Najbliższe kursy dla logoepdów

Kurs

Jesteś logopedą i chcesz poszerzyć swoją wiedzę?

Sprawdź nasze kursy:

 • SZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:
 • Prowadzenie: Paulina Gałczyńska
 • Liczba godzin: 36
 • Cena: 1200 (płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia)
 • Kurs online na platformie ClickMeeting
UCZESTNICY OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW:
 • Demo programów komputerowych służących do projektowania i drukowani tablic z symbolami: Mówik Print, Boardmaker (ważny 30 dni), Tobii Communicator 5 (ważny 30 dni)
 • Kilka gigabajtów gotowych pomocy dydaktycznych w postaci plików pdf oraz plików do edycji (w formie linku)
 • Szablon scenariusza zajęć oraz materiały do trzech przykładowych zajeć AAC (film, symbole do druku, scenariusz)
 • Podręczną bazę danych dotyczącą AAC- listę rekomendowanych źródeł wiedzy
 • Wszystkie omawiane arkusze diagnostyczne
 • Listę celów w AAC

PROGRAM KURSU

I zjazd: I Dzień 8.00-16.00, II dzień 8.00-16.00

 1. Kompetencje komunikacyjne- funkcje i znaczenie
 2. AAC- co to jest? Najważniejsze terminy: AAC a mowa, rola partnera w komunikacji, mity w AAC, zespół w pracy terapeutycznej, kwestie prawne w AAC
 3. Jak się komunikować bez mowy- ćwiczenia
 4. Diagnoza umiejętności komunikacyjnych- zasoby dziecka: historia uczenia się AAC z analizą dotychczasowej dokumentacji, aktualne strategie komunikacyjne dziecka- autorski arkusz
 5. Metody dostępu w AAC
 6. Symbole- przegląd dostępnych baz płatnych i darmowych
 7. Pierwsze „słowa” w AAC
 8. AAC- różnorodność strategii- przegląd i prezentacja narzędzi
 9. Pierwsze strategie- jak zacząć komunikacje- model aktywny

II zjazd dzień 8.00-16.00, II dzień 8.00-16.00

 1. AAC sposobem na edukację specjalną
 2. Jak tworzyć pomoce edukacyjne z wykorzystaniem AAC: wykorzystanie planów aktywności- warsztaty z tworzenia planów; projektowanie tablic komunikacyjnych w Mówik Princie; czytanie uczestniczące (gotowe książki z symbolami, adaptacje dostępnych książek, tworzenie własnych) część warsztatowa- wspólne zaprojektowanie książeczki; śpiewanie uczestniczące, część warsztatowa- wspólne zaprojektowanie piosenki; tworzenie teledysków w programie Power Point; historyjki odnoszące się do doświadczeń dzieci- wykorzystanie zdjęć dziecka i jego rodziny; zagadki, część warsztatowa- indywidualne projektowanie zagadek; gry planszowe; wybór aktywności podczas terapii; struktura zdania- wydłużanie długości wypowiedzi; matematyka; historyjki kreatywne; inne pomysły (listy zakupów, kolorowanie, pisanie itp); lap booki tematyczne – pomysły na tworzenie oraz proponowane temat
 3. Paszport (folder) osobisty
O PROWADZĄCEJ:

Paulina Gałczyńska pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego (Uniwersytet Wrocławski), terapeuta AAC, wykładowca akademicki, autorka bloga na Facebooku „AAC Komunikacja wspomagająca Wrocław”, terapeuta dzieci z autyzmem, absolwentka licznych kursów i konferencji związanych z komunikacją alternatywną i wspomagającą: 

–”Obsługa i tworzenie prezentacji w programie Eyefeel” do sterowania wzrokiem AssisTech
-“Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących” Mówik
– Wszyscy angażujemy się i komunikujemy się – szkolenie z zakresu AAC- Kraków- Susan Norwell (USA)
– Eyetracking w AAC – Tobii Communicator 5 Akademia Mogę Potrafię Chcę
– Rola logopedy we wspomaganiu rozwoju komunikacji dziecka potrzebującego AAC,
– Nowoczesne technologie w komunikacji z dzieckiem z niepełnosprawnością
– VB-MAPP. Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii. Program do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zab.
– Diagnoza funkcjonowania młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju TTAP
– Picture Exchange Communication System. PECS Poland
– Rozwijanie kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych. PECS Poland
– Wykorzystanie AAC w pracy z uczniami z autyzmem
– Komunikacja alternatywna I i II poziom
– Kurs początkowy (poziom A0) Polskiego Języka Migowego

Rejestracja>>

 • SZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:
 • Prowadzenie: dr Jacek Kozłowsk
 • Liczba godzin: 16
 • Cena: 650 (płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia)
 • Kurs online na platformie ClickMeeting
 • Program kursu obejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem nowych umiejętności, eliminowaniem zachowań niepożądanych oraz generalizowaniem i utrzymywaniem efektów terapii. Uczestnikom kursu prezentowane są sposoby rejestrowania przebiegu i oceny efektywności terapii, a także ogólne zasady pisania programów terapeutycznycH

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • patrzenia na Zaburzenie ze spektrum autyzmu z perspektywy behawioralnej,
 • zasad doboru zachowań do interwencji,
 • definiowania i oceniania zachowań do interwencji,
 • technik behawioralnych służących rozwijaniu i redukowaniu zachowań,
 • metod służących uzyskiwaniu generalizacji efektów,
 • zasad pisania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
 • zasad etycznych dotyczących stosowania technik behawioralnych.

PROGRAM KURSU

DZIEŃ 1 godz. 9.00-16.00

 • Podstawowe założenia analizy behawioralnej jako nauki o zachowaniu.
 • Behawioralna teoria autyzmu.
 • Behawioralna charakterystyka dzieci z autyzmem.
 • Omówienie głównych celów terapii behawioralnej: rozwijania zachowań deficytowych, redukowania zachowań trudnych, generalizowania i utrzymywania efektów terapii.

DZIEŃ 2 godz. 9.00-16.00

 • Omówienie kolejnych etapów terapii behawioralnej: analizy poziomu funkcjonowania dziecka, wyboru celów interwencji, wyboru metod pracy, rejestrowania przebiegu terapii, oceny jej rezultatów.
 • Zasady pisania programów edukacyjno-Terapeutycznych.

Rejestracja>>

SZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

 • Prowadzenie: Barbara Ołdakowska-Żyłka
 • Liczba godzin: 6
 • Cena: 490 (płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia)
 • Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

KORZYŚCI:

 • Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mutyzmu wybiórczego jako zaburzenia lękowego.
 • Nabycie umiejętności trafnego i wczesnego rozpoznawania objawów MW.
 • Zdobycie wiedzy na temat obszarów trudności z jakimi boryka się dziecko z MW w przedszkolu czy szkole.
 • Skorzystanie z doświadczeń zespołu Poradni Terapii Mutyzmu „Mówię”.

PROGRAM KURSU

godz. 10.00-16.00
 1. MW – charakterystyka zaburzenia
 2. Diagnoza MW – kryteria diagnostyczne, proces diagnozy, wczesne objawy
 3. Diagnoza różnicowa
 4. Błędy diagnostyczne – konsekwencje zaniedbań w procesie diagnozy
 5. Mutyzm wybiórczy w różnych nurtach terapeutycznych
 6. Obszary trudności dziecka z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu i szkole
 7. Obszary trudności poza placówką edukacyjną
 8. Film edukacyjny – praca z materiałem w nim zawartym

Rejestracja>>

SZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

 • Prowadzenie: certyfikowany wykładowca K-Taping Academy – Roger Ehrenreich
 • Liczba godzin: 20
 • Cena: 1600zł (700zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 900zł płatne do 4 tyg. przed kursem)ó
 • Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a
 • W trakcie szkolenia uczestnicy poznają techniki aplikacji plastrów (mięśnie, więzadła, powięzi oraz aplikacje korygujące, a także wybrane aplikacje związane z układem limfatycznym) , stosowane w logopedii i terapii mowy.
 • Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty.
 • Szkolenie prowadzą certyfikowani wykładowcy K-Taping Academy, legitymujący się długoletnim doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym

PROGRAM KURSU

Teoria:
Podstawy terapii K-Taping®
– historia terapii K-Taping®
– własności materiału i praca z elastycznymi plastrami K-Tape®
– podstawy i rodzaje oddziaływania poszczególnych technik aplikacji
– efekty medyczne terapii K-Taping®
– wskazania do aplikacji
– przeciwwskazania

Ćwiczenia praktyczne
Uczestnicy szkolenia poznają między innymi następujące aplikacje:
– mięśnie brzucha
– mięśnie przykręgosłupowe
– mięśnie wielodzielne
– mięsień piersiowy większy/mniejszy
– mięśnie pochyłe przednie/tylne
– mięsień zębaty
– mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy
– zatoka czołowa
– kość jarzmowa
– blizny
– ślinotok
– dysfunkcje obszaru skroniowo-żuchwowego
– stabilizacja żuchwy
– neuralgia nerwu trójdzielnego
– porażenie nerwu twarzowego
– udrożnienie twarzy

Dzień I 9.00-17.00

Dzień II 9.00-17.00 

rejestracja

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl