcji fizjologicznej.
13.30-14.00  przerwa obiadowa
14.00-16.00 Przygotowanie pacjenta do terapii, zastosowanie metody A. Smetankina RSA biofeedback.
16.00- 16.15  przerwa
16.15- 18.30 Przegląd historii metody. Badania naukowe. Efektywność zastosowania terapii biofeedback.

2 dzień
9.00-10.30  Podstawowe pojęcia w metodzie neurofeedback. QEEG, amplituda, moc, faza, koherencja.  Artefakty, jak je rozpoznać, jak eliminować. Stany psychiczne a pasma częstotliwości fal mózgowych.
10.30-10.45  przerwa
10.45-12.15  Jak prawidłowo podłączyć elektrody. Impedancja. Międzynarodowy system rozmieszczenia elektrod 10-20.
12.15-12.30  przerwa
12.30-13.45  Zapoznanie się z aparaturą biofeedback i oprogramowaniem. Zakładanie karty pacjenta. Wprowadzenie ustawień do badania wstępnego.
13.45- 14.15 przerwa obiadowa
14.15-16.30  Warsztat. Badanie wstępne. Jak prawidłowo przeprowadzić wywiad. Mierzenie reakcji oczy otwarte, oczy zamknięte, koncentracji uwagi.
16.30-16.45 przerwa
16.45-18.00 Analiza badania wstępnego, porównanie otrzymanych wyników do bazy normatywnej.

3 dzień
9.00-10.30  Analiza wyników badania, planowanie  terapii. Podstawowe protokoły treningowe w obszarze centralnym.
10.30-10.45  przerwa
10.45-12.15  Zajęcia praktyczne. Wybór protokołu treningowego. Ustawienie zakresów częstotliwości treningowych. Wybór opóźnienia. Ustawienia rundy.
12.15-12.30  przerwa
12.30-13.45  Strategie prowadzenia pacjenta: metody warunkowania klasycznego i instrumentalnego, zasady nagradzania.
13.45- 14.15 przerwa obiadowa
15.15-16.30  Zajęcia praktyczne. Uruchomienie sesji. Ćwiczenia w umiejętności ustawiania celu treningu.  Redukcja i wzmacnianie.
16.30-16.45  przerwa
16.45- 18.00 Analiza efektywności ustawiania celu.

4 dzień
9.00-10.30 Zajęcia praktyczne w grupach (pacjent/terapeuta). Wykonanie badania wstępnego:
– uruchomienie programu, rejestracja pacjenta, wprowadzenie ustawień do diagnozy;
– wykonanie badania;
– analiza uzyskanych wyników
– ustawienie parametrów treningu
10.30-10.45  przerwa
10.45-12.15 Zajęcia praktyczne c.d.
12.15-12.30  przerwa
12.30-13.45 Analiza uzyskanych wyników treningu
13.45-14.15  przerwa obiadowa
14.15- 15.45 Terapia biofeedback z dzieckiem z zaburzeniem koncentracji, nadpobudliwym psychoruchowo.
15.40-16.00  przerwa
16.00 -17.00 Biofeedback okulistyczny jako metoda rehabilitacji funkcji wzrokowej w przypadkach niedowidzenia, ślepoty korowej, niedorozwoju nerwu wzrokowego, retinopatii wcześniaka.

Dodatkowo:
QEEG- nowoczesna diagnostyka funkcji mózgu. Wprowadzenie do ilościowej elektroencefalografii. Trening na urządzeniu Neuroamp/Sygnet.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl