Kurs

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

Informacje podstawowe

Termin: 4-5 kwietnia 2020r. – rekrutacja otwarta, wolne miejsca.
Prowadzenie: dr. Jacek Kozłowski – Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej, Uniwersytet Gdański, Zakład Psychologii Klinicznej i Neurolignwistyki
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, specjaliści zajmujący się dziećmi z autyzmem
Liczba godzin: 16
Liczba miejsc: 30
Cena: 450 zł (100zł wpisowego + 350zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis:

Cel: zdobycie wiedzy na temat zasad, celów i etapów terapii behawioralnej

Program kursu obejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem nowych umiejętności, eliminowaniem zachowań niepożądanych oraz generalizowaniem i utrzymywaniem efektów terapii. Uczestnikom kursu prezentowane są sposoby rejestrowania przebiegu i oceny efektywności terapii, a także ogólne zasady pisania programów terapeutycznych.

 

Program kursu

DZIEŃ 1  

09.00 – 10.30   Podstawowe założenia analizy behawioralnej jako nauki o zachowaniu.
10.30 – 10.45    przerwa kawowa
10.45 – 13.00    Behawioralna teoria autyzmu.
13.00 – 13.30    przerwa obiadowa
13.30 – 15.00    Behawioralna charakterystyka dzieci z autyzmem.
15.00 – 15.15    przerwa kawowa
15.15 – 17.30    Omówienie głównych celów terapii behawioralnej:

  • rozwijania zachowań deficytowych,
  • redukowania zachowań trudnych,
  • generalizowania i utrzymywania efektów terapii.

DZIEŃ 2   

09.00 – 13.00    Omówienie kolejnych etapów terapii behawioralnej:

  • analizy poziomu funkcjonowania dziecka,
  • wyboru celów interwencji,
  • wyboru metod pracy,
  • rejestrowania przebiegu terapii,
  • oceny jej rezultatów.

13.00 – 13.30     przerwa obiadowa
13.30 – 15.00     Zasady pisania programów edukacyjno-Terapeutycznych.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji „Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

Formularz rejestracji

Województwo:Dane do faktury: (opcjonalne)


TakNie


TakNie


TakNie


Informacje o ochronie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

Uwagi !

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Fundacja Promyk Słońca
42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
ING Bank Śląski S.A.

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl

Zamknij