Kurs

rejestracja

Kurs online

Stymulowanie komunikacji w autyzmie. Od zabawy do dialogu

Renata Gołębiowska
Proponowane szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących rozszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy nad stymulowaniem komunikacji w autyzmie.
590 zł
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • Poznasz znaczenie rozwoju mowy jako objawu w nowej klasyfikacji DSM V   
 • Zdobędziesz szczegółową wiedzę na temat fundamentów rozwoju komunikacji społecznej. Kiedy zaczyna się rozwój komunikacji?
 • Nauczysz się tworzenia program rozwoju komunikacji.
 • Poznasz sposoby jak budzić ciekawość dziecka do wspólnej zabawy i odwzajemniania
 • Jak tworzyć okazje do rozwoju dynamicznej komunikacji
 • Jak uczyć samodzielności i odpowiedzialności za własne działania

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

 

Dzień I godzina 9:00 -15:00

 

 1. Autyzm i jego osiowe objawy w klasyfikacji DSM V
 2. Rozwój kompetencji komunikacyjnych, językowych i społecznych u osób z autyzmem-ocena kompetencji
 3. Dynamiczny rozwój układu nerwowego
 4. Fundamenty rozwoju komunikacji

Dzień II  godziny 9:00- 15:00

 1. Program rozwoju komunikacji
 2. Jak budzić ciekawość dziecka do wspólnej zabawy
 3. Program rozwoju komunikacji -ustalenie priorytetów
 4. Metody rozwoju ekspresji językowej dla skutecznej komunikacji i podtrzymania relacji

 

Ważne informacje:

 • kurs online
 • uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Prowadzący

question-mark-2492009_640

Renata Gołębiowska

neurologopeda, pedagog specjalny

Neurologopeda, pedagog specjalny. Od 2003 roku prowadzi szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla profesjonalistów i rodziców. Pracuje w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn w Mikoszowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, prowadzi własny gabinet i jest wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Zajmuje się diagnozą funkcjonalną, terapią dzieci i młodzieży oraz konstruuje programy terapeutyczne.

Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Udziela porad dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka oraz kompleksowość oddziaływań. Priorytetem w terapii jest rozwój relacji oraz dynamicznej komunikacji, która służy dzieleniu się doświadczeniem i buduje współdziałanie. W pracy terapeutycznej to potrzeby rozwojowe dziecka i jego rodziny wpływają na wybór metody i zastosowanych technik.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej