Kurs

Stymulowanie rozwoju funkcji wykonawczych u dzieci w wieku przedszkolnym, czyli jak prowadzić zajęcia z wykorzystaniem podłogi interaktywnej

Informacje podstawowe

Termin: do ustalenia – w sprawie szczegółów prosimy o kontakt: szkolenia@promykslonca.pl (w mailu prosimy o podanie dogodnego dla Państwa terminu).

Prowadzenie: Beata Wacławowicz
Adresaci: rady pedagogiczne
Liczba godzin: 2,5 godz. 
Cena: do ustalenia 

Szkolenie dla nauczycieli przedszkola poszerzające wiedzę na temat funkcji wykonawczych oraz doskonalące umiejętności praktyczne związane z rozwijaniem kompetencji bazowych u dzieci z wykorzystaniem podłogi interaktywnej.

Czego się nauczysz

 • dowiesz się, co to są funkcje wykonawcze i jakie jest ich znaczenie w procesie uczenia się
 • zapoznasz się z Metodą Integracji Funkcji Wykonawczych sprzyjającą osiąganiu dojrzałości szkolnej -model/styl pracy
 • wzbogacisz warsztat pracy o umiejętność prowadzenia zajęć z wykorzystaniem podłogi interaktywnej (Magiczny Dywan, onEvo) i programów
 • poznasz przykłady wspierania rozwoju funkcji wykonawczych w codziennej pracy edukacyjno-wychowawcze

Opis

Celem edukacji przedszkolnej jest przygotowanie dziecka do nauki w szkole. Jak pokazują badania z dziedziny neuropsychologii, wyniki szkolne dziecka, a następnie jego sukcesy życiowe i zawodowe zależą od poziomu rozwoju funkcji wykonawczych. Rozwój funkcji wykonawczych ma większe znaczenie dla gotowości szkolnej niż iloraz inteligencji. Podczas Rady Pedagogicznej przedstawiony zostanie Program Rozwoju Fundacji Wykonawczych – proponowana  koncepcja pracy z dzieckiem –  wraz z nowoczesnym narzędziem umożliwiającym jego realizację (fragmenty filmu z prowadzonych zajęć z dziećmi). 

Program adresowany jest nie tylko dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, ma charakter wspierający rozwój każdego dziecka w zakresie kompetencji bazowych związanych z przebiegiem procesu uczenia się:

 • daje dziecku przestrzeń do naturalnego, samodzielnego eksperymentowania i doświadczania,
 • nie hamuje naturalnej potrzeby ruchu,
 • rozwija kompetencje komunikacyjne i społeczne,
 • wspiera rozwój poznawczy,
 • rozwija koncentrację uwagi,
 • uczy korzystania z informacji zwrotnych,
 • wdraża umiejętność planowania i monitorowania własnych działań,
 • uczy kontrolowania emocji i hamowania impulsywnych reakcji,
 • przygotowuje do nauki czytania. 

Cele

 • zainteresowanie nauczycieli przedszkola zagadnieniem funkcji wykonawczych
 • wzbogacanie warsztatu pracy o wiedzę na temat nowych metod i narzędzi do przygotowania i prowadzenia zajęć
 • doskonalenie kompetencji i warsztatu pracy nauczyciela

Plan szkolenia :

 1. Funkcje wykonawcze jako kompetencje bazowe.
 • Co to są funkcje wykonawcze?
 • Jakie jest ich znaczenie w procesie uczenia się?
 1. Wiek przedszkolny kluczowym etapem stymulowania rozwoju funkcji wykonawczych.
 • Jakie elementy rozwoju wieku przedszkolnego najbardziej sprzyjają rozwojowi funkcji wykonawczych?
 1. Rola nauczyciela w stymulowania rozwoju funkcji wykonawczych.
 • Jaki model/styl pracy edukacyjno-wychowawczej sprzyja osiąganiu dojrzałości szkolnej i dalszej perspektywie rozwoju.
 1. Metoda Integracji Funkcji Wykonawczych (innowacyjne narzędzie).
 • Nasze doświadczenia (przybliżenie metody, filmy z dziećmi).
 1. Jak na co dzień wspierać rozwój funkcji wykonawczych?
 • Przykłady ćwiczeń, które można włączyć w bieżące działania wychowawczo-edukacyjne.

Ważne informacje:

 • kurs online
 • uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnyc