Kurs

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część C

Informacje podstawowe

Data: termin w trakcie ustalania
Prowadzenie: Magdalena Lepsikova
Adresaci: fizjoterapeuci, lekarze
Liczba miejsc: 26
Liczba godzin: 20

Wakacyjna promocja:
Cena: 2390 2290zł (900zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 1390zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2390 zł 

Cena zawiera opłatę licencyjną dla Praque School of Rehabilitation, którą w Państwa imieniu wniesie Fundacja Promyk Sońca.

Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Cele Kursu

 1. Przedstawienie zaawansowanych metod diagnozy – zintegrowanego systemu stabilizacji, stereotypów dotyczących lokomocji, oddychania
 2. Opisanie kinezjologii łańcuchów mięśniowych zaangażowanych w ruch: funkcje stawiania kroku i podpierania ciała
 3. Omówienie metod badania i terapii obręczy miednicznej i stawów biodrowych: aspekty filogenetyczne i ontogenetyczne, parametry anatomiczne z perspektywy rozwojowej, najczęstsze patologie – konflikt udowo panewkowy, zapalenie stawów, diagnostykę oraz terapię DNS.
 4. Omówienie metod badania i terapii obręczy barkowej: aspekty filogenetyczne i ontogenetyczne, parametry anatomiczne z perspektywy rozwojowej, diagnostykę oraz terapię DNS dla dysfunkcji obręczy barkowej – niedowład połowiczny, zamrożony (zablokowany) bark, cieśń barku, uszkodzenie obrąbka typu SLAP
 5. Omówienie metod badania i terapii skoliozy: definicja i klasyfikacja, aspekty ontogenetyczne prowadzące do rozwoju skoliozy, czynniki ryzyka, kontrola kręgosłupa w rozwoju ruchowym, badanie niemowląt i dorosłych ze skoliozą i asymetriami ciała, napięcie mięśni tułowia i terapia DNS – pozycje i strategie
 6. Omówienie metod badania i terapii problemów z mięśniami dna miednicy oraz kwestii kobiecego zdrowia: funkcja mięśni dna miednicy z perspektywy rozwoju ciała; powiązana kinezjologia przepony; typowe zaburzenia postawy, funkcjonalne punkty spustowe; dysfunkcje stawów i wrażliwe strefy w diagnozie ginekologicznej; diagnoza i terapia DNS dla nietrzymania moczu, funkcjonalnej sterylności, opadania narządów miednicy oraz bólu, powiązań trzewno-kręgowych; rehabilitacja kobiet w ciąży.
 7. Omówienie ogólnych metod zaawansowanej autoterapii DNS
 8. Dokładne wyjaśnienie opieki lekarskiej mające na celu ułatwienie lekarzom wcielenie metod DNS do codziennej pracy.
 9. Ustanowienie indywidualnych celów (zrozumienie i umiejętności DNS) dla przegotowujące uczestników na następny poziom szkolenia (Kurs „D” w Pradze)
O metodzie: 

Metoda  Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara znajduje zastosowanie w leczeniu dysfunkcji układu ruchu, większości schorzeń neurologicznych (osób po udarze,  ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, polineuropatiami itp.) oraz w leczeniu ortopedycznym (schorzenia stawów, choroby zwyrodnieniowe, po wszczepieniu protez stawu biodrowego i kolanowego,  stawów, zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, uszkodzenie stożka rotatorów / zespół ciasnoty podbarkowej), w pediatrii (porażenie mózgowe, skolioza, wady postawy związane z wrodzonym zwichnięciem stawów biodrowych itp.) oraz w sporcie wyczynowym.

Cała ścieżka edukacyjna metody DNS obejmuje części A-D. Na części A i  B poruszane są ogólne zagadnienia związane z tą metodą. Natomiast część C i D obejmuje szczegółowe omówienie zastosowanie metody w poszczególnych dysfunkcjach. Dodatkowo można uczestniczyć w warsztatach poświęconych zastosowaniem metody w poszczególnych przypadkach (np. w pediatrii, w sporcie itp).

Twórcą metody DNS (ang. Dynamic Neuromuscular Stabilization) jest czeski fizjoterapeuta Pavel Kolar, ordynator kliniki rehabilitacji i medycyny sportowej w Pradze, uczeń Vaclava Vojty.  Zarówno Vojta, jak i drugi ważny nauczyciel Kolara, Karel Lewit, wywarli znaczący wpływ na stworzoną przez niego koncepcję. DNS opiera się na podobnych założeniach co koncepcja Vojty, czyli na zasadach kinezjologii rozwojowej i ontogenezy  i w wielu aspektach, na przykład w diagnostyce, przypomina stosowane przez Vojtę metody pracy z pacjentem i posługuje się tymi samymi pojęciami analizy posturalnej, odruchowego obrotu czy odruchowego pełzania. Ocena pacjenta polega na porównaniu jego wzorców motorycznych z wzorcami prezentowanymi przez zdrowe dziecko.
Jak mówi sam autor metody, DNS to nie tylko technika rehabilitacji, lecz całościowa strategia, oparta na właściwym zrozumieniu neurofizjologicznych zasad odruchowej lokomocji.  DNS  zakłada że rozwój struktur anatomicznych jest ściśle związany z rozwojem funkcji motorycznych, obejmujących wszystkie układy zmysłowe (wzrok, słuch, układ przedsionkowy, czucie głębokie, eksterocepcję, obszar twarzowo-czaszkowy). Jeżeli jeden mięsień nie działa prawidłowo, zaburzona jest stabilizacja całego ciała. Celem terapii jest przywrócenie tej stabilizacji dzięki odpowiednim ćwiczeniom.
Metodę DNS stosuje się u pacjentów z zaburzeniami układu ruchu, u pacjentów neurologicznych (po udarach, ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, polineuropatiami itp.) oraz w leczeniu ortopedycznym (schorzenia stawów, choroby zwyrodnieniowe, po wszczepieniu protez stawu biodrowego i kolanowego, w zapaleniu nadkłykcia bocznego kości ramiennej (łokieć tenisisty), uszkodzeniu stożka rotatorów / zespół ciasnoty podbarkowej) oraz w pediatrii (porażenie mózgowe, skoliozy, wady
postawy, zwichnięcie stawów biodrowych, kręcz karku itp.) oraz w sporcie wyczynowym.
Terapia metodą DNS jest dostosowywana do indywidualnego stanu pacjenta i uwzględnia kombinację wielu ćwiczeń. Praktycy wykorzystujący tę metodę w codziennej pracy, podkreślają, że jest ona mniej wyczerpująca dla wobec pacjenta niż wiele innych metod fizjoterapii, dlatego często stosuje się ją u dzieci, osób starszych, a także pacjentów, którzy nie mogą wykonywać  intensywnych ćwiczeń, na przykład pacjentów onkologicznych.
Metoda Pavla Kolářa jest znana i stosowana w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Australii.

Twórca metody Pavel Kolář
Pavel Kolář kieruje oddziałem rehabilitacji w klinice Uniwersytetu im. Karola w Pradze Motol (Republika Czeska), pełni funkcję wicedziekana studiów licencjackich i magisterskich na II Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Pradze oraz doradcy dyrekcji szpitala. Sławę Pavlovi Kolářowi przyniosły osiągnięcia w dziedzinie rehabilitacji, a także praca ze znanymi sportowcami, osobistościami świata polityki i kultury. Pavel Kolář pełnił funkcję fizjoterapeuty czeskiej reprezentacji olimpijskiej, tenisistów grających w Pucharze Davisa, drużyn narodowych w hokeju na lodzie i piłce nożnej. Wielkie uznanie przyniosła mu praca na rzecz ówczesnego prezydenta Czech, Vaclava Havla, któremu towarzyszył jako osobisty lekarz w czasie podróży zagranicznych. W 2007 roku prezydent Republiki Czeskiej Vaclav Klaus uhonorował go prestiżową nagrodą Presidential Award for Professional Excellence.
Obecnie Pavel Kolář prowadzi intensywne badania w dziedzinie kinezjologii rozwojowej i jej zastosowania we wczesnym diagnozowaniu zaburzeń układu nerwowego u noworodków i niemowląt. Uczestniczy także w innym projekcie, dotyczącym aktywności posturalnej przepony i zachowawczego leczenia zespołów bólowych korzeniowych. Tytuł doktorski Pavel Kolářuzyskał w 2009 roku.
Metoda Pavla Kolářa jest znana i stosowana w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Australii. Od 2009 roku Pavel Kolář pełni rolę adiunkta na Wydziale Nauk o Zdrowiu

—————————–

Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo (Certificate of Attendance), certyfikat potwierdzający zdobycie umiejętności (Certificate of Achievement) otrzymuje się po zdaniu egzaminu.

Opcjonalny egzamin: kursanci, którzy chcą uczestniczyć w ścieżce edukacyjnej zmierzającej do odbycia kursu D i uzyskania tytułu certified DNS practitioner (DNSP) w zakresie metody DNS mogą zdać egzamin za dodatkową opłatą 50 euro.
Test będzie się składał z 50 pytań wielokrotnego wyboru. Uczestnicy są zobowiązani zdać test u lokalnego instruktora w ciągu miesiąca po zakończeniu kursu. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu skutkuje otrzymaniem certyfikatu UKOŃCZENIA KURSU.
Do egzaminu można przystępować trzykrotnie. Przed kolejną kwalifikacją do testu uczestnicy będą musieli powtarzać jeden kurs lub więcej.

Ważne informacje:
Aby brać udział w części B i C nie trzeba zdawać egzaminu. Egzamin po każdej części konieczny jest jedynie do kwalifikacji na część D. Po ukończeniu części A można brać udział zarówno w ogólnej części B, jak i w 2 części kursu pediatrycznego.

Część D zawsze organizowana jest przez Praque School of Rehabilitation i odbywa się w Czechach w prowadzonej przez Praską Szkołę klinice. Część zajęć prowadzi osobiście prof. P. Kolar. Po ukończeniu części D otrzymuje się tytuł “DNS certified practitioner”. Więcej informacji: http://www.rehabps.com/REHABILITATION/Structure_course_D.html

Program kursu

I dzień: 9.00 – 17.00

II dzień: 9.00-17.00

III dzień: 8.30-15.00

Zakres kursu:

Dzień 1:

9.00 – 10.30     DNS – omówienie najważniejszych zasad DNS – Trzy poziomy kontroli motorycznej, funkcje korowe i trening świadomości ciała

10.30 – 11.00   Przerwa na kawę

11.00 – 12.30   Warsztaty praktyczne: Sekwencja ontogenezy DNS – pozycje rozwoju człowieka

12.30 – 13.30   Lunch

13.30 – 15.00   Warsztaty praktyczne: Sekwencja ontogenezy DNS – pozycje rozwoju człowieka – analiza wzorców ruchowych, objawy funkcjonalnej decentralizacji i najczęściej popełniane błędy.

15.00 – 15.30   Przerwa na kawę

15.30 – 17.00   Zastosowanie zasad DNS w sporcie i treningu fitness

Dzień 2:

9.00 – 10.30       koncepcja DNS dla diagnozy funkcjonalnej i terapii bólu obręczy barkowej

10.30 – 11.00   Przerwa na kawę

11.00 – 12.30       koncepcja DNS dla diagnozy funkcjonalnej i terapii bólu obręczy barkowej

12.30 – 13.30   Lunch

13.30– 15.00      metody DNS dla pacjentów ze skoliozą; pokazanie metod badania i terapii DNS w przypadkach skoliozy. Edukacja pacjenta

15.00 – 15.30   Przerwa na kawę

15.30 – 17.00   Warsztaty praktyczne: metody DNS dla pacjentów ze skoliozą

 

Dzień 3:

8.30 – 10.00     badanie i terapia DNS dla pacjentów z bólem obręczy barkowej/ bioder

10.00 – 10.15   Przerwa na kawę

10.15 – 12.00     badanie i terapia DNS dla pacjentów z bólem obręczy barkowej/ bioder

12.00 – 13.00   Lunch

13.00 – 15.00  metody DNS przy pracy z pacjentami z dysfunkcjami mięśni dna miednicy

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl