Kurs

Kurs online

ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI U DZIECI – PRZYCZYNY, POSTĘPOWANIE, TERAPIA

Violetta Podsiadła–Kabacińska
Szkolenie dla terapeutów, nauczycieli, rodziców! Skupienie, dobra organizacja, planowanie stanowią fundament, którego potrzebuje każde dziecko by sprostać wymaganiom w szkole, przedszkolu, domu, na podwórku.
190 zł
Kurs obejmuje

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

Za pomocą przestawionych strategii nauczymy dziecko czekać na swoją kolej, lepiej koncentrować uwagę, dokonywać selekcji bodźców, wykonywać polecenia, lepiej przystosowywać się do zmian.

Jest to alternatywa wobec ciągłego poganiania i przypominania.

Plan kursu

RAMOWY PROGRAM:

 • Kilka słów o koncentrowaniu uwagi.
 • Zachowania wskazujące na obecność zespołu zakłóceń uwagi.
 • Procesy automatyzacji.
 • Pamięć proceduralna, uczenie motoryczne.
 • Okresy wrażliwe w rozwoju dziecka
 • Normy rozwojowe.
 • Co składa się na dobrą koncentrację?
 • Przyczyny zaburzeń koncentracji uwagi.
 • Uniwersalne zasady dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi o różnym podłożu.
 • Strategie postępowania, modyfikowanie otoczenia, zalecenia terapeutyczne, ćwiczenia w odniesieniu do każdej grupy zaburzeń:
 1. impulsywność, zaburzenia mechanizmów hamowania
 2. zaburzenia selekcji
 3. zakłócenia modulacji bodźców sensorycznych
 4. zaburzenia posturalne
 5. zaburzenia przetwarzania słuchowego
 6. zaburzenia pamięci roboczej
 7. osłabione planowanie i organizacja działań
 8. osłabiona umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 9. osłabiona umiejętność zarządzania czasem.

 

Zalecenie dla rodziców.

Prowadzący

question-mark-2492009_640

Violetta Podsiadła–Kabacińska

terapeuta integracji sensorycznej, neuro-surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta NDT-Bobath, provider Neuroflow, diagnosta dysleksji rozwojowej

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej