Kurs

Kurs online

Wprowadzenie do Gerontopsychomotoryki – koncepcja wspomagania rozwoju osób starszych z niepełnosrapwnością oraz demencją

Mariusz Dorot
Szkolenia realizowane w ramach zadania publicznego "Profesjonalna kadra. Szkolenia dla otoczenia osób z niepełnosprawnościami", współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Bezpłatne
Kurs obejmuje
pfron dofinansowanie

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

Geronto-Psychomotoryka jest terapeutyczną metodą ruchową skierowaną do osób starszych lub w średnim wieku z handicapem (np. Z ograniczeniami intelektualnymi, ograniczeniami ruchowymi, otępieniem, niepełnosprawnościami sprzężonymi itp.). Metoda ta jest oparta na holistycznym podejściu i jest skoncentrowana na potrzebującego pomocy człowieka.

Wsparcie psychomotoryki geriatrycznej ma na celu poprawić osobom w podeszłym wieku ich umiejętność radzenia sobie z różnymi sytuacjami życiowymi. Aktywny udział w programach psychomotoryki geriatrycznej pozwala doświadczyć uczestnikom, że zakres ich psychicznej i ruchowej samodzielności może być większy, niż im się wydaje. Dzięki temu zyskują więcej pewności, więcej wiary w siebie, poszerzają własne możliwości działania i osiągają większą wolność osobistą. Jakość życia, komfort psychiczny, aktywność i integracja społeczna  mogą być znacznie lepsze dzięki wsparciu ze strony psychomotoryki geriatrycznej.

Demencja – choroba która w dramatycznym tempie rozszerza się w społeczeństwie. Obecnie liczbę chorych na Alzheimera szacuje się w Polsce na co najmniej 400 tys. Według prof. A. Szczudlika, prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego statystyki te będą szybko wzrastać, ponieważ nasze społeczeństwo jest najszybciej starzejącym się w Europie. Jednak życie samodzielne, niezależne, w szerokim tego słowa znaczeniu, aż do późnego wieku, ma dla osób starszych, ich rodzin, a także  – co nie mniej ważne  – dla pracowników domów opieki społecznej i domów dla osób starszych niebagatelne znaczenie.

Zgłoszenia

Aktualnie trwa nabór osób zainteresowanych. Rekrutacja zostanie przeprowadzona po zebraniu odpowiedniej liczby osób. O wynikach rekrutacji poinformujemy mailowo. 

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. 

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej