Kurs

Kurs online

Wprowadzenie do Psychomotoryki – wsparcie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi

dr Anna Suchon, Agnieszka Hodur
Szkolenia realizowane w ramach zadania publicznego "Profesjonalna kadra. Szkolenia dla otoczenia osób z niepełnosprawnościami", współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Bezpłatne
Kurs obejmuje
pfron dofinansowanie

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

Psychomotoryka jest nauką łączącą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną oraz  medyczną, tworząc koncept całościowego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. Psychomotoryka, która jest adresowana do dorosłych nazywana jest Geronto-Psychomotoryką. Pojęcie „psychomotoryka“ składa się z dwóch słów psychika i motoryka. Już w swojej nazwie (Psycho-motoryka), Psychomotoryka zwraca uwagę na metody którymi posługuje się w celu wspomagania rozwoju.

Uczstnicy zajęć psychomotorycznych uczą się działając. W czasie zajęć doświadczają oni swojej skuteczności, oraz doświadczają pozytywnych emocji. Ponadto uczestnicy zajęć psychomotorycznych mają możliwość przeżywania sukcesów w grupie oraz uczenia się z błędów. Metoda ta jest szczególnie skuteczna dla osób z wszelakimi problemami rozwojowymi, z trudnościami w uczeniu się, kontrolowaniu emocji, przy problemach z koncentracją oraz nadpobudliwością psychoruchową, przy problemach z koordynacją ruchową oraz zachowaniem w grupie.

Kurs psychomotoryki oferuje kompleksowe i ukierunkowane na praktykę uzupełnienie do wielu dziedzin zawodowych zajmujących się pedagogiką, psychologią, oraz terapią. 

Zgłoszenia

Aktualnie trwa nabór osób zainteresowanych. Rekrutacja zostanie przeprowadzona po zebraniu odpowiedniej liczby osób. O wynikach rekrutacji poinformujemy mailowo. 

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. 

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej