Kurs

Kurs online

Wprowadzenie do Geronto-psychomotoryki - koncepcja wspomagania rozwoju osób starszych z niepełnosprawnością oraz demencją

dr Andrzej Majewski, mgr Jolanta Majewska
Szkolenie skierowane do osób z zawodów pedagogicznych, terapeutycznych lub społecznych, pracujących już ze starszymi ludźmi, lub zamierzających taką pracę podjąć, które zainteresowane są podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych. Jak również do osób zainteresowanych pracą ruchem ze starszymi lub niepełnosprawnymi ludźmi.
149 zł
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • wzbogacisz warsztat pracy w oparciu o nasze doświadczenia w zakresie wspomagania rozwoju osób starszych oraz z zakresu komunikacji z osobami starszymi.
 • poznasz zmiany zachodzące w funkcjach wykonawczych w procesie starzenia się oraz poznasz metody spowalniające te zmiany.
 • dowiesz się, co to są funkcje wykonawcze i jakie jest ich znaczenie w procesie starzenia się.

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

Kurs wstępny zapoznający z Geronto-Psychomotoryką trwa 4 godziny lekcyjne i jest oferowany online. Obejmuje wykład (w formie filmu) o Geronto-Psychomotoryce, który podzielony jest na dwie części z 10 minutową przerwą. Po wykładzie jest możliwość zadawania pytań oraz dyskusji na czacie (ok. 20 minut).

Całościowy kurs Geronto-Psychomotoryki obejmuje 4 moduły dwudniowe.

Obecnie liczbę chorych na Alzheimera szacuje się w Polsce na co najmniej 400 tys. Według prof. A. Szczudlika, prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego statystyki te będą szybko wzrastać, ponieważ nasze społeczeństwo jest najszybciej starzejącym się w Europie. Jednak życie samodzielne, niezależne, w szerokim tego słowa znaczeniu, aż do późnego wieku, ma dla osób starszych, ich rodzin, a także  – co nie mniej ważne  – dla pracowników domów opieki społecznej i domów dla osób starszych niebagatelne znaczenie.

Geronto-Psychomotoryka jest terapeutyczną metodą ruchową skierowaną do osób starszych lub w średnim wieku z handicapem (np. Z ograniczeniami intelektualnymi, ograniczeniami ruchowymi, otępieniem, niepełnosprawnościami sprzężonymi itp.). Metoda ta jest oparta na holistycznym podejściu i jest skoncentrowana na potrzebującego pomocy człowieka. Oferta zajęć gerontopsychomotorycznych w domach spokojnej starości są przeznaczone nie tylko do fizycznej aktywizacji osób starszych. Ich głównym celem jest zachowanie, ponowne nabywanie oraz dalszy rozwój kompetencji społecznych, emocjonalnych, fizycznych, rzeczowych. W ten sposób starszy człowiek jest wspierany w radzeniu sobie z jego problemami życiowymi, a personel domów opieki jest odciążany.

Szkolenie Geronto-Psychomotoryki kieruje się do osób z zawodów pedagogicznych, terapeutycznych lub społecznych, pracujących już ze starszymi ludźmi, lub zamierzających taką pracę podjąć, które zainteresowane są podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych. Jak również do osób zainteresowanych pracą ruchem ze starszymi lub niepełnosprawnymi ludźmi.

Wsparcie psychomotoryki geriatrycznej ma na celu poprawić osobom w podeszłym wieku ich umiejętność radzenia sobie z różnymi sytuacjami życiowymi. Aktywny udział w programach psychomotoryki geriatrycznej pozwala doświadczyć uczestnikom, że zakres ich psychicznej i ruchowej samodzielności może być większy, niż im się wydaje. Dzięki temu zyskują więcej pewności, więcej wiary w siebie, poszerzają własne możliwości działania i osiągają większą wolność osobistą. Jakość życia, komfort psychiczny, aktywność i integracja społeczna  mogą być znacznie lepsze dzięki wsparciu ze strony psychomotoryki geriatrycznej.

Ważne informacje:

 • uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • uczestnicy otrzymają zaświadczenia uprawniające do zniżki w przypadku wzięcia udziału w kursie całościowym Geronto-Psychomotoryki.

Plan kursu

Plan kursu wtępnego zapoznającego z Geronto-Psychomotoryką

I dzień – 4 godz. lekcyjne.

  • Zmianyw w OUN w procesie starzenia się i ich wpływ na funkcje wykonawcze.
  • Czynniki warunkujące spowolnienie procesów zwyrodnieniowo-zanikowym w OUN
  • Metody komunikacji z osobami dotkniętymi neurodegeneracją.
  • Krótkie omówienie elementów wykorzystywanych w Geronto-psychomotoryce:

 • małe gry i zabawy psycho-ruchowe

 • elementy sportu dla seniorów

 • formy zabaw przedstawiających, opisujących oraz obrazujących

 • podstawowe elementy gimnastyki funkcjonalnej

 • improwizacja

 • taniec ekspresyjny

 • poprawa wydolności i wytrzymałości

 • relaks

 • specjalne oferty do wsparcia rozwoju psychoruchowego

W skrócie: Geronto-Psychomotoryka obejmuje wszystkie obszary, aby umożliwić radosną pracę ruchową i różnorodne doświadczenia w celu poprawy samodzielności.

Prowadzący

question-mark-2492009_640

mgr Jolanta Majewska

magister pedagogiki, terapeuta systemowy rodzin, psychomotoryk

dyrektor ośrodka holistycznej pedagogiki integracyjnej poradni psychologicznej oraz centrum terapii i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, wykładowca, autorka książek oraz licznych publikacji w czasopismach

question-mark-2492009_640

dr Andrzej Majewski

psychogerontolog, pedagog holistyczny, terapeuta, psychomotoryk, geronto-psychomotoryk, pedagog sportu

Wykładowca, dyrektor Akademi Psychomotoryki i Geronto-Osychomotoryki w Niemczech, autor książek oraz licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w europejskiej działalność jako wykładowca.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej