Kurs

WERBOsensoMOTORYKA® KSZTAŁTOWANIE MOWY I JĘZYKA U DZIECI Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY. REKOMENDACJE DO PRACY Z DZIEĆMI Z ALALIĄ, NIEDOSŁUCHEM, AUTYZMEM, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, ZABURZENIAMI PRAKSJI.

Informacje podstawowe

Termin w trakcie ustalania – rekrutacja otwarta
Prowadzenie: Violetta Podsiadła–Kabacińska – autorka metody; terapeuta integracji sensorycznej, neuro-surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta NDT-Bobath  
Adresaci: pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej
Liczba godzin:  5
Cena: 490zł (płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia)
Miejsce kursu: Wrocław

Program kursu

Program ramowy:

 • Kilka słów o opóźnionym rozwoju mowy.
 • Aktywności podstawowe, bazowe do rozwoju mowy- pobieranie pokarmów, wspólne pole uwagi, gest wskazywania, relacja, kontakt wzrokowy oraz sposoby ich kształtowania.
 • Stymulowanie funkcji słuchowych (ćwiczenia i zabawy rozwijające percepcję, pamięć bezpośrednią, selekcję dźwięków).
 • Usprawnianie aparatu oddechowego i fonacji w powiązaniu z motoryką, ruchem.
 • Sekwencyjność w kontekście stymulowania rozwoju mowy.
 • Usprawnianie aparatu artykulacyjnego w kontekście  stabilizacji żuchwy, dysocjacji ruchów języka i warg. Zastosowanie tubek żuchwowych.
 • Pozycjonowanie w terapii logopedycznej.
 • Stymulacja czucia różnicującego, postępowanie przy apraksji oralnej i kinestezji artykulacyjnej.
 • Aktywności i zabawy w rozumieniu mowy, stymulujące myślenie słowno-pojęciowe.
 • Zasady budowania mowy i języka(od samogłoski do zdania).
 • Ćwiczenia, gry logopedyczne i zabawy w nadawaniu mowy (m.in.budowanie zdań, fleksja, płynność słowna).
 • Analiza nagrań video, rozwiązywanie konkretnych problemów terapeutycznych, opracowywanie programu terapeutycznego dla konkretnych dzieci.  
 • Rekomendowane sposoby postępowania terapeutycznego u dzieci z zakłóceniami w rozwoju mowy uwarunkowanymi zakłóceniami w przetwarzaniu sensorycznym (m.in. z nadreaktywnością dotykową w obrębie sfery oralnej ). Zabawy, gry logopedyczne.
Godz. 14.30-18.30 

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl