Kurs

Kurs online

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ I STOPNIA - NEUROBIOLOGICZNE PODSTAWY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

dr Elżbieta Binek, Magdalena Okrzasa
Metoda integracji sensorycznej to system ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Metoda przeznaczona jest głównie dla dzieci z trudnościami w uczeniu się (trudności wynikające z dysleksji, dysortografii itp.), dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, nadpobudliwych psychoruchowo, niesłyszących, niewidomych.
1800 zł

zobacz ofertę specjalną tutaj>

Kurs obejmuje

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ​

 • poznasz teoretyczne podstawy integracji sensorycznej
 • wygodna dyskusja na czacie podczas całego kursu – możliwość wymiany doświadczeń i zadawania pytań
 •  komfortowa nauka bez konieczności wyjazdu
 • oszczędzisz na kosztach dojazdu i noclegu
 • przygotujesz się do praktycznego kursu II stopnia

oferta specjalna

🎁Oferta specjalna: W PAKIECIE TANIEJ! Zapisz się na kurs I i II stopnia i zapłać 300 zł mniej! Cena pakietu: 5600 zł, w skład pakietu wchodzą:

 • TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ I STOPNIA– kurs online we Wrocławiu, 2-6.10.2024 r., prowadzenie: dr Elżbieta Binek, Magdalena Okrzasa
 • TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ II STOPNIA – Wrocław, 2-17.11.2024 r., prowadzenie: dr Elżbieta Binek, Magdalena Okrzasa

Formularz zgłoszeniowy na pakiet z promocją👉 kliknij tutaj

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

CZYM JEST METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ​

Metoda integracji sensorycznej to system ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Metoda przeznaczona jest głównie dla dzieci z trudnościami w uczeniu się (trudności wynikające z dysleksji, dysortografii itp.), dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, nadpobudliwych psychoruchowo, niesłyszących, niewidomych. Terapia metodą SI określana jest jako terapia naukowej zabawy. Dziecko wykonuje ćwiczenia i zabawy ruchowe, które poprawiają jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców, czyli ogólnie jakość funkcjonowania systemów sensorycznych.  

Dr Ayres – twórczyni metody SI – definiuje integrację sensoryczną jako proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń, tak by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE​

Cel kursu: Zdobycie umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia uprawniającego do uczestnictwa w II stopniu szkolenia. Po ukończeniu II stopnia i zdaniu egzaminu uczestnicy dostają certyfikat.

Ramowy plan kursu

Dzień I-IV: 9-17.45
Dzień V: 9-16.00

 • Historia i podstawowe założenia w teorii SI
 • Podziały zaburzeń procesów SI
 • Narzędzia diagnostyczne – obserwacja kliniczna i testy
 • Rola i budowa układu nerwowego (komórka nerwowa, synapsy)
 • Odruchy bezwarunkowe i warunkowe
 • Mózg-budowa i podział (płat czołowy, ciemieniowy, skroniowy, potyliczny)
 • Mózg-budowa i podział (kresomózgowie)
 • Mózg-budowa i podział (międzymózgowie)
 • Rdzeń kręgowy (opony mózgowia i rdzenia, płyn mózgowo-rdzeniowy)
 • System wzrokowy – budowa
 • System słuchowy – budowa
 • System przedsionkowy -budowa
 • System przedsionkowy- funkcje wyciszające
 • System przedsionkowy – funkcje motoryczne
 • System przedsionkowy- obszary zakłóceń, postępowanie terapeutyczne
 • Neuroanatomiczne podłoże pracy systemu czuciowego
 • Zaburzenia funkcji wyciszających pracy systemu dotykowego: 1.Obronność dotykowa jako zakłócenie procesów modulacji o podłożu czuciowym
 • Deficyt uwagi w aspekcie zakłóceń przetwarzania sensorycznego
 • Rola systemu czuciowego w rozwijaniu funkcji motorycznych- problemy grafomotoryczne.
 • Rola systemu czuciowego w rozwijaniu zdolności do planowania motorycznego
 • Wpływ bazowych systemów sensorycznych na rozwój mowy. System smakowy i zapachowy
 • Podstawowe założenia do terapii SI- diagnoza , plan terapeutyczny, terapia, film z terapii
 • Przykładowe stymulacje bazowych systemów sensorycznych
 • Praca warsztatowa: Kliniczny obraz dysfunkcji systemu czuciowego w zachowaniu dzieckDzieCa

Prowadzący

M-Okrzasa2b-243x300

Magdalena Okrzasa

psycholog, terapeuta i nauczyciel SI

Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z autyzmem, z dziećmi w wieku przedszkolnym. Terapeuta integracji sensorycznej od 1997 r. Od 2005 r. prowadzi autorskie szkolenie dla terapeutów SI w pracy z dziećmi autystycznymi. Od 2008 r. prowadzi kursy integracji sensorycznej I i II stopnia.

Wykładowca na studiach podyplomowych i kwalifikacyjnych.

Autorka publikacji o terapii SI z dziećmi autystycznymi

E_Binek2

dr Ewa Binek

fizjoterapeuta dziecięcy

Doktor nauk medycznych Elżbieta Binek. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia oraz studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim. Od wielu lat specjalizuje się w fizjoterapii pediatrycznej. Autorka artykułów zamieszczonych w specjalistycznych czasopismach medycznych. Systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach oraz szkoleniach z zakresu najnowocześniejszych metod fizjoterapeutycznych dotyczących rozwoju dziecka i sposobu jego rehabilitacji.  Wielokrotnie zapraszana, w charakterze eksperta medycznego, zarówno telewizyjne, jak i radiowe, m.in. Pytanie na Śniadanie.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej