Kurs

Szkoła przyjazna dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – czyli wspieranie rozwoju, które stawia na mocne strony dziecka (i jego środowiska)

Informacje podstawowe

Termin: w trakcie ustalania
Prowadzenie: dr Marcin Szczerbiński
Adresaci: Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym: przede wszystkim nauczyciele, nauczyciele-terapeuci, pedagodzy szkolni, asystenci nauczyciela, rodzice oraz opiekunowie. Kurs może być też interesujący dla innych specjalistów (psychologów, logopedów, itd.), którzy regularnie współpracują ze szkołami.
Liczba godzin: 15
Cena: 490zł (płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia)
Miejsce kursu: Wrocław

Opis:

Podstawowa teza kursu brzmi: skuteczne pomaganie uczniom (także tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) wymaga po pierwsze i przede wszystkim odkrycia oraz wykorzystania ich mocnych stron:  specyficznych talentów oraz zainteresowań. Praca nad ‘negatywami’ (nadrabianie braków, przepracowywanie lub kompensowanie deficytów) będzie skuteczna wtedy, gdy poprowadzimy ją w kontekście mocnych stron. 

W trakcie zajęć rozwiniemy i uzasadnimy tę tezę, a przede wszystkim będziemy się dzielić propozycjami praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w szkole i w domu, które są obiecujące i zgodne z filozofią pomagania opartego na mocnych stronach ucznia. 

Z racji kompetencji i zainteresowań prowadzącego skoncentrujemy się zwłaszcza na wyzwaniach związanych z nauką czytania i pisania (np. rozwijanie płynności, rozbudzanie zamiłowania do czytania), ale będzie też miejsce na innego rodzaju wyzwania i problemy.  

Od uczestników oczekuję dwóch rzeczy:

1) Przygotowania do zajęć. Zajmie ono, jak oceniam, 2 godziny i obejmie: 

2) Otwartości: gotowości do szczerego mówienia o swojej pracy, zarówno sukcesach w niej, jak i porażkach. Także otwartości na krytykę i niezgodę (ale bez złośliwego krytykanctwa).

 
 

Program kursu

Godziny trwania kursu: 

Dzień I: 9.00 – 17.00

Dzień II: 9.00 – 16.00 

 Program kursu: 

 • Zapoznanie uczestników z pojęciem neuroróżnorodności, a także koncepcją pozytywnej niszy edukacyjnej i pomagania opartego na mocnych stronach ucznia, w wersji zaproponowanej przez amerykańskiego pedagoga Thomasa Armstronga.
 • Prezentacja znanych prowadzącemu podejść i technik pracy które zdaniem prowadzącego są obiecujące i zgodne z filozofią pomagania opartego na mocnych stronach.
 • Wymiana doświadczeń: prezentacja podejść i technik stosowanych przez uczestników kursu, które ich zdaniem są obiecujące i zgodne z filozofią pomagania opartego na mocnych stronach. Mam nadzieję, że ta wymiana doświadczeń będzie początkiem opracowania wspólnego Skarbczyka Dobrych Praktyk.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl