Kurs

Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi

Informacje podstawowe

Rekrutacja  na 2024/2025r.  została zakończona.

Prowadzenie: Certyfikowani nauczyciele metody
Adresaci: Fizjoterapeuci
Liczba godzin: 320
Liczba miejsc: 25
Cena: 21.500zł

Opis: Podstawą terapeutycznej metody Vojty jest kinezjologia rozwojowa, która pozwala odróżnić zachowania prawidłowe od zaburzonych wzorców ruchu. Metoda ta polega na wyzwalaniu u pacjenta reakcji mięśniowych nazwanych kompleksami odruchowej lokomocji: odruchowego obrotu i odruchowego pełzania. Stosuje się ją przede wszystkim w leczeniu utrwalonych już niedowładów, a także w przypadkach uszkodzeń splotu ramiennego, przepuklinach oponowo-rdzeniowych oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest usprawnienie ruchowe, niezależnie od wieku pacjenta.

Cel: Uczestnicy kursu poznają w praktyce zasady terapeutycznej metody Vojty. Uczą się m.in. rozpoznawać zaburzenia kinezjologiczne pacjenta i układać odpowiedni do potrzeb program rehabilitacyjny. Opanowują technikę aktywizacji odruchowej lokomocji.

Uwagi: Kurs autoryzowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Vojty (Internationale Vojta Gesellschaft). Absolwenci otrzymują międzynarodowy certyfikat honorowany w większości krajów świata.

Warunki ubiegania się o uczestnictwo w kursie:

  • co najmniej 2 letnie doświadczenie jako fizjoterapeuta
  • zgoda pracodawcy na prowadzenie terapii metodą Vojty pomiędzy poszczególnymi częściami kursu oraz po jego ukończeniu
  • możliwość systematycznej pracy z pacjentami w wieku niemowlęcym pomiędzy poszczególnymi częściami kursu w celu zdobywania praktyki wymaganej do jego kontynuowania

UWAGA! Ciąża jest przeciwwskazaniem do uczestnictwa w kursie!

Warunki uczestnictwa w kursie „Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi > link

Absolwenci kursu „Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u dorosłych z zaburzeniami ruchowymi” mają możliwość uzyskania certyfikatu uprawniającego do pracy z dziećmi. 

Warunki uzyskania certyfikatu: 

  • Udział w drugim tygodniu części A, drugim tygodniu części B oraz w części D (która trwa tydzień). Koszt udziału: 9600 zł. Do zgłoszenia na kurs należy dołączyć kopię certyfikatu z kursu dla dorosłych oraz wypełnić formularze dotyczące kursu dziecięcego.
  • Ilość dostępnych miejsc: 2 miejsca we Wrocławiu, 1 miejsce w Opolu

Regulamin kursu.