Kurs

Pedagogika Marii Montessori w edukacji dziecka młodszego sposobem na sukces edukacyjny

Informacje podstawowe

Termin: w trakcie ustalania 
Prowadzenie: mgr Bożena Strzelczyk-logopeda, nauczyciel montessoriański
Adresaci: Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele wychowania przedszkolnego, rodzice
Liczba godzin: 22
Cena: 390zł (100zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 290zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Miejsce szkolenia: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Cel ogólny: Zastosowanie poznanych treści w realizacji podstawy programowej na etapie kształcenia wczesnoszkolnego, przedszkolnego.

Cele szczegółowe:

 • Słuchacz nabędzie umiejętność pracy zgodnie z pedagogiką Marii Montessori.
 • Słuchacz pozna podstawowe elementy pedagogiki Marii Montessori.
 • Słuchacz będzie umiał wykorzystać pomoce montessoriańskie w edukacji: językowej, matematycznej , społecznej, przyrodniczej.
 • Słuchacz nabędzie praktycznych umiejętności pracy z uczniem poprzez obserwację zajęć prowadzonych zgodnie z koncepcją M.Montessori.

Efekty kształcenia:

– w zakresie wiedzy:
Słuchacz dowie się kim była Maria Montessori, pozna zasady i metody pracy zgodnie z założeniami M. Montessori. Dowie się jak metodę wykorzystać w tradycyjnym systemie edukacji.
– w zakresie umiejętności:
Słuchacz nabędzie umiejętność pracy z wybranymi pomocami rozwojowymi M.Montessori. Będzie potrafił wykonać pomoc rozwojową według zasad M.Montessori.
-w zakresie kompetencji społecznych postaw:
Słuchacz rozwinie cechy pozwalające budować dookoła siebie atmosferę przyjazną dla osób kontaktujących się z nim, szczególnie potrzebne w kontekście kreowania odpowiednich związków nauczyciela z uczniami/dziećmi. Takie cechy uczących, jak: życzliwość, uczciwość czy umiejętność nawiązywania kontaktów, mają zdecydowany wpływ na poczucie bezpieczeństwa uczniów/dzieci
i stanowią podstawę budowania optymalnych kontaktów tak z nauczycielem, jak i z innymi członkami społeczności – klasowej/grupowej oraz szkolnej/ przedszkolnej.

Program kursu

Treści kształcenia:
 • Maria Montessori jako lekarz i pedagog. Ogólne założenia metody. Organizacja otoczenia wspierającego wszechstronny rozwój dziecka.
 • Zadania i postawa nauczyciela wg. koncepcji M.Montessori . Zasady tworzenia pomocy rozwojowych. Prezentacja wybranych pomocy rozwojowych do czynności dnia codziennego i kształcenia zmysłów. Praca własna z pomocami rozwojowymi.
 • Metody i formy kształcenia w systemie pedagogicznym M.Montessori.  Lekcja podstawowa , lekcja trójstopniowa, lekcja rozwojowa. Prezentacja wybranych pomocy rozwojowych do edukacji matematycznej.  „Matematyczna arena”-praca z kolorowymi perełkami.  Praca własna z pomocami rozwojowymi.
 • Idea wychowania kosmicznego. Prezentacja wybranych pomocy rozwojowych do edukacji kosmicznej. I Wielka Lekcja- „Historia powstania świata”.  Praca własna z pomocami rozwojowymi.
 • Zastosowanie metody M.Montessori w tradycyjnym przedszkolu i szkole . Lekcje ciszy oraz lekcje ruchowe na elipsie. Praca własna z pomocami rozwojowymi.
 • „Od klamerki do literki”, czyli jak dzieci w klasie Montessori uczą się pisać i czytać.  Prezentacja wybranych pomocy rozwojowych do edukacji językowej. Praca własna z pomocami rozwojowymi.
 • Edukacja w systemie Montessori wychowaniem do pokoju.
PIĄTEK 13.00-18.30  SOBOTA 9.00-17.45  NIEDZIELA 9.00-14.00 

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji „Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

Formularz rejestracji

Województwo:Dane do faktury: (opcjonalne)


TakNie


TakNie


TakNie


Informacje o ochronie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

Uwagi !

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Fundacja Promyk Słońca
42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
ING Bank Śląski S.A.

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl

Zamknij