Kurs

Kurs online

Stymulacja przedsionkowa z włączaniem aktywności wzrokowych i słuchowych

Magdalena Okrzasa, Maria Okrzasa-Grelak
Metoda integracji sensorycznej to system ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Metoda przeznaczona jest głównie dla dzieci z trudnościami w uczeniu się (trudności wynikające z dysleksji, dysortografii itp.), dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, nadpobudliwych psychoruchowo, niesłyszących, niewidomych.
650 zł
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • poznasz neuroanatomiczne podstawy pracy systemu przedsionkowego
 • dowiesz się, jakie są powiązania pracy systemu przedsionkowego z pracą układu wzrokowego i słuchowego
 • poznasz strategie łączenia obu typów stymulacji 
 • dowiesz się, jakie ćwiczenia wykonywać 

Program

I dzień 10-18.45:

 • neuroanatomiczne podstawy pracy systemu przedsionkowego
 • powiązania neuronalne z pracą układu wzrokowego
 • specyfika pracy układu wzrokowego, diagnoza, zasady postępowania terapeutycznego
 • procedury do stymulacji układu przedsionkowego w odniesieniu do typów dysfunkcji tego systemu
 • strategie łączenia obu typów stymlacji, ćwiczenia

II dzień 9.00-15.45:

 • neuroanatomiczne zależnośći pracy systemu przedsionkowego i słuchowego
 • specyfika pracy systemu słuchowego,
 • zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
 • zasady i strategie łączenia stymulacji obu układów, ćwiczenia
 • prezentacja metod stymulacji słuchowej

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej