Kurs

Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Plan terapii

Informacje podstawowe

Termin: w trakcie ustalania
Prowadzenie: Małgorzata  Wiśniewska – Kamienik
Adresaci: Terapeuci Integracji Sensorycznej
Liczba miejsc: 25
Cena: 890 zł (390zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 500zł płatne do 4 tyg. przed kursem))
Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis:
Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI

Warsztaty poświęcone są doskonaleniu umiejętności prowadzenia terapii SI. Dotyczą ramowego planu terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI.

Cel: Poszerzenie wiedzy zdobytej na kursach integracji sensorycznej I i II stopnia oraz wymiana doświadczeń z pracy klinicznej terapeutów. Ponadto doskonalenie umiejętności opracowania diagnoz dysfunkcji SI.

Program kursu

Program warsztatów terapii integracji sensorycznej – plan terapii

TEMAT: RAMOWY PLAN TERAPII DLA POSZCZEGÓLNYCH DYSFUNKCJI PROCESÓW SI

Godz: 9.00 – 16.00

I. DZIEŃ
WYKŁAD:
„Diagnostyczne podtypy dysfunkcji integracji sensorycznej – analiza indywidualnego zróżnicowania w wykrywaniu, regulacji i odpowiedzi na bodźce sensoryczne”.
WARSZTATY:
1.      Zaburzenia modulacji sensorycznej /podtyp nadwrażliwy, podtyp podwrażliwy/.

 • Filmy prezentujące indywidualne
 • Analiza opisów
 • Schemat jednostek
 • Zastosowanie diety sensorycznej i modyfikacja środowiska.

II. DZIEŃ
WYKŁAD:
„Analiza kombinacji podtypów dysfunkcji integracji sensorycznej”. 

WARSZTATY:
1.      Zaburzenia modulacji sensorycznej /podtyp poszukujący/.
·         Film prezentujący indywidualny przypadek,
·         Analiza opisu diagnostycznego,
·         Schemat jednostki terapeutycznej,
·         Zastosowanie diety sensorycznej i modyfikacja środowiska.
 WYKŁAD:
„Czym jest różnicowanie sensoryczne ? Propozycje aktywności różnicowania wszystkich modalności sensorycznych.
WARSZTATY:
1.      Zaburzenia różnicowania sensorycznego 
·         Film prezentujący indywidualny przypadek
·         Analiza opisu diagnostycznego
·         Schemat jednostki terapeutycznej
·         Zastosowanie diety sensorycznej i modyfikacja środowiska

III.      DZIEŃ
WARSZTATY:
1.      Zaburzenia motoryczne na bazie sensorycznej /Zaburzenia posturalne/
·         Film prezentujący indywidualny przypadek
·         Analiza opisu diagnostycznego
·         Schemat jednostki terapeutycznej
·         Zastosowanie diety sensorycznej i modyfikacja środowiska.
2.      Zaburzenia motoryczne na bazie sensorycznej /Dyspraksja/.
·         Film prezentujący indywidualny przypadek,
·         Analiza opisu diagnostycznego,
·         Schemat jednostki terapeutycznej ze zróżnicowaniem na somatodyspraksję i dyspraksję rozwojową,
·         Zastosowanie diety sensorycznej i modyfikacja środowiska.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl