Kurs

Kurs online

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ I STOPNIA - NEUROBIOLOGICZNE PODSTAWY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

dr Elżbieta Binek, Magdalena Okrzasa
Metoda integracji sensorycznej to system ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Metoda przeznaczona jest głównie dla dzieci z trudnościami w uczeniu się (trudności wynikające z dysleksji, dysortografii itp.), dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, nadpobudliwych psychoruchowo, niesłyszących, niewidomych.
Cena: 1800 zł
Kurs obejmuje

Dlaczego warto skorzystać

 • poznasz teoretyczne podstawy integracji sensorycznej
 • przygotujesz się do praktycznego kursu II stopnia
 • wygodna dyskusja na czacie podczas całego kursu – możliwość wymiany doświadczeń i zadawania pytań
 •  komfortowa nauka bez konieczności wyjazdu
 • oszczędzisz na kosztach dojazdu i noclegu
 • rejestrując się wcześniej oszczędzasz 100 zł

Czym jest metoda integracji sensorycznej

Metoda integracji sensorycznej to system ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Metoda przeznaczona jest głównie dla dzieci z trudnościami w uczeniu się (trudności wynikające z dysleksji, dysortografii itp.), dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, nadpobudliwych psychoruchowo, niesłyszących, niewidomych. Terapia metodą SI określana jest jako terapia naukowej zabawy. Dziecko wykonuje ćwiczenia i zabawy ruchowe, które poprawiają jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców, czyli ogólnie jakość funkcjonowania systemów sensorycznych.  

Dr Ayres – twórczyni metody SI – definiuje integrację sensoryczną jako proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń, tak by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem 

informacje organizacyjne

Cel kursu: Zdobycie umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia uprawniającego do uczestnictwa w II stopniu szkolenia. Po ukończeniu II stopnia i zdaniu egzaminu uczestnicy dostają certyfikat.

Ramowy plan kursu

Dzień I-IV: 9-17.45
Dzień V: 9-16.00

 • Historia i podstawowe założenia w teorii SI
 • Podziały zaburzeń procesów SI
 • Narzędzia diagnostyczne – obserwacja kliniczna i testy
 • Rola i budowa układu nerwowego (komórka nerwowa, synapsy)
 • Odruchy bezwarunkowe i warunkowe
 • Mózg-budowa i podział (płat czołowy, ciemieniowy, skroniowy, potyliczny)
 • Mózg-budowa i podział (kresomózgowie)
 • Mózg-budowa i podział (międzymózgowie)
 • Rdzeń kręgowy (opony mózgowia i rdzenia, płyn mózgowo-rdzeniowy)
 • System wzrokowy – budowa
 • System słuchowy – budowa
 • System przedsionkowy -budowa
 • System przedsionkowy- funkcje wyciszające
 • System przedsionkowy – funkcje motoryczne
 • System przedsionkowy- obszary zakłóceń, postępowanie terapeutyczne
 • Neuroanatomiczne podłoże pracy systemu czuciowego
 • Zaburzenia funkcji wyciszających pracy systemu dotykowego: 1.Obronność dotykowa jako zakłócenie procesów modulacji o podłożu czuciowym
 • Deficyt uwagi w aspekcie zakłóceń przetwarzania sensorycznego
 • Rola systemu czuciowego w rozwijaniu funkcji motorycznych- problemy grafomotoryczne.
 • Rola systemu czuciowego w rozwijaniu zdolności do planowania motorycznego
 • Wpływ bazowych systemów sensorycznych na rozwój mowy. System smakowy i zapachowy
 • Podstawowe założenia do terapii SI- diagnoza , plan terapeutyczny, terapia, film z terapii
 • Przykładowe stymulacje bazowych systemów sensorycznych
 • Praca warsztatowa: Kliniczny obraz dysfunkcji systemu czuciowego w zachowaniu dzieckDzieCa

Prowadzący

M-Okrzasa2b-243x300

Magdalena Okrzasa

psycholog, terapeuta i nauczyciel SI

Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z autyzmem, z dziećmi w wieku przedszkolnym. Terapeuta integracji sensorycznej od 1997 r. Od 2005 r. prowadzi autorskie szkolenie dla terapeutów SI w pracy z dziećmi autystycznymi. Od 2008 r. prowadzi kursy integracji sensorycznej I i II stopnia.

Wykładowca na studiach podyplomowych i kwalifikacyjnych.

Autorka publikacji o terapii SI z dziećmi autystycznymi

E_Binek2

dr Ewa Binek

fizjoterapeuta dziecięcy

Doktor nauk medycznych Elżbieta Binek. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia oraz studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim. Od wielu lat specjalizuje się w fizjoterapii pediatrycznej. Autorka artykułów zamieszczonych w specjalistycznych czasopismach medycznych. Systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach oraz szkoleniach z zakresu najnowocześniejszych metod fizjoterapeutycznych dotyczących rozwoju dziecka i sposobu jego rehabilitacji.  Wielokrotnie zapraszana, w charakterze eksperta medycznego, zarówno telewizyjne, jak i radiowe, m.in. Pytanie na Śniadan.

rejestracja

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej