Kurs

Kurs online

Trening umieJętności społecznych

Renata Gołębiowska
Proponowane szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących rozszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy nad rozwijaniem kompetencji społecznych u osóbze spectrum autyzmu w rożnym wieku. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli
590 zł
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • oceny rozwoju społecznego osoby z ASD( od wczesnego dzieciństwa po dorosłość)
 • rozpoznawania problemów społeczne dzieci z innymi zaburzeniami ADHD
 • oceny potrzeb dzieci z zaburzeniami mowy pod kątem rozwoju umiejętności społecznych
 •  
 • metod i technik rozwoju społecznego, które można zastosować                     w przedszkolu, szkole i w domu
 • zasad realizowania treningów umiejętności społecznych w grupie
 • kształtowania nawyku celowej aktywności

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

Proponowane szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących rozszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy nad rozwijaniem kompetencji społecznych u osób ze spektrum autyzmu w rożnym wieku. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli.

 

 Dzień I

 1. Ocena kompetencji komunikacyjnych i społecznych
 2. Świat społeczny osób z autyzmem
 3. Problemy społeczne dzieci z ADHD
 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z zaburzeniami mowy
 5. Obszary pracy terapeutycznej w kształtowaniu umiejętności społecznych – Jak? Gdzie ? Z kim?

  Dzień II

 1. Podstawowe cele i zasady realizowania treningu umiejętności społecznych
 2. Kształtowanie kompetencji społecznych w środowisku rodzinnym
 3. Trening umiejętności społecznych w szkole
 4. Programy rozwoju kompetencji społecznych od dziecięcych przyjaźni po dorosłość
 5. Planowanie pracy z grupą-techniki i opracowanie scenariuszy
 6. Wykorzystanie dostępnych na rynku programów i pomocy

 

Ważne informacje:

 • kurs online
 • uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Prowadzący

question-mark-2492009_640

Renata Gołębiowska

neurologopeda, pedagog specjalny

Neurologopeda, pedagog specjalny. Od 2003 roku prowadzi szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla profesjonalistów i rodziców. Pracuje w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn w Mikoszowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, prowadzi własny gabinet i jest wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Zajmuje się diagnozą funkcjonalną, terapią dzieci i młodzieży oraz konstruuje programy terapeutyczne.

Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Udziela porad dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka oraz kompleksowość oddziaływań. Priorytetem w terapii jest rozwój relacji oraz dynamicznej komunikacji, która służy dzieleniu się doświadczeniem i buduje współdziałanie. W pracy terapeutycznej to potrzeby rozwojowe dziecka i jego rodziny wpływają na wybór metody i zastosowanych technik.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej