Kurs

WERBOsensoMOTORYKA® CENTRALNE ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO – DIAGNOZA, TERAPIA

Informacje podstawowe

Termin: 8.03.2020 -rekrutacja otwarta, wolne miejsca
Prowadzenie: Violetta Podsiadła–Kabacińska – autorka metody; terapeuta integracji sensorycznej, neuro-surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta NDT-Bobath 
Adresaci: pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej
Liczba godzin:  5
Cena: 290zł (100zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 190zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Miejsce kursu: Wrocław

 

Program kursu

Program ramowy:

 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD )- istota zaburzenia.
 • W jaki sposób objawiają się Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego ?
 • Jak pomóc dziecku z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego ma różnych poziomach:
  • technologie wspierające terapię dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
  • terapia wspomagająca dziecko z CAPD – dla logopedy, pedagoga, psychologa
  • strategie postępowania w codziennym życiu (domu, szkole, przedszkolu).
 • Jak słyszymy ? Jak czytać audiogram?
 • Rozwój funkcji słuchowych
 • Zasady prowadzenia ćwiczeń słuchowych
 • Stymulacja funkcji słuchowych od okresu niemowlęcego do wieku wczesnoszkolnego:konkretne ćwiczenia, zabawy stymulujące słuch awerbalny, słuch werbalny  oraz integrację słuchowo- ruchową z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej oraz uwzględnieniem innych metod (m.in.werbo-tonalne, audytywno-werbalnej).
 • Zasady pracy z dziećmi z niedosłuchem
 Godz, 14.30-18.00

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji „Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

Formularz rejestracji

Województwo:Dane do faktury: (opcjonalne)


TakNie


TakNie


TakNie


Informacje o ochronie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

Uwagi !

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Fundacja Promyk Słońca
42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
ING Bank Śląski S.A.

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl

Zamknij