Kurs

Pedagogika Marii Montessori

Informacje podstawowe

Termin: Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).
Prowadzenie: dr Grażyna Siarkiewicz – specjalista z zakresu pedagogiki Marii Montessori
Adresaci: Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele wychowania przedszkolnego, rodzice
Liczba miejsc: 30
Liczba godzin: 25
Cena: 350zł (100zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 250zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis: Maria Montessori (1870-1952) to jedna z najsłynniejszych postaci w pedagogice. Była lekarzem psychiatrą, pedagogiem, wychowawcą. Stworzyła koncepcję pedagogiczną kładącą nacisk na umożliwienie dziecku swobodnej aktywności oraz kształcenie zmysłów.

Według Montessori, istotą wychowania jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności od dorosłych, odpowiedzialności za siebie i świat.

Cel: Przekazanie podstawowej wiedzy o życiu i twórczości pedagogicznej M. Montessori, jej poglądach antropologicznych, psychologicznych, pedagogicznych i metodycznych; wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie metody Montessori; uwrażliwienie na specyficzne rysy tej pedagogiki: rozwojowo-sytuacyjną koncepcję wychowania, całościową koncepcję człowieka i świata, egzystencjalno-kontemplacyjny wymiar życia i wychowania, specyficzne znaczenie ciszy i milczenia; pobudzenie do autorefleksji, samowychowania i samokształcenia.

Program kursu

Teoretyczne omówienie pedagogiki M. Montessori 

 • działalność Montessori, rozwój koncepcji;
 • pedagogika Montessori;
 •  metoda Montessori

 Podstawy : 

 •  polaryzacja uwagi
 • chłonący umysł
 • wrażliwe fazy

Zasady : 

 • swoboda wyboru – miejsca, zajęcia, współpracownika
 • stopniowanie trudności – trójstopniowa lekcja
 • indywidualny rytm pracy
 • powtarzanie
 • izolacja zmysłów
 • uczenie przez naśladownictwo
 • kontrola błędów

Koncepcja przygotowanego otoczenia;

Rola i zadania nauczyciela (wychowawcy)

Instruktaż – omówienie i pokaz metodyczny – w zakresie materiału rozwojowego:

    a/ Ćwiczenia Codziennego Życia

 • dbałość o własną osobę  (ramy ubraniowe; przelewanie; przesypywanie; zwijanie i rozwijanie dywaniku; wstawanie i siadanie)
 •  dbałość o otoczenie (przenoszenie krzesła; odkurzanie; otwieranie i zamykanie drzwi
 • formy grzecznościowe (witanie się; proszenie o pomoc; ).

     b/  Kształcenie Zmysłów

 • wzroku (cylindry; kolorowe płytki; różowa wieża, brązowe schody; czerwone sztangi)
 • słuchu (puszki słuchowe)
 •  dotyku (płyki i deseczki; zmysł stereognostyczny)

      c/ Kształcenie języka mówionego,  pisanego i czytanego(5 godzin)  :

 • Wzbogacanie zasobu słów
 • Pisanie (metalowe wstawki; szorstkie litery; ruchomy alfabet)
 • Czytanie  (fonetyczne z pomniejszonymi przedmiotami; karty; książeczki)

      d/ Matematyka (5 godzin):

 • Numeryczne sztangi;
 • wrzeciona; 
 • liczby i chipsy
 • wprowadzenie do systemu dziesiętnego
 •  system dziesiętny zmiana kategorii
 • deska Seqina 

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji „Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

Formularz rejestracji

Województwo:Dane do faktury: (opcjonalne)


TakNie


TakNie


TakNie


Informacje o ochronie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

Uwagi !

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Fundacja Promyk Słońca
42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
ING Bank Śląski S.A.

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl

Zamknij