Kurs

Psychomotoryka - kurs całościowy

Informacje podstawowe

Termin: w trakcie ustalania 

Prowadzenie: dr AndrzejMajewski- pedagog sportu, pedagog holistyczny, terapeuta, psychogerontolog, psychomotoryk.

mgr Jolanta Majewska –  magister pedagogiki, terapeuta systemowy rodzin, psychomotoryk, dyrektor ośrodka holistycznej pedagogiki integracyjnej poradni psychologicznej oraz centrum terapii i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, wykładowca, autorka książek oraz licznych publikacji w czasopismach
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkoli i szkół, specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych
Liczba godzin: 90
Liczba miejsc: 20
Cena: 5600 zł (1600zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 4000zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
W przypadku udziału w pojedynczych modułach cena: 1200 zł /1 moduł
Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis: Psychomotoryka jest nauką łączącą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną oraz  medyczną, tworząc koncept całościowego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. Psychomotoryka, która jest adresowana do dorosłych nazywana jest Geronto-Psychomotoryką. Pojęcie „psychomotoryka“ składa się z dwóch słów psychika i motoryka. Już w swojej nazwie (Psycho-motoryka), Psychomotoryka zwraca uwagę na metody którymi posługuje się w celu wspomagania rozwoju.

Mianowicie na zależność pomiędzy ruchem, myśleniem-uczeniem się, a przeżywaniem. Zależność ta jest w czasie zajęć psychomotorycznych wykorzystywana w celu wspomagania rozwoju kognitywnego, emocjonalnego, społecznego, oraz rozwoju osobowości.Uczstnicy zajęć psychomotorycznych uczą się działając. W czasie zajęć doświadczają oni swojej skuteczności, oraz doświadczają pozytywnych emocji. Ponadto uczestnicy zajęć psychomotorycznych mają możliwość przeżywania sukcesów w grupie oraz uczenia się z błędów. Metoda ta jest szczególnie skuteczna dla osób z wszelakimi problemami rozwojowymi, z trudnościami w uczeniu się, kontrolowaniu emocji, przy problemach z koncentracją oraz nadpobudliwością psychoruchową, przy problemach z koordynacją ruchową oraz zachowaniem w grupie.

Więcej informacji w języku polskim na temat Psychomotoryki, znajdziecie państwo na stronie Akkademie für Psychomotorik www.majewski-akademie.de

Psychomotoryka w zawodzie pedagoga lub terapeuty

Kurs psychomotoryki oferuje kompleksowe i ukierunkowane na praktykę uzupełnienie do wielu dziedzin zawodowych zajmujących się pedagogiką, psychologią, oraz terapią. W szczególności szkolenie to jest skierowane do nauczycieli przedszkoli i szkół, wychowawców, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, specjalistów pracujących w ośrodkach rehabilitacyjnych.

Po zakończonym szkoleniu absolwenci posiądą rozległą wiedzę na temat stosowania psychomotorycznych i motopedagogicznych metod i będą mogli samodzielnie pracować jako Psychomotorycy/Psychomotoryczki.

Absolweci otrzymają certyfikat wydany w dwu językach: polskim i niemiecki. Certyfikat niemiecki nie musi być nostryfikowany w Niemczech.

Kurs psychomotoryki:
Cele
Kształcenie specjalistów używających ruchu w celach edukacyjno-terapeutycznych, zdrowotnych oraz wspierających rozwój psychiczny, emocjonalny, intelektualny oraz rozwój osobowości.

Kurs ten dzięki wyjątkowemu połączeniu podstaw teoretycznych z różnorodnymi praktycznymi przykładami i impulsami stwarza możliwość dokonania natychmiastowego transferu świeżo opanowanej wiedzy psychomotorycznej do własnej pracy. Absolwenci zdobędą nie tylko umiejętności samodzielnego tworzenia konkretnych ofert/zajęć psychomotorycznych dla różnorodnych grup, ale zdobędą również podstawy do uzasadnienia swoich holistycznych działań.

 

Kurs

Kurs kończy się egzaminem praktycznym. Absolwenci otrzymują tytuł Psychomotoryk lub Psychomotoryczka. Tutuł przyznawany jest przez niemiecką Akademię Psychomotoryczną, która jest Członkiem Aktionskreis der Psychomotorik e.V. oraz Członek Niemieckiego Towarzystwa Psychomotorycznego.

Program kursu

Struktura i treść
Nasz 90-godzinny kurs składa się z pięciu modułów po 18 godzin lekcyjnych, minus przerwy. Dodatkowo dochodzi ca. 20 godzin pracy samodzielnej, studiowanie literatury, przygotowanie zajęć itp.
Opis poszczególnych modułów:

1.      Moduł podstawowy: Postrzeganie.
2.      Moduł drugi: Plastyczność mózgu.
3.      Moduł trzeci: Komunikacja. Superwizja, prowadzenie trudnych rozmów z rodzicami, zajęcia praktyczne z psychomotoryki i przygotowania do egzaminu.
4.      Moduł czwarty: Opracowanie i wypróbowanie konkretnych idei i możliwości w celu tworzenia scenariuszy praktycznych zajęć psychomotorycznych. Przygotowanie do egzaminu.
5.      Moduł stopień piąty: egzaminy praktyczne.

Dni seminaryjne rozpoczynają się w dniu przyjazdu o godzinie 10.00 i kończą o godzinie 16.00, w dniu wyjazdu zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 i kończą o godz. 15.00. Istnieje możliwość skrócenia przerw i wcześniejszego zakończenia zaję w dniu wyjazdu.

 • Psychomotoryka empowermentu® . Moduł podstawowy.
  W czasie pierwszego seminarium przedstawiona będzie psychomotoryka jako metoda wspomagająca rozwój, skoncentrowana na dziecko i opierająca się na zasobach. Dużo czasu przewidziane jest na zajęcia praktyczne.

Cel modułu pierwszego – wspomaganie rozwoju psychicznego i motorycznego staje się coraz bardziej kluczową kwestią wielu edukacyjnych i terapeutycznych obszarach pracy. W czasie tego seminarium uczstnicy zapoznają się z metodą Psychomotoryki oraz jej praktycznym zastosowaniem w profilaktyce oraz terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z problemami w nauce, z zaburzeniami zachowania, z problemami rozwojowymi.
Szkolenie odbywać się będzie głównie w formie warsztatów. Zajęcia skoncentrowane będą na praktyce – tak, aby doświadczenia zdobyte na szkoleniu można bezpośrednio przenieść na teren swojej pracy z dziećmi..

W krótkiej części teoretycznej uczestnicy otrzymają wgląd w podstawy naukowe Psychomotoryki.
W rozbudowanej części praktycznej uczestnicy zdobędą umiejętności pracy nad obszarami rozwojowymi w zakresie:

 • Kompetencji socjalnej.
 • Percepcji wzrokowo-ruchowej.
 • Schematu ciała, Imago ciała.
 • Konceptu własnej osoby.
 • Logicznego myślenia.
 • Oraz innych.

Psychomotoryka Empowermentu®. Moduł drugi.
W czasie drugiego seminarium będzie omówiona rola plastyczności mózgu (neuroplastyczność) w procesie uczenia się.

Dużo czasu przewidziane jest na zajęcia praktyczne.

W psychomotoryce opieramy się na paradygmacie neuroplastyczności i samoorganizacji mózgu i uważamy, że efektywność procesów uczenia się koreluje ze zdolnościami neuroplastycznymi mózgu. Neuroplastyczność jest jedną z najważniejszych cech układu nerwowego. Jest ona podstawą nowoczesnej neurorehabilitacji.
Zrozumienie mechanizmów plastyczności mózgu ma ogromne znaczenie dla rozwoju skutecznych metod wspomagania rozwoju, terapii oraz rehabilitacji.
Warunkiem reorganizacji mózgu i wytworzenia nowych połączeń jest odpowiednie pobudzanie ich aktywności. Pobudzanie to zapewniają doświadczenia natury psychicznej i motorycznej, które każdy osobnik może przeprowadzać w procesie swojego rozwoju ontogenetycznego. Im bardziej różnorodne i bogate w treści są te doświadczenia, tym bardziej efektywne są uwarunkowania neuronalnej reorganizacji. Proces ten działa również w drugą stronę – połączenia nieużywane z czasem mogą stać się nieaktywne, a mózg zaczyna je traktować jako zbędne i po pewnym czasie znikają one bez śladu.
Neuroplastyczność pokazuje, iż rozwój mózgu oraz wszelkich cech osobowościowych, psychicznych i intelektualno-kognitywnych nie jest zdeterminowana przez geny.
Wynika z tego, że psychomotoryczne wspomaganie rozwoju ma, poprzez swoją szeroką ofertę przeprowadzania doświadczeń psychicznych i motorycznych, bezpośredni wpływ na rozwój mózgu i jego neuroplastyczności, a co za tym idzie, psychomotoryczne wspieranie rozwoju wpływa pozytywnie i bezpośrednio na rozwój osobowy człowieka.

Psychomotoryka Empowermentu®. Moduł trzeci.
Trzecie seminarium dotyczy jednego z najważniejszych filarów pracy pedagogiczno-terapeutycznej. KOMUNIKACJI:

W czasie zajęć praktycznych z komunikacji będzie pokazane i omówione:

 • Prowadzenie rozmów pedagogiczno-terapeutycznych.
 • Poradnictwo rodzin
 • Praca systemowa
 • Praca interdyscyplinarna
 • Superwizja

W części drugiej będą prowadzone zajęcia praktyczne z Psychomotoryki Empowermentu

W pracy therapeutyczno-pedagogicznej znajdujemy się często w sytuacji w której odnosimy wrażenie, że między ludźmi są ustawione bariery uniemożliwiające komunikację i poprzez to uniemożliwiające rozpoczęcie procesu pedagogicznego bądź terapeutycznego.
Profesjonalnie prowadzona komunikacja jest instrumentem, który usuwa bariery między człowiekiem a człowiekiem, aby zapewnić podstawę, na której możliwe są interakcje międzyludzkie prowadzące do pozytywnych zmian.

W czasie zajęć będziemy poznawać techniki komunikacyjne, które pozwalają usuwać „bariery” i otwierają drogę dla zmian terapeutycznych.

Superwizja to fascynujący proces dawania i brania. Szczególnie jeśli jest to superwizja prowadzona w grupie.
Głównym zadaniem superwizji jest stworzenie przestrzeni do refleksji dla superwizanta, aby mógł on w bezpiecznej atmosferze przyglądać się swojej pracy z podopiecznymi, własnym reakcjom, obserwowaniem tego co w związku z tym dzieje się w relacji pedagogicznej, poradniczej, terapeutycznej itp..
Udział w superwizji to uczestniczenie w fascynującym i wzbogacającym procesie.
Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań, często jest to także odkrywanie swoich nieuświadamianych wcześniej uczuć i przekonań.
Superwizja jest procesem poznawania siebie, przekraczającym obszar pełnionej roli zawodowej. Dzięki superwizji możemy wprowadzać istotne zmiany w sposobach pracy, a także dokonywać znaczących zmian we własnym życiu. Bo przecież bez głębokiej znajomości siebie nie tylko nie możemy być w naszym zawodzie profesjonalistami, ale także nie rozumiemy samych siebie, nie żyjemy w zgodzie ze sobą. Warto zatem podjąć ryzyko otwarcia się na nowe informacje o sobie, które może dać superwizja.

Psychomotoryka Empowermentu®. Moduł czwarty.
Seminarium czwarte pogłębiające :
Opracowanie i wypróbowanie konkretnych idei i możliwości w celu tworzenia scenariuszy praktycznych zajęć psychomotorycznych.
Przygotowanie do egzaminu praktycznego na terapeutę Psychomotoryki.
Egzamin odbędzie się na stopniu V.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl