Kurs

Badanie neurologiczne niemowląt Hammersmith (HINE)

Informacje podstawowe

Termin: 7.10.2024 – rekrutacja otwarta

Prowadzenie: dr Andrea Guzzetta – neurolog dziecięcy, pediatra, Instruktor metody Prechtl’a. Pracuje na Uniwersytecie w Pizie.

Adresaci: Kurs przeznaczony jest dla: Fizjoterapeutów i lekarzy (pediatrzy, neurolodzy, neonatolodzy) oraz dla wszystkich specjalistów , którzy są zainteresowani wczesną interwencją u niemowląt z wysokim ryzykiem mózgowego
porażenia dziecięcego.

Promocja do 31.08.2024! 
Cena: 1000 900zł (płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia)
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1000 zł.

Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis:

Badanie neurologiczne niemowląt Hammersmith  (HINE) ma podobną strukturę do badania noworodkowego i składa się z 26 pozycji oceniających różne aspekty funkcji neurologicznych: czynność nerwu czaszkowego, ruchy, odruchy oraz reakcje i zachowanie obronne, a także pewne elementy zależne od wieku, które odzwierciedlają rozwój dużej i małej motoryki.

Na kursie nauczysz się:

wczesnej identyfikacji opóźnień i zaburzeń neurorozwojowych; prowadzenia standardowego badania neurologicznego w pięciu obszarach; przygotowania znormalizowanej dokumentacji, która pozwoli na ilościową ocenę wyników neurologicznych i trajektorii rozwojowych.

O szkoleniu:

Hammermith Infant Neurological Examination jest znormalizowanym klinicznym badaniem neurologicznym, które można wykorzystać do oceny niemowląt w wieku 2-24 miesięcy.

Badanie neurologiczne niemowląt Hammersmith  (HINE) składa się z 26 pozycji oceniających różne aspekty funkcji neurologicznych: czynność nerwu czaszkowego, ruchy, odruchy oraz reakcje i zachowanie obronne, a także pewne elementy zależne od wieku, które odzwierciedlają rozwój dużej i małej motoryki.

Badania wykazują wysoką wrażliwość testu we wczesnym  diagnozowaniu mózgowego porażenia dziecięcego. Międzynarodowe wytyczne praktyki klinicznej dotyczące wczesnego dokładnego diagnozowania porażenia mózgowego zalecają stosowanie HINE, szczególnie w sytuacjach, w których nie można zastosować najbardziej przewidywalnych narzędzi (GM i rezonans magnetyczny). Szkolenie zapewnia ustandaryzowany warsztat w Hammersmith Infant Neurological Assessment z oryginalnym autorem HINE.

 

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl