Kurs

warsztaty - Neurokinezjologiczna ocena rozwoju niemowląt w odniesieniu do metody Vojty

Informacje podstawowe

Termin:  21-22 września, 19 października online, 30 listopada – 1 grudnia 2024r. – rekrutacja otwarta

Prowadzenie: dr n med. Bożena Dołyk, mgr Anna Fonfara
Adresaci: fizjoterapeuci

Cena: 3480zł
– wpisowe 1000 zł płatne przy zapisie
– 890zł na 4 tyg. przed zjazdem A
– 1590zł na 4 tyg. przed zjazdem B
Miejsce kursu: Wrocław

Uczestnicy warsztatów otrzymają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie :
-prawidłowego rozwoju postawy, mechanizmów podporowo- wyprostnych, motoryki u niemowląt
-ilościowych i jakościowych zaburzeń tego rozwoju
-zastosowania reakcji ułożeniowych , oceny ich wzorców prawidłowych i nieprawidłowych
-odruchów prymitywnych i ich ewolucji w rozwoju prawidłowym i patologicznym
-nieprawidłowego rozwoju dziecka, utrwalania patologii w kierunku różnych zespołów neurologicznych.

Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności pozwolą dokładnie i szczegółowo ocenić stan pacjenta, jego potrzeby a co za tym idzie w sposób bardziej celowy planować terapię, wychwycić objawy niepokojące.
Warsztaty składają się z dwóch zjazdów, obejmujących wykłady i zajęcia praktyczne. Po zjeździe I uczestnicy warsztatów będą mieli do wykonania pracę domową. Będzie polegała na nagraniu filmu i dokonaniu pisemnej oceny motoryki spontanicznej oraz reakcji ułożeniowych u badanego dziecka. Omówienie nagrania będzie się odbywać w grupie, w systemie on-line.

Program kursu

Część A

Dzień I 9.00-18.00

Wprowadzenie .Idealny rozwój ruchowy dziecka w pierwszym roku życia,
ontogeneza rozwoju postawy i lokomocji

Idealny rozwój ruchowy dziecka w pierwszym roku życia, ontogeneza
rozwoju postawy i lokomocji

Reakcje ułożeniowe- wykonanie, ocena

Zajęcia praktyczne z lalkami

Dzień II 8.30-16.30

Reakcje ułożeniowe w planowaniu terapii. Odpowiedzialność terapeuty i
granice zastosowania metod diagnostycznych przez terapeutę. 2 AF, BD

Zajęcia praktyczne z pacjentami  

 

Część B

Dzień III 8.30-18.15 

Odruchy prymitywne. Nieprawidłowy rozwój motoryczny w pierwszym roku
życia. Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej. 2 BD, AF

Nieprawidłowy rozwój motoryczny w pierwszym roku życia. Zaburzenia
ośrodkowej koordynacji nerwowej cd. , Diagnoza- czy ocena terapeutyczna a
diagnoza lekarska 2 BD, AF

Zajęcia praktyczne

 

Dzień IV 8.30-16.00

Motoryka patologiczna a motoryka nieprawidłowa 2 BD, AF

Motoryka patologiczna

Ocena 2 dzieci 

 

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl