Kurs

Ważny początek… Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka

Informacje podstawowe

 • Termin: do ustalenia – w sprawie szczegółów prosimy o kontakt: szkolenia@promykslonca.pl (w mailu prosimy o podanie dogodnego dla Państwa terminu).

Prowadzenie: dr n. med. A. Pietraszkiewicz
Adresaci: rady pedagogiczne
Liczba godzin: do ustalenia
Cena: do ustalenia 

 • Czego się nauczysz?

  • Poznasz czynniki  warunkujące prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka
  • wzbogacisz warsztat pracy o praktyczną wiedzę umożliwiającą świadome i merytorycznie planowanie procesu rozwojowego z uwzględnieniem wczesnych doświadczeń dziecka.

  Opis

  Pierwszy rok życia stanowi podstawę zdolności do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania człowieka, w tym także regulowania zarówno stanów wewnętrznych (emocji, myślenia, motywacji, radzenia sobie z trudnościami), jak i relacji z innymi ludźmi. We wszystkich obszarach rozwoju buduje się w tym okresie podwaliny prawidłowego dalszego rozwoju psychoruchowego i funkcjonowania w życiu dorosłym. Ogromne znaczenie ma w tym zakresie m.in. samoregulacja. Świadomość tych aspektów pomaga nam widzieć dziecko zarówno w perspektywie przeszłości, jak

   i przyszłości. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie świadomie i merytorycznie planować proces wychowawczo-edukacyjny zorientowany na sukces dziecka, rozumiany jako umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problemowych.

  Cele

  • wzbogacanie warsztatu pracy o praktyczną wiedzę na temat czynników  warunkujących prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka we wczesnym dzieciństwie
  • podniesienie kompetencji w zakresie świadomego planowania procesu rozwojowego z uwzględnieniem wczesnych doświadczeń dziecka.

  Plan kursu:

  • Od sygnalizowania potrzeb do częściowo samodzielnego ich zaspokajania.
  • Od bierności do samodzielnej eksploracji i zabawy.
  • Od odruchów do swobodnego chodzenia i manipulowania przedmiotami.
  • Od pełnej zależności od opiekuna do częściowo samodzielnego regulowania stanów emocjonalnych i autonomii.
  • Od kontaktów z opiekunem do kontaktów z obcymi i rówieśnikami.

Ważne informacje:

 • kurs online
 • uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych