Kurs

Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u dorosłych z zaburzeniami ruchowymi

Informacje podstawowe

Rekrutacja na rok 2025/2026 otwarta.

Terminy zjazdów:

 • Zjazd A 3-11.02.2025
 • Zjazd B1 8-11.05.2025
 • Zjazd B2 12-14.05.2025   
 • Zjazd C1 8-12.10.2025
 • Zjazd C2 8-12.01.2026
 • Zjazd D 18-22.03.2026

Prowadzenie: Certyfikowani nauczyciele metody
Adresaci: Fizjoterapeuci
Liczba godzin: 240 godzin
Liczba miejsc: 24

Promocja do 31.08.2024!
Cena: 20 500 20 400zł (wpisowe 1000zł)

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 20 500 zł


Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego “Promyk Słońca” ul. Swobodna 8a; 50-088 Wrocław, Sala 404. IV piętro

O metodzie Vojty

Podstawą terapeutycznej metody Vojty jest kinezjologia rozwojowa, która pozwala odróżnić zachowania prawidłowe od zaburzonych wzorców ruchu. Metoda ta polega na wyzwalaniu u pacjenta reakcji mięśniowych nazwanych kompleksami odruchowej lokomocji: odruchowego obrotu i odruchowego pełzania. Stosuje się ją przede wszystkim w leczeniu niedowładów, a także w przypadkach uszkodzeń splotu ramiennego, przepuklinach oponowo-rdzeniowych oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest usprawnienie ruchowe, niezależnie od wieku pacjent

O kursie metody Vojty dla dorosłych

Cel: Uczestnicy kursu poznają w praktyce zasady terapeutycznej metody Vojty. Uczą się m.in. rozpoznawać zaburzenia kinezjologiczne pacjenta i układać odpowiedni do potrzeb program rehabilitacyjny. Opanowują technikę aktywizacji odruchowej lokomocji.

Uwagi: Kurs autoryzowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Vojty (Internationale Vojta Gesellschaft). Absolwenci otrzymują międzynarodowy certyfikat honorowany w większości krajów świata.

Aby wziąć udział w rekrutacji do kursu pt. Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u dorosłych z zaburzeniami ruchowymi prosimy o przesłanie niżej wymienionych dokumentów:

 1.  Życiorys z przebiegiem procesu kształcenia i przebiegiem pracy zawodowej
 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie jako fizjoterapeuta.
 3. Zgoda obecnego pracodawcy na prowadzenie terapii metodą Vojty pomiędzy poszczególnymi częściami kursu oraz po jego ukończeniu.

UWAGA! Ciąża jest przeciwwskazaniem do uczestnictwa w kursie!

Warunkiem uczestnictwa w tym kursie jest dwuletnie doświadczenie zawodowe jako rehabilitant wynikające z załączonych dokumentów.


Absolwenci kursu „Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u dorosłych z zaburzeniami ruchowymi” mają możliwość uzyskania certyfikatu uprawniającego do pracy z dziećmi.

Warunki uzyskania certyfikatu:

 • Udział w drugim tygodniu części A, drugim tygodniu części B oraz w części D (która trwa tydzień). Koszt udziału: 9600,00 zł.
 • Ilość dostępnych miejsc: 2 miejsca we Wrocławiu, 2 miejsca w Elblągu
 • Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić wysyłając maila: szkolenia@promykslonca.pl
 • Do zgłoszenia na kurs należy dołączyć kopię certyfikatu z kursu dla dorosłych oraz wypełnić formularze dotyczące kursu dziecięcego.

Program kursu

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-17.00

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Krok 1
Wybierz interesujący cię kurs z pozycji “Rejestruję się na:”
Podaj dane osobowe
Wpisz swoje dane osobowe do Formularza rejestracji: imię, nazwisko, itd

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystwiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, a w razie wyrażenia zgody również w celach marketingowych oraz w celu promocji produktów i usług spółki Promyk Sp. z o.o. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. 1. b) – przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy oraz na podstawie art. 6.1. a) – zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe ujawniane będą firmie realizującej obsługę księgowo-kadrową. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia kształcenia ustawicznego oraz przez okres uwzględniający możliwość przeprowadzenia kontroli w placówce, a także przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z wystawieniem ostatniej faktury dla danego klienta. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres:

  daneosobowe@promykslonca.pl. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest warunkiem zwarcia umowy, niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości jej zawarcia. Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne. Zobowiązuję się do wpłaty zaliczki na powyższy rachunek bankowy. Zapoznałam/łem się z regulaminem kursów obowiązujących w Fundacji „Promyk Słońca” i zobowiązuję się go przestrzegać.

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl