Kurs

Diagnostyka metodą Prechtla - kurs zaawansowany

Informacje podstawowe

Termin w trakcie ustalania

Prowadzenie: wykładowca General Movements Trust
Adresaci: lekarze, fizjoterapeuci, którzy ukończyli kurs Diagnostyki metodą Prechtla
Liczba miejsc: 30
Liczba godzin: 33
Cena: 3200zł (1000zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 2200zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis:

Kurs zaawansowany przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kurs Diagnostyki metodą Prechtla. Na kurs każdy z kursantów przynosi 3-5 nagrań video z własnej praktyki.

Diagnostyka metodą Prechtla posługuje się pojęciem specyficznych wzorców motoryki spontanicznej, tzw. general movements (GM’s). Występują one u płodu od 8 tygodnia życia i utrzymują się u dziecka po urodzeniu przez pierwszych ok. 6 miesięcy życia. Prowadzone w ostatanich latach badania wykazały, że jakość tych wzorców ulega zmianie, jeśli u noworodka lub niemowlcia w pierwszych dwóch trymestrach życia wystąpiły uszkodzenia rozwijającego się układu nerwowego. Dotyczy to rozwijającego się płodu, dzieci przedwcześnie urodzonych, noworodków i niemowląt do 6 miesiąca życia.

Kliniczne objawy porażeń połowiczych, będących efektem udarów w wieku wczesnodziecięcym, występują dopiero w wieku 8 miesięcy, a ich objawy da się zaobserwować najwcześniej w 12. tygodniu życia.

Diagnostyka metodą Prechtla pozwala odpowiednio wcześnie stwierdzić lekkie odchylenia od prawidłowych wzorców ruchowych, które mogą prowadzić do deficytów motorycznych i problemów w wieku szkolnym. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu dziecko można poddać odpowiedniej terapii w okresie, gdy jest ona najskuteczniejsza ze względu na ogromną plastyczność dziecięcego centralnego układu nerwowego.

 U noworodka wykazującego określony nieprawidłowy wzorzec ruchowy z prawdopodobieństwem sięgającym 95% rozwinie się mózgowe porażenie dziecięce. Diagnostyka metodą Prechtla pozwala więc w sposób precyzyjny przewidzieć rozwój ewentualnych późniejszych deficytów neurologicznych i wprowadzić odpowiednie środki wczesnej interwencji.

Metoda Prechtla jest metodą nieinwazyjną, bezbolesną, niewymagającą znieczulenia. Diagnostyka opiera się na obserwacji dziecka w stanie czuwania z wykorzystaniem techniki wideo. W odróżnieniu od rezonansu magnetycznego diagnostyka metodą Prechta pozwala również formułowac wnioski dotyczące jakości, to znaczy spodziewanego stopnia  porażenia mózgowego.

Treści szkolenia:

 • ontogeneza motoryki spontanicznej
 • prawidłowe i nieprawidłowe wzorce motoryki spontanicznej (GM): ich powstawanie i znaczenie, badania naukowe
 • praktyczne zastosowanie metody
 • porównanie z klasyczną diagnostyką neurologiczną

Heinz Friedrich Rudolf Prechtl (1927-2014), austriacki badacz, lekarz, zoolog i antropolog. Współtwórca neurologii rozwojowej, autor opisu wzorców motorycznych i wzorców zachowań w życiu płodowym i wieku wczesnodziecięcym. Autor ponad 400 publikacji; najważniejsza ukazała się w 1997 roku w prestiżowym czasopiśmie „Lancet” Swoje badania prowania prowadził głównie na uniwersytecie w Groningen (Holandia), gdzie w 1991 zostal przez królową Beatrix uhonorowany za swoją pracę naukową tytułem Rycerza Holenderskiego Lwa. Dr honoris causa uniwersytetów w Genui i Grazu. HFR Prechtl zmarł 3 lipca 2014 roku w Grazu.

Program kursu

Dzień pierwszy (8.30-17.00)

Dzień drugi (8.30-17.00)

Dzień trzeci (8.30-17.00)

Normal and abnormal fidgety GMs

Kurs jest tłumaczony na język polski.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl